www.spargalkes.lt

Duomenų bazių sistemos R. Baronas

Duomenų bazės, duomenų bazių valdymo sistemos

Duomenų baze (DB) galima vadinti rinkinį tarpusavyje susijusių duomenų, kurie apdorojami programomis. Tokia duomenų bazė, loginiu požiūru, yra panaši į elektroninę kartoteką. Panašios duomenų bazės (kartotekos) vartotojai atlieka tokias operacijas:

• naujo įrašo (naujos kortelės) įtraukimas;

• esamo įrašo (kortelės duomenų) keitimas;

• esamo įrašo (kortelės) šalinimas;

• duomenų paieška duomenų bazėje (kartotekoje).

Minėtom ir panašiom operacijoms atlikti, kai duomenys saugomi kompiuterio atmintyje,reikia programinės įrangos. Tokia programinė įranga kartu su duomenų baze vadinama duomenų bazės sistema (DBS). Dažnai, kalbant apie kompiuterines sistemas, pastarosioms priskiriami ir jų vartotojai. DB vartotojais laikomi asmenys, betarpiškai operuojantys duomenų baze, bei taikomosios programos, kurios vykdymo metu kreipiasi į DB. Pagrindinė tokios programinės įrangos paskirtis yra suteikti DB vartotojui galimybę dirbti su DB, neatsižvelgiant į technines detales. Programinė įranga, sprendžianti tokį uždavinį vadinama duomenų bazių valdymo sistema (DBVS). Supaprastinta DBS pavaizduota 1.2 pav. Kitaip tariant, DBVS leidžia vartotojui žiūrėti į DB kaip į žymiai aukštesnio lygio objektą, negu į įrašų failą. Šiuo požiūriu, DBVS atlieka vartotojo sąsajos su DB vaidmenį. Vartotojas operuoja DB duomenimis formalia kalba, pvz. SQL.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (175b3dee625986564fdf852a95dede24.zip)Duomenų bazių sistemos R. Baronas2563 Kb2
Neteisinga

 
Informatika Duomenų bazių sistemos R. Baronas
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt