www.spargalkes.lt

Pagrindinės duomenų fizinio perdavimo sąvokos

Kompiuterio techninė įranga duomenis į ryšių linija perduoda nuosekliais bitu srautais. Šie duomenų bitai linijoje gali būti vaizduojami diskrečiaisiais (skaitmeniniais) arba tolydžiaisiais (analoginiais) signalais. Diskretieji signalai – tai impulsų seka, kurios skirtingi signalo lygiai atitinka bitų reikšmes. Tokiais signalais dažniausiai perduodama informacija iš kompiuterio pagrindinio įrenginio į jo įvairius išorinius įrenginius (terminalus, spausdintuvus) ir atgal. Tolydieji signalai – yra sinusoidės pavidalo. Čia skirtingas bito reikšmes gali atitikti skirtingas signalo pasikartojimo periodas. Tolydžiaisiais signalais išreikšta informacija dažniausiai perduodama telefoninėmis linijomis. Perduodant duomenis, diskretieji signalai gali būti verčiami tolydžiaisiais. Toks procesas vadinamas moduliavimu, o jam atvirkščias – demoduliavimu. Daugumai kompiuterio irenginių (terminalams, spausdintuvams ir pan.) pagrindins informacijos vienetas yra simbolis. Todėl siunčiami bitai pakuojami nuosekliomis grupėmis, o gavėjas šiame bitų sraute turi sugebėti atpažinti ir išskirti perduotus simbolius.

Asinchroninis – perdavimas dar vadinamas startstopiniu. Čia prieš kiekviena perduodama simbolį yra siunčiamas pradžios bitas, po jo – kontrolės bitas ir vienas arba du pabaigos bitai. Kontrolės bito reikšmė priklauso nuo simbolyje esančių vienetinių bitų kiekio (lyginio arba nelyginio). Pavyzdžiui, siuntėjas ir gavėjas gali susitarti, kad kontrolės bitas bus lygus nuliui, jei simbolio vienetinių bitų skaičius yra lyginis. Galimas ir priešingas susitarimas – svarbu, kad ir siunčianti, ir priimanti įranga dirbtų pagal tas pačias taisykles. Toks kontrolės būdas iš dalies leidžia nustatyti, ar teisingai buvo perduoti visi simbolio bitai.

Sinchroninis – leidžia persiųsti duomenis žymiai greičiau, nes čia jie siunčiami blokais. Prieš kiekvieną bloką formuojama sinchronizuojančių signalų seka, kuri praneša gavėjui, kad po jos prasidės duomenų simboliai. Blokas užbaigiamas kontrolės bitais, kurių paskirtis yra tokia pat, kaip ir asinchroninio duomenų formato, bei bloko pabaigos požymio sinchrosignalais. Taip keičiasi informacija kompiuteris ir išorinis įrenginys, turintis atmintį duomenims kaupti, arba du kompiuteriai. Sinchroninio perdavimo aparatūra yra gerokai sudėtingesnė ir brangesnė, todėl dauguma mikrokompiuterių jos neturi.

Be informacijos vaizdavimo formų ir jos persiuntimo formatų, duomenų perdavimo technologija numato ir duomenų srautų judėjimo būdus. Simplekso būdu duomenys ryšio linijoje visuomet perduodami tik viena kryptimi t.y. vienas abonentas tik siunčia informacija, antrasis – tik priima. Taip technologinių procesų valdymo sistemose perduodami duomenys iš įvairių daviklių į kompiuterį.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (316e4c405328d8d2c430438660acc453.zip)Pagrindinės duomenų fizinio perdavimo sąvokos3 Kb1
Neteisinga

 
Informatika Pagrindinės duomenų fizinio perdavimo sąvokos
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt