www.spargalkes.lt

Word mokymas

IŠNAŠOS

Išnašos aiškina atskiras dokumento vietas. Išnašos vadinamos bendru footnotes vardu, rašomos puslapio, kuriame esantį tekstą jos komentuoja, gale, kitos išnašos - endnotes - skyriaus ar dokumento gale. Viename dokumente gali būti ir footnote, ir endnote. Footnote tipo išnaša gali būti detalūs paaiškinimai, endnote - literatūros šaltinių sąrašas. Išnašą sudaro dvi dalys: 1) išnašos nuoroda (dažniausiai - skaičius, užrašytas kaip viršutinis indeksas ) dokumento tekste; 2) pats išnašos - paaiškinimo tekstas. WinWord pats tvarko išnašas: išmetus kurią nors išnašą, likusios automatiškai pernumeruojamos. Nors išnašos paprastai rašomos puslapio ar dokumento gale, jų vieta gali būti pakeista. Pagal nutylėjimą WinWord footnote tipo išnašų nuorodas užrašo kaip skaičius 1, 2, 3,..., o endnote tipo išnašas - romėniškai: I, II, III,... Ir vienu, ir kitu atveju nuo pagrindinio teksto jos atskiriamos horizontalia 2 colių ilgio linija.

VEIKSMAI SU LAPAIS

Lapų žymėjimas. Naujai atidaryta Exel darbo knyga turi 16 lapų. Kiekviename lape gali būti saugoma įvairi informacija. Darbo eigoje reikia atlikti tam tikrus veiksmus su lapais:  įterpti, naikinti, kopijuoti ir pan. Norint pereiti nuo vieno lapo prie kito (išskirti lapą), reikia spragtelti pele ties reikiamo lapo vardu lapų sąrašo eilutėje. Norint išskirti kelis lapus, reikia, laikant nuspaust <Ctrl> klavišą, spragtelėti pele ties reikiamų lapų sąrašo  eilutėje.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (c59ddc36ba30fc21867eb7225e3a9bae.zip)Word mokymas829 Kb5
Neteisinga

 
Informatika Word mokymas
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt