www.spargalkes.lt

Informacija špera

Enciklopedijoje apibrėžiama, kad informacija - tai žinios, perduodamos vienų asmenų kitiems. Mokykliniame vadovėlyje priimtas toks informacijos apibrėžimas: Informacija - tai žinios, kurias galima perduoti, priimti, įsiminti. Rašštas tinka ne tik informacijai saugoti, bet ir jai perduoti. Vieno žmogaus paraššytą tekstą perskaito kitas. Tai jau informacijos perdavimas. Tai – paprasčiausias informacijos perdavimo būdas. Bet jis lėtas, nes reikia gabenti patį informacijos užrašą. Informacijos perdavimą labai pagreitino elektrinės bei elektroninės ryšio priemonės - telegrafas, telefonas, radijas, televizija. Informacija pradėta perduoti didžiausiu iki šiol gamtoje žinomu greičiu - šviesos greičiu. Tačiau elektrinis ryšys turi ir trūkumų - brangiai kainuoja, neišvengiama informacijos iškraipymų, klaidų. Dėl šios priežasties imta ieškoti ekonomiškesnių ir patikimesnių būdų. Taip šio šimtmečio viduryje atsirado naujas mokslas, vadi-namas informacijos teorija. Jo pradininkas – amerikiečių mokslininkas Klaudijus Šenonas.

Aplinka mums teikia labai daug informacijos, ir ją visą įsiminti praktiškai nebeįmanoma, todėl iškilo būtinybė ją apdoroti. Naudingų žinių išskyrimas iš viso mus pasiekiančio informacijos srauto ir yra jos apdorojimo pradžia. Gauta ir įsiminta informacija nuolat lyginama, gretinama, iš turimų žinių daromos išvados, kuriamos hipotezės, o joms patvirtinti arba paneigti ieškoma naujos informacijos. Žmogus šiuos procesus stengiasi automatizuoti. Šiam tikslui ir buvo sukurtos elektroninės skaičiavimo mašinos. Pirmosios skaičiavimo mašinos bu-vo skirtos tik skaičiavimams vėliau jos buvo labai stipriai patobulintos ir jų galimybės nepaprastai išsiplėtė. Dabartinės skaičiavimo mašinos gali ne tik skaičiuoti, bet ir saugoti didžiulius informacijos kiekius juos iš anksto apdorojus, t.y. jų pagalba kuriami duomenų bankai. Dabartinės skaičiavimo mašinos vadinamos kompiuteriais. Pastaraisiais metais labai ištobulėjo elektronika, dėl to labai atpigo kompiuteriai ir jie tapo prieinami daugeliui vartotojų ne tik pagal kainą, bet ir pagal savo darbo paprastumą. Kompiuteris išvaduoja žmogų iš nuobodaus protinio darbo. Tuomet daugiau laiko lieka kūrybai. Ir kiekvienam verta susipažinti su kompiuteriu bei mokslo šaką analizuojančia informacija - informatika. Žodis informatika iššvestinis išš žodžio informacija, kuris kilęs iš lotynišškojo informatio, reiškiančio pranešimą. Informacijos reikšmė visuomenės gyvenime labai išaugo, ir informatikos mokslas atsirado vieno iš didžiausių šio amžiaus išradimų - kompiuterio - dėka. Kompiuterių paplitimas sudarė sąlygas informacijai kaupti ir apdoroti kokybiškai nauju masiškumo lygiu bei daryti poveikį visai visuomenei.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (dc7666ab16bf877279624edc0e94938a.zip)Informacija špera17 Kb0
Neteisinga

 
Informatika Informacija špera
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt