www.spargalkes.lt

Baigtiniai automatai špera

Pagrindinės sąvokos ir savybės. Analizės tikslas – nustatyti sistemos (objekto) funkcionavimo dėsnius. Sintezės tikslas – suprojektuoti sistemą pagal duotus funkcionavimo dėsnius. Tiek sintezės tiek analizės požiūriu sistema charakterizuojančius kintamuosius galima suskirstyti tokiu būdu: 1. įėjimo kintamieji – tai poveikiai generuojami kitos sistemos ir veikiantys tiriamąją sistemą. 2. išėjimo kintamieji – tai sistemos reakcija, charakterizuojanti sistemos poelgį ir kurie domina sistemos tyrėją. 3.  tarpiniai kintamieji – tai dydžiai , kurie nėra nei įėjimo nei išėjimo kintamieji. Schematiškai sistemą galima pavaizduoti kaip juodą dėžę, turinčią baigtinį išvadų skaičių, prieinamų tos sistemos tyrėjui.

Priimta, kad sistema valdoma sinchrosignalais paduodamais iš sinchrosignalų šaltinio. Visi sistemos kintamieji matuojami netolydžiai, o tam tikrais laiko momentais, kurių metu paduodami sinchrosignalai. Šie laiko momentai vadinami taktiniais momentais.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (e035e3096539cd3f2ffc2338b84439ae.zip)Baigtiniai automatai špera15 Kb0
Neteisinga

 
Informatika Baigtiniai automatai špera
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt