www.spargalkes.lt

Kompiuterinių tinklų pradmenys

Kompiuterinius tinklus (KT) sudaro kompiuteriai, sujungti į vieningą sistemą ir galintys keistis informacija tarpusavyje. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad griežto pavaldumo sistemos, pvz., didelė skaičiavimo mašina su daugybe prijungtų prie jos terminalų, kurie gali būti nutolę vienas nuo kito per dešimtis kilometrų, nėra kompiuterinis tinklas. Daugelį kompiuterinių centrų pakeitė tarpusavyje sujungti kompiuteriai, galintys dirbti daug efektyviau, nei dideli centrai.

Tinklai skirstomi į vietinius ir globaliuosius. Vietiniai tinklai (VT, angl. Local Area Network, LAN) jungia netoliese, vienoje patalpoje, organizacijoje ir pan. esančius kompiuterius (kartais jie gali būti nutolę vienas nuo kito per dešimtis kilometrų). Kompiuteriai ar vietiniai tinklai, sujungti į globaliuosius tinklus (GT, angl. Wide Area Network, WAN), gali būti išdėstyti skirtinguose miestuose ar netgi valstybėse. Visgi, skirstant kompiuterinius tinklus į vietinius ir globaliuosius – svarbiausias faktorius yra ne atstumas tarp kompiuterių, bet ryšio pobūdis: vietiniai tinklai naudoja tik jiems vieniems sukurtą ryšio linijų sistemą; globalieji tinklai kaip taisyklė naudoja bendro naudojimo ryšio linijas. Vietiniai tinklai dažniausiai yra transliacinio tipo tinklai, t. y. jie naudoja bendrą visam tinklui ryšio kanalą, todėl bet koks pranešimas perduodamas visiems tinklo kompiuteriams (kompiuteris adresatas priima jam siųstą informaciją, o visi kiti tinklo kompiuteriai ją ignoruoja). GT paprastai yra organizuoti porų (peer-to-peer) principu, o maršrutizavimas ir adresavimas juose yra kryptingas, nors pastaruoju metu, atsirandant naujoms technologijoms, transliacinis pobūdis įsigali ir globaliuose tinkluose (dažniau specializuotuose telekomunikaciniuose tinkluose). Konstruojant globaliuosius tinklus ir norint sujungti juos į vieną visumą, naudojama visa eilė specialių įrenginių, tokių kaip kartotuvai, tiltai, maršrutizatoriai, šliuzai ir kt. Globaliųjų tinklų, kaip tarptinklinės struktūros, tai yra kompiuterių ir kompiuterinių tinklų sujungtų tarpusavyje visumos, negalima suformuoti naudojant vieną technologiją ir topologiją: t. y. į GT sujungiami įvairaus tipo tinklai.

Kalbant apie kompiuterinius tinklus, dabar vis dažniau minimi Intranetas ir Ekstranetas. Intranetas – uždaras korporacinis tinklas, naudojantis TCP/IP (žr. §2.2) technologijų protokolus ir bendras ryšio linijas. Jis naudojamas tada, kai nebetenkina vietinio tinklo galimybės ir jame naudojamos kolektyvinio darbo programos, tokios kaip MSMail ar panašios. Kolektyvinis darbas intranete organizuojamas padalintų duomenų bazių (SQL) ir Web tinklalapių pagalba. Tai ypač patogu organizacijoms, nenorinčioms apsunkinti kompiuterių tinklo kūrimo naudojant specifines technologijas bei įrangą. Viskas, ką reikia įdiegti Intranetui, tai TCP/IP protokolas ir standartinės programos darbui Internete. Be to, pasitelkus standartines priemones – WWW naršyklę ar elektroninį paštą yra daug paprasčiau naudotis vidine firmos duomenų baze ar keistis dokumentais. Intranetai dažniausiai būna prijungti prie Interneto, tačiau specialios programos, vadinamos “uždangos” (firewalls), saugo, kad duomenys nepasklistų už Intraneto ribų – į Internetą, kur juos kontroliuoti ar apsaugoti būtų labai sunku. Taigi Intraneto serveriuose esanti informacija yra skirta tik vidinėms firmos ar organizacijos reikmėms.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (e1179e8a8f37c4da37b806e512b36891.zip)Kompiuterinių tinklų pradmenys869 Kb1
Neteisinga

 
Informatika Kompiuterinių tinklų pradmenys
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt