www.spargalkes.lt

Algoritmo sąvoka ir savybės

Kiekvienas žmogus kasdien susiduria su įvairiais uždaviniais: ne tik paprasčiausiais, gerai žinomais, bet ir labai sudėtingais. Dažnai, net nesusimąstome, kokius veiksmus atliekame. Į juos atkreipiame dėmesį tik tada, kai dar nežinome, kaip darbą padaryti arba kai norime kam nors kitam išaiškinti, kaip atlikti darbą. Veiksmus tenka atlikti ne tik su daiktais, žaliava, bet ir su informacija (duomenimis). Tokiais atvejais sakoma, kad informacija yra apdorojama.

Duomenų apdorojimo taisyklės vadinamos algoritmu. Kitaip tariant, algoritmas - tai taisyklių rinkinys, nusakantis, kaip iš vienų duomenų gauti kitus. Žodis "algoritmas" kilęs iš IX a. gyvenusio uzbekų kilmės arabų matematiko Muchamedo ibn Musa Chorezmio lotyniškai parašyto vardo Algorithmi. Algoritmu buvo laikomas tik keturių aritmetinių veiksmų atlikimo taisyklės. Vėliau suteikta platesnė prasmė. Algoritmo sąvoka pradėta vartoti žymint veiksmų seką, nusakančią kokius veiksmus ir kokia tvarka reikia atlikti, norint išspręsti duoto tipo uždavinį.

1) diskretumas - savybė, panaudojama sudarant algoritmą, kai svarbiausia - uždavinio sprendimą ar kurį nors atliekamą darbą išskaidyti į atskirus veiksmus. Veiksmai turi būti užrašomi aiškiai, griežtai, vienareikšmiai, taip, kad būtų suprantami atliekantiems algoritmą. 2) aiškumas - savybė,kurią turi tenkinti visi algoritmai. Pvz.: reikia apskaičiuoti trikampio plotą, kai žinomi vis trijų jo kraštinių ilgiai. Pasinaudodami Herono formule, čia a,b,c - kraštinės ilgiai, o p - trikampio pusperometris sudarome algoritmą, užrašydami veiksmus ta tvarka, kuria jie turi būti atliekami.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (0a182eaf3b3b45732fb74c56a3238426.zip)Algoritmo sąvoka ir savybės2 Kb3
Neteisinga

 
Informatika Algoritmo sąvoka ir savybės
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt