www.spargalkes.lt

Duomenų bazių reliacinė teorija

Tradicinis duomenų bazių projektavimas apibrėžiamas, kaip procesas, kurio metu yra analizuojami vartotojų poreikiai, aprašomos duomenų savybės ir poreikiams. relevantinė informacija atvaizduojama DBVS palaikomomis duomenų struktūromis [1]. Šis procesas suskaidomas į keturis etapus: reikalavimų analizės fazę, konceptualaus, loginio ir fizinio projektavimo fazes. Konceptualaus projektavimo fazėje modeliuojama vartotojų informacija bei jos apdorojimas. Šioje fazėje naudojami trys pagrindiniai semantiniai modeliai - objektinis, EER- ir reliacinis duomenų modeliai. Šie modeliai yra neutralūs, neorientuoti į konkretų DBVS palaikomą modelį. Reikalavimų analizės fazėje giliai analizuojama  organizacijos veikla ir rezultate tiksliai aprašomos atskirų vartotojų grupių funkcijos. Tačiau duomenų struktūros paprastai lieka netiksliai apibrėžtos, neformalizuotos.

Konceptualaus projektavimo fazėje formalizuojami semantiniai sąryšiai tarp probleminių sąvokų, panaudojant tam tikrą vieną ar net kelis semantinius duomenų modelius. Pastaruoju atveju integruojant atskirų vartotojų grupių informacijos poreikius konceptualiniame lygmenyje skirtingus duomenų semantinius modelius tenka transformuoti, kad specifikuoti duomenų bendrąsias savybes globalinėje schemoje. Loginio projektavimo fazėje sudaroma DB loginė schema, orientuota į pasirinktos DBVS duomenų modelį, kuris gali skirtis nuo duomenų modelio, panaudoto, sudarant globalinę schemą. Čia taip reikalingos modelio transformacijos, ypač tuo atveju, kai norima loginę schemą suprojektuoti automatizuotu būdu. Savo ruožtu, kuriant sofistines, plačios paskirties DBVS stengiamasi suprogramuoti unifikuotus duomenų manipuliavimo modulius, orientuotus į tipinių plataus spektro semantinių duomenų sąryšių apdorojimą. Tokie sąryšiai dar vadinami duomenų abstrakcijomis. Fizinio projektavimo metu DBVS palaikomo duomenų modelio loginė schema papildoma konkrečios kompiuterinės aplinkos  ir operacinės sistemos duomenų fiziniais parametrais. Šitokia nuosekli projektavimo fazių seka būdinga taip vadinamai duomenų tiesioginei inžinerijai.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (1a7800dd040b65f1727422b004c49310.zip)Duomenų bazių reliacinė teorija2721 Kb0
Neteisinga

 
Informatika Duomenų bazių reliacinė teorija
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt