www.spargalkes.lt

Pranešimas

Pranešimas – tai konkreti informacijos išraiška. Pranešimai gali būti perduodami įv. signalais: šviesa, garsu, kvapu, temperatūra ir t.t. Asmuo, siunčiantis pranešimą, vadinamas siuntėju, o asmuo priimantis pranešimą – priėmėju arba gavėju. Pranešimo siuntėjas ir priėmėjas turi būti iš anksto susitarę, kokiu signalu bus perduodamas pranešimas.

Tolydžiaisiais vadinami tokie signalai, kurių reikšmių skaičius bet kuriame intervale yra begalinis. Pvz.: tarp dviejų racionaliųjų skaičių yra be galo daug racionaliųjų skaičių; ilgių atžymos; žemėlapis – tai vietovės pavaizdavimas tam tikru masteliu. Tolydusis signalas bet kuriame intervale turi be galo daug reikšmių. Juo perduodant informaciją neišvengiama paklaida. Kad perduodama ir apdorojama tolydžioji informacija išliktų tiksli, ji diskretizuojama, t.y. keičiama diskrečiąja.

Diskrečiaisiais vadinami tokie dydžiai, kurių reišmių skaičius bet kuriame baigtiniame intervale yra baigtinis. Pvz.: bet kuriame natūrinių skaičių intervale yra baigtinė natūraliųjų skaičių aibė. Diskretieji dydžiai reiškiami diskrečiaisiais signalais.  Diskretusis signalas turi baigtinį, aiškiai apibrėžtą reikšmių skaičių. Jono ūgis yra 150 cm; saulės sistemoje yra 9 planetos. Sugavau 15 cm ilgio žuvį. Prietaisai, kuriuose skaičiai išreiškiami jiems proporcingais fizikiniais dydžiais, o operacijos su skaičiais pakeičiamos operacijomis su tais fizikiniais dydžiais, vadinami tolydžiosiomis skaičiavimo mašinomis. Diskrečiosios skaičiavimo mašinos operuoja diskrečiaisiais dydžiais – simboliais, tekstais, skaičiais.

Diskretieji dydžiai išreiškiami tolydžiaisiais naudojant tik dalį tolydžiųjų dydžių reikšmių ir atmetant tarpines reikšmes. Informacijos kiekis, kurį duoda vienas iš dviejų vienodai tikėtinų atsakymų į klausimą, vadinamas bitu. Galima sakyti, kad bitas yra informacijos kiekis, padidinantis žinias du kartus. Dviejų simbolių abėcėlė vadinama dvejetaine. Vienos abėcėlės simbolių keitimas kitos abėcėlės simboliais, vadinamas kodavimu, o taisyklės, nustatančios, kaip koduoti simbolius, vadinamos kodu.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (2bd9a38cd045ebb962b4b39b9a274fa4.zip)Pranešimas7 Kb0
Neteisinga

 
Informatika Pranešimas
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt