www.spargalkes.lt

Duomenų sąrašai

Duomenų sumavimas grupuojant

Jeigu reikia duomenyse matyti įvairių sąrašo grupių tarpinius skaičiavimus (ne tik sumavimą), naudojama DATA meniu komanda Subtotals. Ji automatiškai apskaičiuoja ir įterpia į sąrašą nurodytų laukų grupių sumas. Ji taip pat gali naudoti funkcijas nurodytas lentelėje. Grupės paprastai pasižymi kokiu nors bendru požymiu. Pavyzdžiui ta pati data, pavadinimas, kodas ir pan. Prieš naudojant šią komandą, būtina surūšiuoti sąrašą, kad tą patį grupės požymį turinčios eilutės sąraše atsidurtų greta. Prieš iškviečiant Data Subtotals komandą, pažymėkite vieną iš sąrašo stulpelių pavadinimų.

Pasirodžiusiame komandos lange pirmame laukelyje At Each Change in: reikia parinkti tą, pavadinimą, pagal kurio stulpelio  reikšmių pasikeitimus bus įterpiamos naujos eilutės su tarpiniais skaičiavimais. Laukelyje Use Function galima pasirinkti skaičiavimams reikalingą funkciją. Laukelyje Add Subtotal to: pelės spragtelėjimu galima pažymėti tuos stulpelius, kurių reikšmės turi būti skaičiuojamos. Kiti parametrai: Replace Current Subtotal - pakartotinai atliekant komandą Data Subtotals, buvusios sumos pakeičiamos naujomis, priešingu atveju ( jei varnelė nuimta) pakartotinai atlikus komandą Data Subtotals, naujiems skaičiavimams įterpiamos naujos eilutės Page Break between groups - kiekviena grupė bus atskirta į kitą puslapį Summary below data - suvestinė sąrašo apačioje.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (2e60285a4c55a61fd76805ddd93ea3fe.zip)Duomenų sąrašai79 Kb1
Neteisinga

 
Informatika Duomenų sąrašai
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt