www.spargalkes.lt

Turbo Paskalis 7.0

Bendrieji informatikos klausimai

Kas yra informacija? Skaičiai, tekstai, garsai, paveikslai, skulptūros, kt. Informacijos perdavimo būdai: knygos, telefonas, radijas, televizija, kompiuterių tinklai (einama link viskam bendro duomenų perdavimo tinklo). Problema - kryptingas informacijos apdorojimas: ją reikia sudėlioti (kaupti) taip, kad galėtume greičiausiai susirasti mums reikalingą informaciją (rūšiavimas pagal autoriaus pavardę, mokslo sritis, bazinius žodžius, kt.). Kompaktiškas saugojimas, greitas perdavimas.

Informatika - mokslas apie kompiuterius ir jų taikymus (mokslas apie informacijos kaupimo ir apdorojimo metodus, informacines technologijas, techninių ir programinių priemonių kūrimą įvairiems reikalams, kt.). Kompiuterių istorija: jų kartos, universalūs ir specializuoti, skaitmeniniai ir analoginiai. Kompiuterio struktūra: įrenginių paskirtis, ryšiai tarp jų, kompiuterių architektūra. IBM PC sudėtis, įrenginių charakteristikos.

Informacijos vaizdavimas kompiuteriuose: 2 (dvejetainė) skaičiavimo sistema ir jos vartojimo priežastys. Ryšys tarp 2 skaič. sist. ir 10 skaič. sist. Apie 8 skaič. sist. ir 16 skaič. sist., kodėl jų prireikė. Skaičių vaizdavimas fiksuotu ir slankiu kableliu (byte(1 baitas), shortint(1b), word(2b), integer(2b), longint(4b), real(6b), single(4b), double(8b), extended(10b), comp(8b)). Simboliai ir jų kodavimas (char(1b), string(iki 255b)). Programinis kompiuterių valdymo principas. Programa - tai komandų seka. Mašininės komandos struktūra.
Algoritmas: kokie veiksmai ir kokia eilės tvarka turi būti atlikti, norint išspręsti kažkokį uždavinį. Nuosekli veiksmų seka. Programavimo automatizavimas: operacinės sistemos, programavimo kalbos, programų paketai ir t.t. Komandinis ir grafinis interfeisai: dialogo tarp žmogaus ir kompiuterio palaikymo būdai. Pvz., MS DOS aplinka, NORTON COMMANDER, WINDOWS, LINUX. Dažnai sutinkama santrumpa GUI – Graphic User Interface (grafinis vartotojo interfeisas). Informatikos standartai: susitarimai laikytis vienodos tvarkos, taisyklių. Pvz., OSI (Open System Interconnection) modelis - tai standartų rinkinys, kurio reikia laikytis, kad skirtingų rūšių kompiuteriai galėtų palaikyti ryšį; protokolai - standartų rinkiniai, kurių laikomasi perduodant duomenis kompiuterių tinklais. ISO - tarptautinė standartizacijos organizacija, yra ir kitos: CEN,ETSI, t.t.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (3e18ea19ef635e6dcabb834013f94117.zip)Turbo Paskalis 7.0515 Kb2
Neteisinga

 
Informatika Turbo Paskalis 7.0
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt