www.spargalkes.lt

Informatika

Microsoft Word pradmenys 2 dalis

Teorija: kaip jau buvo rašyta pirmoje paskaitoje, be teksto įvedimo ir redagavimo, kai kurios programos (tekstiniai procesoriai) suteikia galimybę ir formatuoti tekstą. Teksto formatavimas – lapo, pastraipos, eilutės, simbolio apiforminimo procesas. Tekstiniame procesoriuje MS Word galimi du teksto formatavimo metodai: tiesioginis formatavimas, pažymint tekstą bei formatavimas stilių pagalba.  Kol kas mes nagrinėsime pirmąjį metodą.

Skaityti daugiau...
 

Skaičių formatai teorija

Mikrosoft Excel turi didelį skaičių, datų ir laiko formatų rinkinį. Formatai ne tik supaprastina duomenų apipavidalinimą, bet turi daug kitų privalumų. Skaičių, datų ir laiko formatai yra sudaromi ir keičiami trimis būdais.

•    Skaičių formatų tvarkymo mygtukais greitai suteikiami dažniausiai vartojami formatai.

•    Dažniau įstaigose vartojamus skaičių ir datų formatus galima suteikti naudojantis Format
Cells komandos Number kortele.

•    Tarp kompiuterio vartotojų yra vadinamųjų “skaičių maniakų” grupė, kurie savo reikmėms nuolat kuria individualius vartotojo (custom) formatus.

Skaityti daugiau...
 

Kruskalo algoritmas

Užduotis: reikia realizuoti Kruskalo algoritmą, kai duomenų struktūra masyvas. Atlikti tyrimus fiksuojant laikus ir operacijų skaičių. Tam paimti penkis taškus.

Skaityti daugiau...
 

Kompiuterių architektūra

KOMANDOS REALIZAVIMO MIKROPROGRAMA

Programuotojo požiūriu komanda - elementarus tam tikru momentu atliekamas veiksmas. Realiai kompiuterio komanda - pakankamai sudėtinga nuosekliais laiko momentais išdėstyta elementari veiksmų seka. Projektuojant skaičiavimo įrenginį, atliekama kiekvienos komandos dekompozicija į elementarius veiksmus. Elementarių veiksmų sutvarkyta seka sudaro komandos mikro-programą. Egzistuoja skirtingo aprašymo lygio mikroprogramavimo kalbos. Konkrečioje kalboje mikroprograma - operatorių seka. Konstrukcijas aprašo kalbos sintaksė, kurią užduoda gramatika G, o jų naudojimo prasmę kalbos semantika L(G).

Skaityti daugiau...
 

Klausimai iš kompiuterių techninės įrangos

1. PK struktūrinė schema. 2. Kas apsprendžia PK galingumą? 3. Kokius procesorius žinote ir kokie mūsų klasėje esančių PK procesoriai? 4. Kuo matuojamas procesoriaus greitis? Koks procesoriaus greitis mūsų klasės kompiuteriuose? 5. Ar gali PK veikti be sisteminio bloko?

Skaityti daugiau...
 

MS Excel užduotys

Skaityti daugiau...
 

Informacija

Informacija – objektyviai egzistuojantis pasaulio reiškinys. Galime įvardyti, kad tai žinios, kurias žmogus gauna, įsimena, perduoda; galime suprasti ir abstrakčiau: tai žmogaus suvoktas objekto turinys. Informacija daro įtaką žmonių santykiams, ji pasireiškia žmonių bendravime – komunikacijoje. Informacijos gauname paprasčiausiai kalbėdamiesi su draugais, žiūrėdami televizorių, skaitydami, ją teikiame kitiems išsakydami savo samprotavimus, aptardami įvykius, rašydami laiškus ar žinutes. Net žvilgsnis pro langą mums suteikia tam tikros informacijos. Apibrėžti informacijos sąvoką nėra lengva. Pirmiausia todėl, kad ji abstrakti, pirminė, vartojama daugėliui kitų savokų apibūdinti. Antra, informacijos turinys daugiareikšmis, įgyjantis įvairiausių prasmių.

Skaityti daugiau...
 

Microsoft Access duomenų bazių namų darbo aprašymas

Vadovų yra visokių – išmanančių verslą ir pradėjusių nuo nulio, bet tikinčių, kad pasiseks, vertinančių savo darbuotojus ir laikančių juos vos ne tarnais, mandagių bei malonių ir arogantiškų bei nesirenkančių žodžių. Tačiau visi jie moka įdarbintiems žmonėms atlyginimą, kurio dydis, beje, taip pat parodo vadovo požiūrį į žmones. Tačiau atlyginimai ir darbuotojų skatinimas įmonėje, pasirodo, yra ta tema, kuria verslininkai mažiausiai nori kalbėti. Susidaro įspūdis, kad vadovas- labiau rūpi firma nei joje dirbantys žmonės. Tai suprantama: jei firma klestės, darbuotojai turės darbo, o ir atlyginimą gaus didesnį.

Skaityti daugiau...
 

Šifravimas

TIKSLAS. Išmokti įeiti į Turbo Paskalio aplinką iš WINDOWS'95. Įsisąvinti integruotos Paskalio aplinkos: 1) Redaktorių; 2) Kompiliatorių; 3) Komponuotoją. Susipažinti su Paskalio algoritminės kalbos sintakse, programos forma, struktūra.

Skaityti daugiau...
 

Mėgėjiškas Fido tinklas kaip mikrovisuomenės modelis

Gyvename nuostabiais laikais - į visas gyvenimo sritis veržiasi naujos technologijos, daugiau ar mažiau keičiančios kiekvieno iš mūsų aplinką, pomėgius, įpročius. Technologinė pažanga įsiskverbia visur, tačiau bene labiausiai tai jaučiama komunikacijų sferoje. Per kelis paskutinius amžius ryšius ir komunikacijas krėtė viena revoliucija po kitos. Nuo pirmųjų rankiniu būdu spausdintų laikraščių ir raitų kurjerių vos per kelis šimtus metų ateita į telegrafo, telefono, radijo, spalvotos televizijos, palydovinio ryšio ir galiausiai pasaulinių kompiuterinių tinklų erą.  Turint galvoje, kokį didelį poveikį technologinė pažanga darė ir daro visoms žmogaus gyvenimo sritims, nenuostabu, kad pokyčiai komunikacijų sferoje tapo pagrindu naujiems bendravimo būdams. Kadaise laiškas į kitą šalį ar žemyną keliaudavo savaites, mėnesius ar net metus. Šiandien elektroninio pašto pagalba susisiekti su kitu pasaulio kraštu galima per keliasdešimt sekundžių. Taip smarkiai išaugęs informacijos perdavimo greitis leidžia pačios informacijos perduoti žymiai daugiau ir naudoti komunikacijas tokiais tikslais, apie kuriuos mūsų protėviai net nesvajojo.

Skaityti daugiau...
 

Operacijos su sveikaisiais ir realiaisiais skaičiais

Visus Paskalyje vartojamus skaitinius duomenis galima suskirstyti į sveikojo (integer) ir realiojo (real) tipo duomenis. Sveikojo tipo duomenys - tai diskretieji duomenys, pvz,: klasės mokinių skaičius, pažymiai, kurie kompiuteryje atvaizduojami kaip sveikieji skaičiai. Realieji duomenys atitinka realiųjų skaičių poaibį, kurio dydis priklauso nuo konkretaus kompiuterio. Realiojo ir sveikojo tipo duomenys skirtingai vaizduojami kompiuterio atmintyje.

Skaityti daugiau...
 

Masyvo elementų rikiavimas

TIKSLAS

Išmokti įeiti į Turbo Paskalio aplinką iš WINDOWS'95. Įsisąvinti integruotos Paskalio aplinkos: 1) Redaktorių; 2) Kompiliatorių; 3) Komponuotoją. Susipažinti su Paskalio algoritminės kalbos sintakse, programos forma, struktūra.

Skaityti daugiau...
 

Kompiuterių tinklų programavimas Java Sakalauskaitė

Pagrindiniai Web Services protokolai – trumpi apibrėžimai:

XML (eXtensible Markup Language): žymių kalba, gebanti struktūrizuoti informaciją taip, kad ji būtų lengvai ištraukiama ir naudojama bet kurioj aplikacijoj. XML naudoja žymes(tags), kaip ir HTML, bet tos žymės yra skirtos ne informacijos atvaizdavimui, o  apibrėžimui ir struktūrizavimui. Servisų deskriptoriai, kurie nusako kaip surasti ir iškviesti web servisus, taip pat aprašomi XML.

Skaityti daugiau...
 

Algoritmavimo bei programavimo kultūros elementai

Algoritmas sudaromas tam, kad kompiuteris jį atliktų ir pateiktų rezultatus. Algoritmą skaito ne tik kompiuteris, bet ir žmogus.Skaitant ir nagrinėjant kitų algoritmus, galima išmokti programuoti, tobulinti savo programavimo stilių. Dėl to algoritmai turi būti nesunkiai suprantami, vaizdūs. O tam, sudarydami ir užrašydami algoritmus, turime laikytis tam tikrų programavimo kultūros elementų.

Skaityti daugiau...
 

Elektroninė skaičiuoklė Microsoft Excel

Jeigu jūsų kompiuteryje yra įdiegta Microsoft Excel programa, ją galima išsikviesti iš Start meniu - iš pradžių bakstelkite užduočių juostos Start mygtuką, po to - Programs komandą, o kai atsivers papildomas meniu, bakstelkite Microsoft Excel 97 komandą. Ekrane atsidarys programos langas, ir automatiškai bus sukurta nauja darbo knyga.

Skaityti daugiau...
 

Skaičiuoklė, formulės ir funkcijos

Skaityti daugiau...
 

Antivirusinės programinės įrangos analizė

Šio darbo teorinėje dalyje trumpai apžvelgiamos tarptautinės ir nacionalinės Internet paieškos sistemos, jų galimybės, privalumai ir trūkumai. Detaliau išnagrinėtos viena tarptautinė (http://msdn.microsoft.com/) ir viena lietuviška (http://www.search.lt/) paieškos sistemos: vykdant paiešką pagal įvairiai suformuotus paieškos raktus atskleidžiamos jų teigiamos, neigiamos pusės, įvertinamas rezultatų tinkamumas.
Analitinėje darbo dalyje pateiktas temos “Antivirusinės programinės įrangos analizė” aprašymas, remiantis surinkta interneto medžiaga. Taip pat keliamas tikslas išsiaiškinti ar galima išsiversti be antivirusinės programinės įrangos ir kokia antivirusine programa galima pasikliauti. Darbo pabaigoje pateikiami apibendrinimai, išvados, naudotos literatūros sąrašas, taip pat pateikiami priedai originalo kalba.

Skaityti daugiau...
 

Paieška internete

Didžiojoje Britanijoje atliktų tyrimų duomenimis [Sullivan, D.], 21,2% internautų visada, o 59,8% beveik visada randa tai, ko ieško. Tik 2,6% apklaustųjų atsakė, kad jie niekada neranda informacijos. Apklausos duomenimis, didžiausia dalis žmonių, negavę reikiamo atsakymo, bando ieškoti naudodami tą pačią paieškos sistemą, tik užrašydami kitokį klausimą. Nedaugelis į pagalbą pasitelkia kitus paieškos įrankius. D.Sullivan taip pat domėjosi, kaip žmonės užduoda savo klausimus. Pasirodo, populiariausia yra paieška pagal kelis reikšminius žodžius (44,8%) ir tik 8,7% apklaustųjų naudoja šnekamosios kalbos klausimą.

Skaityti daugiau...
 

Duomenų srauto stebėjimas ir analizė lokaliame tinkle

Windows NT turi pagalbines sistemos priemones duomenų srautui lokaliniame tinkle analizuoti. Mes tai atliksime MS Network Monitor pagalba.

Skaityti daugiau...
 

Access 2000 konspektas (Melninkiene)

Duomenų bazių valdymo sistema Microsoft Access 2000

Access 2000 - duomenų bazių valdymo sistema, leidžianti: 1. saugoti beveik neribojamą informacijos kiekį; 2. patogiai išdėstyti duomenis; 3. atrinkti iš bazės informaciją pagal nurodytus kriterijus; 4. sudaryti formas, palengvinančias informacijos įvedimą; 5. kurti įdomias ir vaizdžias ataskaitas, įtraukiant į juos duomenis, tekstą, piešinukus ir grasą. Access 2000 priemonėmis sukurtą duomenų bazės failą sudaro ne tik patys duomenys, bet ir visi sukurti duomenų bazės objektai: lentelės, formos, užklausos, ataskaitos.

Skaityti daugiau...
 

PHP lietuviškai

Informacija iš interneto pakampių surinko, visą savaitgalį prie Easy PDF sėdėjo ir kankinosi Justinas L. Taigi, kad visi girdėtų, sakau: šitas dokumentas yra surinktas iš visu kampu ir aš nesisavinu sau jo autorystes ar kaip ten sakoma =). Visa info apie autorius galite rasti apačioje... Taigi šiek tiek apie šitą ebook'ą. Kažkada seniai kažkur internete radau tokį archyvą, pavadinimu php_lt.zip. Pažiūrėjau - visai nieko, newbiams gerai. Taigi šitas php_lt.zip yra šio dokumento (knygos, knygelės, biblijos.. koks skirtumas) pagrindas. Taigi visa zip'ą sugrūdęs į pdf'ą nusprendžiau jį papildyti ir informacija iš geriausio lietuviško PHP resurso - beta.php.lt. Tai taip ir gavos šis failiukas, kaip sakant viskas viename...

Skaityti daugiau...
 

Namų darbo Nd1 ataskaita

Užduotis (Nd1- 2).

Duoti du masyvai A(n)  ir B(m). Rasti didžiausią skaičių per abu masyvus ir jį pašalinti iš to masyvo, kuriame jis yra. Užduoties analizė. Analizuojant šį uždavinį būtų galima pasakyti, kad programa viską atlieka pati: susikuria masyvus, juos peržiūri, atlieka veiksmus ir gražina rezultatus. Vartotojas tik stebi ir nurodo parametrus (masyvo narių skaičių). Ši programa neatlieka jokių sudėtingų matematinių veiksmų, ji tik iš dviejų masyvų išrenka didžiausią narį ir jį pašalina iš to masyvo.

Skaityti daugiau...
 

Sauga kompiuterių tinkluose (skaidrės)

Personalas. Kai įsilaužimai techninėmis priemonėmis tampa pernelyg sudėtingi, vienas iš atakų metodų yra išnaudoti taip vadinamą “žmogiškąjį faktorių”. Šios metodikos, besiremiančios apgaudinėjimu, gąsdinimu ir pan. dar vadinamos “socialine inžinerija”. Vienintelė apsauga – griežtos organizacijų taisyklės ir personalo mokymai.

Skaityti daugiau...
 

Darbas su modeliavimo sistema Silverrun

Darbo tema – Mokymo priemonė “Darbas su modeliavimo sistema SILVERRUN”. Darbo tikslas - ištirti firmos SILVERRUN Technologies Inc. paketo “SILVERRUN-BPM” galimybes kompiuterizuojant mechaninio cecho valdymą ir paruošti mokomąją medžiaga (vartotojo vadovą). Biznio aplinka keičiasi greitai. Atsiranda poreikis organizacinei sistemai ir jos veiklai reformuotis , prisitaikyti prie aplinkos pasikeitimų. Pagrindinis dalykas organizacinei sistemai šios dienos konkurenciniame klimate yra atidi biznio procesų analizė ir re-inžinerija. Biznio procesų modeliavimas gali padėti įvertinti pasikeitimų įtaką, surasti optimalų sprendimą, parodo kokiam stovyje yra veikla dabar ir padeda kurti ateities planus.

Skaityti daugiau...
 

Pavojai iš interneto

"Internetas" ne tik prijungia mūsų kompiuterius prie pasaulinių informacijos lobynų. Jis sujungia mus vienus su kitais, sujungia "geriečius" su "blogiečiais", ir neteisus yra tas, kuris mano, jog naršyti po WWW platybes nėra pavojinga. Absoliuti dauguma "įsilaužimų" į kompiuterius iš pasaulinio tinklo lieka nepastebėti. Pasak JAV federalinio tyrimų biuro (FBI), šiuo metu užregistruojami tik maždaug penki procentai nelegalaus landžiojimo po svetimus kompiuterius atvejų. Niekieno netrukdomi hakeriai patenka į bankų duomenų apdorojimo sistemas ir naudojasi kitų indėlininkų santaupomis, elektroninio pramoninio špionažo profesionalai ir šiaip mėgėjai per "Internetą" vagia slaptus naujausios produkcijos planus.

Dauguma tokių elektroninių vagysčių šiuo metu įvykdoma, naudojantis specialiai tam sukurtomis "ActiveX" bei "Java" programomis, kurias drauge su kita informacija iš WWW puslapių parsisiunčia nieko blogo nenutuokiantys internautai. Koncerno "Sun" sukurta, šiuo matu plačiai paplitusi ir vis populiarėjanti universali programavimo kalba "Java" bei kompanijos "Microsoft" propaguojama "ActiveX" technologija skirtos visų pirma interaktyvių WWW puslapių kūrimui, animacijai bei kitiems vizualiniams efektams. Bet ne tik. Sumanūs hakeriai nesunkiai suranda būdų panaudoti "Javą" ir "ActiveX" saviems tikslams. Šios dvi "Interneto" technologijos saugumo požiūriu yra visiškai skirtingos.

Skaityti daugiau...
 

Santrauka apie algoritmus

Algoritmas – tai nurodymų seka tam, kas turės atlikti užduotį. Algoritmas – tai aiškūs ir tikslūs nurodymai, kaip ir kokių veiksmų seką reikia atlikti norint pasiekti užsibrėžtą tikslą arba išspręsti suformuluotą uždavinį. Algoritmas – tai aiškiai suformuluotas taisyklių rinkinys kuriam nors tikslui pasiekti. Informacijos (duomenų) apdorojimo taisyklės vadinamos algoritmais. T.y. algoritmas – tai taisyklių rinkinys, kuriuo nurodoma, kaip iš vienų duomenų gauti kitus. Duomenys, kurie žinomi prieš atliekant algoritmą, vadinami pradiniais duomenimis arba argumentais. Duomenys, kurie gaunami atlikus algoritmą, vadinami galutiniais duomenimis arba rezultatais. Algoritme gali būti ir tokių duomenų, kurie nėra nei argumentais, nei rezultatais. Tokie duomenys vadinami papildomais arba tarpiniais duomenimis. T.y. Papildomais arba tarpiniais duomenimis vadinami tokie duomenys, kurie nėra nei argumentai, nei rezultatai. Dydžiai, kurių raikšmė niekuomet nekinta, vadinami konstantomis.

Skaityti daugiau...
 

Unix OS praktika

Praktikos pagrindai

Prisijungimas. Prisijungus prie UNIX mašinos vartotojas privalo įvesti savo ID (username) ir slaptažodį. Vartotojo vardas yra unikalus duotajai sistemai (arba sistemų grupei), o slaptažodis yra keičiamas simbolių rinkinys, žinomas vien tik vartotojui. UNIX yra svarbios didžiosios ir mažosios raidės.

Terminalo tipas. Visose sistemose (dažniausiai) terminalo tipas yra užduodamas pagal nutylėjimą. Tai dažniausiai yra vt100 terminalas. Sun mašinos gali naudoti sun terminalą. Jei naudojamas X-Terminalas – xterms arba xterm. Terminalo tipas nurodo UNIX sistemai kaip elgtis su duotąja sesija. Terminalą galime pakeisti, pakeičiant aplinkos kintamąjį.

Skaityti daugiau...
 

Kompiuterio virusai 2

Informacinis virusas yra programa, savaime įsiskverbianti į kitas programas ir sugebanti daugintis. Jis greitai plinta, nes kaskart paleidus “užkrėstą” programą jis susiranda kaupiklyje (diske ar diskelyje) dar “neužkrėstą” programą ir į ją įsiskverbia. Ne visi virusai gadina programas ar duomenis, tačiau jie visi vienaip ar kitaip trukdo dirbti su AK. Kai kurie virusai gali būti labai pavojingi ir nepataisomai sugadinti AK esančią informaciją, kuri gali kainuoti daug brangiau negu AK. Terminą “kompiuterio virusas” pirmą kartą pavartojo amerikiečių mokslininkas Fred Cohen 1984 metais. Praėjo nemažai laiko, bet virusų problema nė kiek nesumažėjo.

Skaityti daugiau...
 

C ir C++ Golubevas

Struktūros (angl. structures) – tai agregatai, kurių elementai yra (tiksliau, gali būti) skirtingų tipų (t.y. struktūros – tai heterogeniniai agregatai). Struktūrų elementai dar vadinami nariais (angl. members) . C struktūros didžiąja dalimi yra analogiškos Paskalio įrašams (angl. records).

Skaityti daugiau...
 

Algoritmai šperos

Nuosekli paieška

Tegu įrašai išdėstyti atsitiktinai kaip buvo įrašyti. Reikia surasti duotą įrašą pagal raktą. Nuosekliai ieškant reikia peržiūrėti visus įrašus nuosekliai. Vidutinis peržiūrėtų įrašų skaičius ieškant yra Lap =L/2. Jei įrašo nėra teks peržiūrėti visus įrašus L. Tarkim ieškomo įrašo su tikimybe p0 nėra sąraše, tada vidutinis peržiūrėtų įrašų skaičius Lap=L*p0i=1l (i*pi ); pi=1-p0/L.

Skaityti daugiau...
 

C paskaitos

C programavimo kalbos ypatybės:

•    Gerai išvystyta aukšto lygio programavimo kalba.
•    Dauguma (vos ne visos) komercinės programos parašytos būtent C arba C++ kalba. De facto tai pramoninių programų rašymo standartas
•    Kada atsirado C kalba? 1969 metais išleista C kalbos pirma versija. Sukurta kaip sudėtinė UNIX operacinės sistemos dalis. Vėlesnės UNIX versijos parašytos C kalba
•    Kodėl pavadinta C? Buvo dvi ankstesnės versijos – A ir B, bet jos buvo nevykusios. Iš trečio karto pasisekė sukurti pasisekusią programavimo kalbą. Todėl ir pavadinimas C.
•    C – tai nepriklausoma nuo mašinos tipo procedūrinė programavimo kalba
•    Koks skirtumas tarp C ir C++? C++ – tai objektinis procedūrinės programavimo kalbos C poaibis
•    Kokias programas galima parašyti naudojant C/C++?

Skaityti daugiau...
 

Microsoft Word pradmenys 1 dalis

Pradedant darbą Word 9x programoje atsidaromas naujas dokumento langas, komandos File/New arba standartinės formatavimo juostos (prisiminkite praėjusią paskaitą) pirmojo mygtuko pagalba. Tačiau prieš suvedant tekstą, patogiau būtų nustatyti lapo parametrus. Ruošiant dokumentą nereikia užmiršti apie galimybę jį atspausdinti ant popieriaus. Lietuvoje yra priimtas A4 formato popieriaus lapo standartas, kur horizontalus lapo kraštas užima 297 mm., o vertikalus – 210 mm. (JAV – Letter formatas (297,4x215,9mm)). Lapo išmatavimams nustatyti reikia pasinaudoti meniu komanda File/Page setup.

Skaityti daugiau...
 

FrontPage Editor puslapių redaktorius

Editor programa skirta atskiriems interneto puslapiams kurti. Jei redaktorių pasirenkate kartu su FrontPage Explorer programa, iš Explorer programos bet kurį puslapį galite iškviesti redagavimui Editor programa. Editor programa naudotis taip pat patogu ir nesudėtinga, kaip ir Explorer programa. Puslapių redaktorius leidžia sukurti profesionalų interneto puslapį net ir nemokant HTML kalbos. Puslapis kuriamas labai panašiai kaip Word redaktoriumi rašomas ir formatuojamas tekstas. Ir pats Editor programos langas primena tekstų redaktoriaus langą, tik dar turi kelias papildomas funkcijas.

Skaityti daugiau...
 

Excel KTU

Pagrindinės sąvokos

Darbo lapo bazinis elementas yra celė. Microsoft Excel programos celės pasižymi visomis įvairiausių skaičiuoklių celių savybėmis. Kiekviena Microsoft Excel darbo lentelės celė turi savo koordinates, pavyzdžiui, A1 ar C6. Raide žymimas stulpelis, o skaičiumi - eilutė. Norint įrašyti į celę tekstą, reikia ją pažymėti. Bet kuriuo metu yra pažymėta bent viena celė. Pažymėtoji celė ekrane yra apvesta ryškiu rėmeliu. Ji vadinama veikiamąja. Kelios gretimų eilučių ir stulpelių celės sudaro celių bloką. Pažymėtasis blokas ekrane rodomas invertuotas (juodame fone šviesus tekstas). Šis blokas turi tik vieną veikiamąją celę, kuri ekrane rodoma įprastu būdu - su rėmeliu ir neinvertuota. Bloko koordinatės nurodomos šio bloko viršutiniojo kairiojo kampo ir apatinio dešinio kampo celių koordinatėmis, sujungtomis dvitaškiu, pavyzdžiui, B9:C11. Sudėtinį bloką (multiple - area - range) sudaro kelios pažymėtos negretimos celės arba jų blokai.

Skaityti daugiau...
 

Microsoft PowerPoint F. Melninkienė

Šios metodinės priemonės - paskaitų konspekto tikslas yra supažindinti su pristatymų (pateikčių) kūrimo programa Microsoft PowerPoint, išmokyti palaipsniui įvaldyti ją. Paskaitų konspektas skirtas klausytojams, kurie jau šiek tiek įvaldę kompiuterį, t.y. orientuojasi Windows aplinkoje bei yra dirbę su tekstiniu redaktoriumi Word. Klausytojai, įvaldę šią programą, mokės kurti pristatymus konferencijoms, pranešimams, įterpdami grafinius objektus iš kompiuterio atminties, Internet'o arba kurdami naujus.

Skaityti daugiau...
 

PGP – Privačios sferos apsauga

Ateidamas į mūsų namus, "Internetas" kartais palieka kiek praviras duris. Susijungus į pasaulinį tinklą dešimtims milijonų kompiuterių, atsiranda realus pavojus, jog kažkas sumanys pro tą plyšelį prasmukti ar bent pažvelgti į Jūsų kibernetinio namo vidų. Šiais laikais elektroniniu špionažu užsiima ne tik slaptosios tarnybos. Kaip apsaugoti savo privačią korespondenciją bei kitą neskelbtiną informaciją? Tam vartojamos šifravimo programos, iš kurių bene labiausiai paplitusi yra "Pretty Good Privacy" (PGP), kuri atlieka ir daug kitų funkcijų.

Skaityti daugiau...
 

V. Deksnys "Įterptinės sistemos"

Pratarmė

Viena iš būdingiausių šiandieninės mokslinės - techninės pažangos ypatybių yra platus mikroelektronikos gaminių naudojimas įvairiose ūkio srityse. Jau daugelį metų JAV ekspertų sudaromame "kritinių technologijų", apimančių visas gamybos, tyrimo ir kūrybos kryptis ir turinčių įtaką šalies ekonominiam ir gamybiniam potencialui sąraše mikroelektronikos ir informacinės technologijos tradiciškai užima pirmą vietą.

Skaityti daugiau...
 

Duomenų sąrašo samprata

Duomenų sąrašų samprata

Duomenų bazes Excel programoje patogu pateikti lentele. Tokios lentelės vadinamos duomenų sąrašais. Kiekviename stulpelyje saugomi vienarūšiai duomenys. Sąrašo pavyzdžiai: duomenys apie įmonės darbuotojus, klientus, žaliavas ir panašiai. Sąrašo duomenys gali būti peržiūrimi, redaguojami, papildomi, rūšiuojami, atrenkami (filtruojami), grupuojami. Sąrašo duomenys panaudojami įvairiems skaičiavimams.

Skaityti daugiau...
 

TAB klavišo naudojimas dokumentų formavime

Tabuliacijos klavišu teksto žymeklis Word dokumento lape strykteli į dešinę standartiniu 1,27 cm šuoliuku. Daugelis jį naudoja norėdami padaryti didesnius tarpus tarp žodžių ir eilučių pradžioje. Atstumas 1,27 cm yra mažas ir tenka Tab klavišą spūstelti kelis kartus. Kur sustos teksto žymeklis lape eilinį kartą spūstelėjus Tab klavišą galima matyti liniuotės apatiniame kraštelyje. Jei dokumente įjungtas tarnybinių simbolių matymo režimas (mygtukas įspaustas), tai Tab klavišo paspaudimas atvaizduojamas lape simboliu “→”.

Skaityti daugiau...
 

Projektų valdymo sistemų paskirtis ir funkcijos

Bendru atveju tai priemonės, leidžiančios menedžeriui palaikyti visus projekto valdymo etapus, nuo tikslų iki jų pasiekimo. Skiriami 3 pagrindiniai etapai: - projekto struktūros sudarymas; - projekto laikinė analizė; - resursų sudarymas ir paskirstymas, būtinas vykdant projektą, kalendorinis planavimas, įvertinant ribotus resursus; - projekto vykdymo proceso kontrolė ir operatyvus valdymas. Kai pereinama prie projekto realizacijos dažnai neįsivaizduojama apie būsimus darbus ir būtinas tam išlaidas. Firmos vadovai dažnai negali gauti atsakymų susijusių su būsimais darbais.Projektų valdymo sistema suteikia tikslius planavimo algoritmus, kurių bazinė koncepcija – darbų kompleksas ir resursų kompleksas. Sistemos turi turėti patogias projekto darbų aprašymo priemones, projekto apribojimo ir atvaizdavimo priemones. Sistemos turi turėti ekranines formas duomenų įvedimui ir 3 pagrindinius projekto atvaizdus: Grantt’o diagramą, tinklinę ir hierarchines diagramas.

Skaityti daugiau...
 

Apie CD

Kompiuterių industrijai jau daugiau kaip 20 metų. Per tą laiką programų kokybė ir kiekybė smarkiai išaugo. Paskaičiuota, kad vienai legaliai programos kopijai pasaulyje tenka viena nelegali. Prisipažinsiu, mano namų kompiuterį sudaro apie 96% nelegalios produkcijos, juk aš esu paprastas moksleivis ir neįstengiu įsigyti legalaus softo… prieš metus nusprendžiau, kad reikia nusipirkti nors vieną licenzini kompaktą… susitaupiau pinigų ir nusipirkau licenzinę Windows 95 versiją! Ir iki šios esu nustebęs šio kompaktinio disko patvarumu: nekartą jis yra man kritęs nuo stalo, panaudotas kaip lėkštutė pasidėti kavos puodeliui. Bet jis vis dar man tarnauja… ir aš šiuo savo CD labai didžiuojuosi. Nei vienas nelegalus CD nėra tiek atlaikęs, kaip šis mano CD. Taigi kuo skiriasi legalių kompaktinių diskų įrašinėjimas nuo nelegalių? Jis skiriasi tuo, kad legalūs kompaktiniai diskai yra įrašomi panaudojant aukštos kokybės tuščius diskus, tuo užtikrinant produkcijos kokybe ir ilgaamžiškumą. Nelegalūs kompaktai yra taip pat įrašinėjami, bet jiems naudojami kompaktai yra labai prastos kokybės ir neilgaamžiški. Tušti diskai, nelegaliems CD daryti yra perpus pigesni už tuos kuriuos naudoja legalūs CD gamintojai. Skiriasi ir tuo, kad legalių kompaktinių diskų įrašinėjimas yra legalus, o už nelegalių kompaktų įrašinėjimą yra baudžiama.

Skaityti daugiau...
 
Puslapis 4 iš 8
Informatika
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt