www.spargalkes.lt

Informatika

Pastraipų formatavimas

Situacija: Jūsų parduotuvė prekiauja daržovėmis. Prekes tiekia keturi tiekėjai. Kompiuteriu yra kaupiama informacija apie tiekimus tokiame formate: data, prekės pavadinimas, vienetai, vieneto kaina, kiekis, suma, tiekėjas. Sudarykite lentelę ir, naudodami formą, ją užpildykite duomenimis.

Skaityti daugiau...
 

Tekstinis redaktorius. Grafiniai objektai

Skaityti daugiau...
 

AWARD BIOS CMOS slaptažodžiai

Skaityti daugiau...
 

Informacijos paieška internete

Paprasta paieška. Duotos naršyklės aplinkoje, panaudojant nurodytas paieškos programas atlikti iš anksto žinomo WWW dokumento paiešką. Paieškos rezultatai įrašomi į 2 lentelę. Pradiniai duomenys: WWW naršyklė: Netscape arba Internet Explorer. Bendroje užduotyje naudosime Netscape. Pirma paieškos programa:  Search engine tipo paieškos programa (žiūr.1 lentelę). Bendroje užduotyje naudosime Netscape Search. Antra paieškos  programa: Directories tipo paieškos programa (žiūr.1 lentelę). Bendroje užduotyje naudosime Yahoo.

Skaityti daugiau...
 

Kompiuterių raida

Pirmuosius mechaninius skaičiavimo įrenginius dar antikos laikais naudojo matematikai, inžinieriai bei prekeiviai. Kinijoje ir Japonijoje prieš keletą tūkstančių metų iki Kristaus gimimo jau buvo naudojami skaičiuotuvai, padaryti iš karoliukų, pritvirtintų prie specialaus rėmo (karoliukai vadinosi kalkulėmis, iš čia ir kilo terminai “kalkuliuti” ir “kalkuliatorius”. Ant siūlo suvertų kalkulių pozicija atitiko tam tikrą skaičių. Vieną iš tobulesnių mechaninių kalkuliatorių 1642 metais sukūrė prancūzų mokslininkas Blezas Paskalis. Šį įrenginį, pavadintą “Paskalina”,sudarė ratukai, ant kurių buvo užrašyti skaičiai nuo 0 iki 9. Apsisukęs vieną kartą, ratukas užkabindavo gretimą ratuką ir pasukdavo jį per vieną skaičių. Pagrindinė “Paskalinos” yda – labai sudėtingas įvairių operacijų, išskyrus sudėtį, atlikimas. Pirmąją mašiną, kuria lengvai atliekami visi keturi veiksmai , 1673 metais sukūrė vokietis Gotfrydas Vilhelmas Leibnicas.

Skaityti daugiau...
 

Optimalaus binarinio medžio sudarymas

Užduotis. Realizuoti optimalaus binarinio medžio radimo algoritmą. Palyginti gautus rezultatus pagal laikus  ir elementų kiekį.

Skaityti daugiau...
 

Dažniausiai naudojami klavišų deriniai 1

Skaityti daugiau...
 

Kreiviu konstravimo metodai ir programinė įranga

“Kreivių Konstravimo Metodai” sistemos funkcinis aprašymas.

Programos “Kreivių Konstravimo Metodai”  paskirtis – grafiškai realizuoti, bei taikyti Bezje ir B-splainų kreivių konstravimo metodus, bei parodyti jų sąsają. Ši programa leidžia :

1)    konstruoti 2-osios, 3-osios, 4-osios ir N-osios eilės Bezje kreives, kur ( N =5/33)

2)    Bezje kreives konstruoti su svoriais

3)    konstruoti B-splainų kreives

4)    atspausdinti gautas kreives

5)    naudotis pagalbos sistema.

Skaityti daugiau...
 

Pateikčių ruošimo pagrindai ir priemonės

Darbo tikslas - įgyti pateikties  (presentation) skaidrių (iliustracijų) meninio apipavidalinimo bei demonstravimo kompiuteriu įgūdžius.

Skaityti daugiau...
 

Žurnalas "Kompiuterija" rugpjūčio mėn.

Skaityti daugiau...
 

Linux vartotojo vadovas 2002

Šioje instrukcijoje stengiamasi supažindinti paprastą vartotoją su pagrindiniais darbo Linux grafinėje aplinkoje principais. Rašant remtasi labiausiai išvystytomis Linux grafinėmis aplinkoms GNOME (versija 2.0.x) bei KDE (versija 3.0.x), pateikiamos šių sąsajų ekrano nuotraukos bei įvairių elementų paveikslėliai. Pradžioje aprašyti naudojimosi pele bei klaviatūra pagrindai, paaiškinti pagrindiniai terminai. Toliau pateikiami bei detalizuojami pagrindiniai grafinės aplinkos elementai (skydeliai, meniu, langai ir t.t.) bei trumpai aprašomos pagrindinės jų savybės, darbo su jais ypatumai. Taipogi yra skyrelis apie bylų sistemas Linux aplinkoje. Perskaitę turėtumėte suprasti, kad dirbti su Linux išties yra nesudėtinga ir labai patogu.

Skaityti daugiau...
 

DES algoritmas, duomenų apsaugos laboratorinis darbas

Principas. Koduojant DES metodu, duomenys yra imami 64 bitų (8 baitų) porcijomis ir užkoduojami su šį bitų (7 baitai) raktu, taip gaunama 64 bitų koduota informacija. Atkodavimui naudojamas tas pats algoritmas su tuo pačiu raktu.

Skaityti daugiau...
 

Internetas

Internetas - pasaulio kompiuterių tinklų sistema, kurios žinioje yra didžiulis duomenų, programų, dokumentų ir kitokios informacijos kiekis, ir kuri leidžia asmeninį kompiuterį naudoti tos informacijos paieškai bei tiesiogiai bendrauti su šio milžiniško tinklo vartotojais. Tai didžiausias pasaulio kompiuterių tinklas, sudarytas iš mažesnių nacionalinių ir komercinių kompiuterių tinklų. Internete vartotojų kasmet padidėja vidutiniškai du kartus.

Skaityti daugiau...
 

Elektroninė skaičiuoklė MS Excel

Įžanga

Šis leidinys – mokymo priemonė, skirta pradedantiesiems mokytis dirbti su elektronine skaičiuokle MS’Excel. Leidinyje plačiau nenagrinėjamos programos galimybės, apsiribojama tik darbo su programa pagrindais bei praktinių užduočių rinkiniu. Šia mokymo priemone galės sėkmingai naudotis besimokantieji, paskaitų metu susipažinę su dėstytojo pateikta teorine medžiaga. Mokomoji medžiaga skirta savarankiškoms studijoms. Ankstesni du šios mokymo priemonės variantai buvo sėkmingai naudojami paskaitų metu keletą metų, derinant teorinį ir praktinį mokymą.

Ši mokymo priemonė skirta 16 valandų MS’Excel pagrindų studijoms. Mokymo priemonėje pateiktas rekomenduojamos literatūros sąrašas, kuris bus naudingas, giliau įsisavinant programą. Kiekvieno skyriaus pradžioje pateikiamas siekiamų tikslų sąrašas. Platesni skyriai baigiami savikontrolės klausimais, kurie svarbūs besimokančiajam. Leidinio gale pateikiami savarankiškų užduočių pavyzdžiai, kuriuos patartina atlikti besimokančiajam, siekinat geriau įsisavinti įgytas žinias.

Skaityti daugiau...
 

Formulių lentelė

Skaityti daugiau...
 

Kilda. Špera

Algoritmai. Pagrindiniai reikalavimai. Algoritmai tai fiktyvios procedūros padedančios vienareikšmiškai gauti rezultatus. Pagrindinai algoritmai taikymi matematikoje negalimų uždavinių sprendimui. Technikoje algoritmai – tai galimybė uždavinį spręsti programiškai. Pagrindinės algoritmų savybės: 1.Aagoritmas naudojamas su pradiniais duomenimis ir algoritmas duoda rezultatus. Pasirodo ir tarpiniai rezultatai. Taigi riekia nurodyti ir duomenų reikalavimus. Duomenys gali būti ir vaizdiniai. Todėl algoritmų teorijoje nenaudojamas žodinis duomenų apibrėžimas. Fiksuojami baigtiniai pradinių objektų rinkiniai ir baigtinis kitų objektų sudarymo būdų ir elementariųjų objektų rinkinys. Elementariųjų objektų rinkinys sudaro baigtinį pradinių simbolių alfabetą.Tipinis kitų objektų sudarymo būdas – indukcija.
Baigtinio alfabeto baigtinio ilgio žodžiai – tipiškiausias algoritminių duomenų pavyzdys.

Skaityti daugiau...
 

Pozicinės skaičiavimo sistemos

Skaičiavimo sistemoje pagrindas (pvz.: 10, 8, 16, 2) nusako skaitmenų skaičių ir skaitmens pozicijos svorį. Pavyzdžiui, dešimtainis skaičius anan-1…a1a0 yra lygus an·10n+an-1·10n-1+...+a1·101+a0·100.

Skaityti daugiau...
 

Sistemų analizė

ANALIZĖS MODELIAVIMAS. ĮVADAS

Techniniame lygyje Programų inžinerija (PI) pradedama nuo eilės modeliavimo darbų, kurių pasekoje gaunamos užbaigtos reikalavimų specifikacijos ir išsamus programinės įrangos, kuri yra kuriama, vaizdas. Analizės modelis yra pirmasis techninis sistemos atvaizdavimas. Analizės modelis turi tenkinti 3 pagrindinius tikslus: 1. Aprašyti, ko nori klientas; 2. Duoti pagrindą programinės įrangos (PĮ) plano kūrimui; 3. Apibrėžti reikalavimus, kurie galėtų būti patikrinami kai PĮ jau bus sukurta. Dabar dominuojantys yra Struktūrinės analizės (Structured Analysis) ir Objektiškai-orientuotos analizės (Object-Oriented Analysis) modeliai. Be to, trumpas kitų modelių aprašymas yra 3 skyriuje.

Skaityti daugiau...
 

Rekomendacijos dėl Linux ir Windows OS naudojimo viename kompiuteryje bei Linux ir Windows bylų sistemų

Migruojant prie laisvos OS Linux dažnai tenka pereinamuoju laikotarpiu naudoti kelias OS viename kompiuteryje. Tai nėra sudėtinga, kadangi Linux yra labai lanksti operacinė sistema, turinti daug galimybių, tereikia tik šiek tiek žinių. Pradedant naudotis Linux ir Windows OS viename kompiuteryje dažniausiai būna viena iš šių situacijų:

1. Tuščias kompiuteris be OS (arba kompiuteris, kuriame galima sunaikinti visą jame esančią informaciją); 2. Kompiuteris su įdiegta Windows OS; 3. Kompiuteris su įdiegta Linux OS; 4. Kompiuteris su įdiegtomis abiem OS.

Skaityti daugiau...
 

Excel 7.0 makro komandos

Pirma užduotis Sukurti makrokomandą darbo lapo Pagrindinės darbuotojo Priskaitymų-atskaitymų lapeliui suformuoti. Įterpkite naują darbo lapą, pavadinkite jį Lapelis ir paruoškite jame tokio pavyzdžio Priskaitymų-atskaitymų lapelį.

Skaityti daugiau...
 

Darbas su MS FrontPage 98

Skaityti daugiau...
 

Pagrindinės duomenų fizinio perdavimo sąvokos

Kompiuterio techninė įranga duomenis į ryšių linija perduoda nuosekliais bitu srautais. Šie duomenų bitai linijoje gali būti vaizduojami diskrečiaisiais (skaitmeniniais) arba tolydžiaisiais (analoginiais) signalais. Diskretieji signalai – tai impulsų seka, kurios skirtingi signalo lygiai atitinka bitų reikšmes. Tokiais signalais dažniausiai perduodama informacija iš kompiuterio pagrindinio įrenginio į jo įvairius išorinius įrenginius (terminalus, spausdintuvus) ir atgal. Tolydieji signalai – yra sinusoidės pavidalo. Čia skirtingas bito reikšmes gali atitikti skirtingas signalo pasikartojimo periodas. Tolydžiaisiais signalais išreikšta informacija dažniausiai perduodama telefoninėmis linijomis. Perduodant duomenis, diskretieji signalai gali būti verčiami tolydžiaisiais. Toks procesas vadinamas moduliavimu, o jam atvirkščias – demoduliavimu. Daugumai kompiuterio irenginių (terminalams, spausdintuvams ir pan.) pagrindins informacijos vienetas yra simbolis. Todėl siunčiami bitai pakuojami nuosekliomis grupėmis, o gavėjas šiame bitų sraute turi sugebėti atpažinti ir išskirti perduotus simbolius.

Skaityti daugiau...
 

Elektroninė lentelė MS Excel

Darbo tikslas - susipažinti su MS Excel galimybėmis: įvaldyti pagrindinius lentelės rengimo veiksmus, išmokti panaudoti formules bei funkcijas, sudaryti diagramas, analizuoti duomenis.

Skaityti daugiau...
 

Pradedant PHP4

PHP4 yra paskutinė PHP kalbos versija - "PHP Hypertext Preprocessor". Tai programavimo kalba sudaranti galimybes konstruoti dinaminius, interaktyvius interneto puslapius. Ją Rasmus Lerdorf sukūrė 1994 metais. Nuo to laiko ji patyrė didelius pasikeitimus ir buvo pradėta naudoti daugelio web programuotojų visame pasaulyje. Tai kas PHP yra?

Skaityti daugiau...
 

Turbo Pascalio praktikumas

Knygos pagrindu yra pamokos, kurios buvo skirtos VDU informatikos fakultete šeštadieniniuose kursuose mokiniams, o vėliau KTU JKM programavimo specialybės mokiniams. Medžiaga pateikiama sudėtingumo seka, tačiau skaitytojui nebūtina atlikti visas užduotis pilnumoje, norint suprasti kito skyrelio medžiagą. Pakanka išsiaiškinti esančių pratimų programas ir suvokti naudojamas priemones. Įvairaus sudėtingumo užduotys skirtos savarankiškam darbui, kas leidžia įsitikinti, kaip pasisekė suprasti skyrelyje pristatomas programavimo priemones. Knygoje Turbo Paskalio konstrukcijos ir priemonės pristatomos vartotojo požiūriu. Plačiau apie jas reikia skaityti kalbos aprašymui skirtose knygose.

Skaityti daugiau...
 

Powerpoint apie PC

Kompiuterių našumas

AMD įvestas ekvivalentinis rodiklis primena rodiklį Performance Rating (PR), kuris buvo įvestas 1996 metais (firmos AMD, IBM, Cyrix, SGS-Thomson).

Jos kėlė tokius tikslus: 1. Pasiūlyti gamintojų plačiai pripažįstamą ir lengvai suprantamą procesorių našumo įvertinimo metodą; 2. Pateikti lengvai suprantamą vartotojams vieną skaičių, apibūdinantį našumą vykdant programas, vietoje dažnio (MHz) ir procesoriaus architektūros apibūdinimo; 3. Pasiekti, kad jį plačiai pripažintų procesorių gamintojai, sistemų pardavėjai, spauda ir vartotojai.

Skaityti daugiau...
 

Ekspertinės sistemos

Panaudojant kompiuterių techninę įrangą ir specializuotą programinę įrangą, informacijos organizavimo procese atsiranda specializuotų informacijos kaupimo apdorojimo ir pateikimo sistemų, vadinamų kompiuterizuotomis informacinėmis sistemomis, sukūrimo poreikis. Ekspertinės sistemos, vystėsi kaip dialoginės sistemos; jos sudaro informacinių sistemų,, vadinamų "pagalbinėmis sprendimų priėmimo sistemomis", porūšį,. Ekspertinės sistemos ypatingos tuo, kad praturtina vartotojo žinias apie problemą, kurią jis nagrinėja, tuo tarpu pagalbinės sprendimų priėmimo sistemos numato, kad žmogaus žinios apie sprendžiamą problemą nekinta.

Galima rasti, daug ekspertinių sistemų apibrėžimų, o tai reiškia, kad šiuo metu griežtos, jų, definicijos nėra. Anglų kalba leidžiamoje specialioje literatūroje pasitaiko įvairių šio tipo sistemų pavadinimų, kaip antai: "sistemos, paremtos žiniomis"; "dirbtinio intelekto sistemos, paremtos žiniomis"; ""kūrybinės sistemos, darančios išvadas iš taisyklių"; "sistemos, su žinių baze".

Skaityti daugiau...
 

Duomenų bazių sistemos R. Baronas

Duomenų bazės, duomenų bazių valdymo sistemos

Duomenų baze (DB) galima vadinti rinkinį tarpusavyje susijusių duomenų, kurie apdorojami programomis. Tokia duomenų bazė, loginiu požiūru, yra panaši į elektroninę kartoteką. Panašios duomenų bazės (kartotekos) vartotojai atlieka tokias operacijas:

• naujo įrašo (naujos kortelės) įtraukimas;

• esamo įrašo (kortelės duomenų) keitimas;

• esamo įrašo (kortelės) šalinimas;

• duomenų paieška duomenų bazėje (kartotekoje).

Skaityti daugiau...
 

Fibonacio sekos pirmieji n nariai Pascal programa

Skaityti daugiau...
 

Kompiuterių struktūros egzamino špera

DIAGNOSTINIAI EKSPERIMENTAI DVIEM BŪSENOMS

Tegu automatas M turi n būsenų. Galimų pradinių būsenų aibė A(M) turi dvi būsenas Si0 ir Sj0, t.y. A(M)={Si0,Sj0}. Kadangi automatas minimalus, tai būsenos Si0 ir Sj0 yra atskiriamos. Šios būsenos yra (n-1) atskiriamos. Todėl egzistuoja (n-1) ilgio arba trumpesnė įėjimo seka, kurią padavus į automatą M/Si0 ir M/Sj0 gausime skirtingas išėjimo sekas. Tokia seka vadinama diagnostine seka būsenoms Si0 ir Sj0.

Skaityti daugiau...
 

Mikroprocesorius

Mikroprocesorius – tai programa valdomas duomenų apdorojimo įtaisas, pagamintas vienoje mikroschemoje. Mikroprocesorinė sistema – tai funkcionaliai išbaigta sistema, turinti savyje mikroprocesorių, atmintį, įtaisus ryšiui su išoriniu pasauliu (tai įvairios interfeiso priemonės). Mikroprocesorinė sistema pagaminta vienoje ar keliose spausdinto montažo plokštėse. MS-oje mikroprocesorius yra pagrindinis el-tas, tačiau jo kaina sudaro apie 10 proc. Visos kainos. Kitą dalį sudaro atminties, I/O schemų kainos, o savo ruožtu nesudaro nė pusės kainos, įskaitant PĮ. PĮ yra labai brangi.

Skaityti daugiau...
 

Praktinis darbas su MS Excel

Skaityti daugiau...
 

X86 architektūros mikroprocesoriai (iki Pentium)

Kas yra procesorius? Centrinis procesorius (angliškai CPU – central processing unit)  yra integruotos elektros srovės konstrukcija ant mažyčio gabalėlio silicio. Šį procesorių sudaro tūkstančiai ar net milijonai tranzistorių, kurie tarpusavyje yra sujungti aukščiausios kokybės aliuminio takeliais. Visi tranzistoriai dirba kartu, kad galėtų laikyti savyje duomenis ir juos apdirbti, taigi mikroprocesorius gali atlikti labai daug naudingų operacijų. Komandos, kurias turi atlikti mikroprocesorius yra duodamos programinės įrangos (angl. software).

Skaityti daugiau...
 

Programos "Ciklinis sumavimas" struktūrograma

Skaityti daugiau...
 

Matrica laboratorinis darbas

Skaityti daugiau...
 

Kompiuterinių tinklų saugumas

Kompiuterinių tinklų saugumas darosi aktuali problema vis platesniam žmonių ratui. Kuo labiau plinta Internetas, kuo daugiau žmonių ir ištisų kompanijų prisijungia prie jo, tuo aktualesnė darosi vietinio kompiuterių tinklo apsauga, jei jis prijungtas prie Interneto. Informacija šiais laikais yra viena iš brangiausių prekių. Įsilaužimai pasinaudojant Internetu jau realybė. Paprastai išskiriamos dvi įsilaužimų klases: 1. Nelegalus priėjimas prie duomenų. 2. Serviso sutrukdymas. Viena saugumo spraga dažniausiai sudaro sąlygas įvykdyti tik vieną iš šių įsilaužimų. Serviso sutrukdymas paprastai laikomas mažesne problema nei nelegalus priėjimas prie duomenų. Tačiau spragų, leidžiančių sutrukdyti serviso darbą, randama daugiau.

Skaityti daugiau...
 

Informacijos perdavimas. Diskretieji ir tolydieji dydžiai

Pranešimas - konkreti informacijos išraiška. Pranešimai gali būti perduodami įvairiais signalais : šviesa, garsu, kvapu, temperatūra, radio bangomis, elektros srove ir t.t. Tas pats pranešimas gali būti perduodamas įvairiais signalais. Bet tuo pačiu signalu galima perduoti įvairius pranešimus. Tai priklauso nuo išankstinio susitarimo. Asmuo siunčiantis pranešimą vadinamas siuntėju, o asmuo priimantis pranešimą vadinamas gavėju.

Skaityti daugiau...
 

Formatavimas

Ruošiamas dokumento tekstas gali būti pirma parašytas (surinktas klaviatūros pagalba), o tik po to formatuojamas, gali būti formatuojama ir dokumento ruošimo metu. Abiem atvejais reikia pamąstyti: “Ar programa žino kokį teksto fragmentą norima formatuoti?”. Todėl atkreipkite dėmesį: 1. simbolių formatavimas bus atliekamas pažymėtam fragmentui arba vienam žodžiui, kurio viduryje mirksi teksto žymeklis. Jei žymeklis mirksi frazės gale arba tuščioje eilutėje, atliktos simbolių formatavimo operacijos bus matomos tik naujai įvedamam tekstui, jei po formatavimo niekur neperstumsite teksto žymeklio.

Skaityti daugiau...
   

Procesorius

Šiandien kompiuterių ir programinės įrangos industrija yra viena svarbiausių ekonomikos šakų. Kasmet pasaulyje parduodama dešimtys milijonų kompiuterių, kuriais mes ne tik greitai ir patogiai apdorojame informaciją, bet ir kuriame trimačius vaizdus, bei žaidžiame. Realybė sparčiai lenkia tik prieš kelerius metus darytas prognozes, kurios
2000-uosius metus laikė riba, kai mikroprocesorių darbo dažnis bus didesnis kaip 100 MHZ. Dabar jau nenustebtume, jei 2000-aisiais metais bus pasiektas, o gal ir viršytas 1000 MHz dažnis. Jau galime įsigyti asmeninį kompiuterį su "Intel" firmos 600 MHz dažnio procesoriumi "Pentium III". Iki 2000-ųjų "Intel" lustai pasieks stulbinančią 700 MHz spartą. Aš manau, kad per trejerius, ateinančius metus turėtų sukurti maždaug porą tuzinų naujų procesorių, tokie gigantai kaip AMD, "Cyrix" ir žinoma "Intel".

Skaityti daugiau...
 

Reklamos elektroninės leidybos vadyba

Internetas ir marketingas

Reklamos agentūrų įvairiose šalyse tyrimai rodo, kad reklamai skiriama vis daugiau lėšų. Labiausiai išvystyta reklamos rinka yra JAV. 1.1.paveiksle pateikta prognozė, kiek Europos šalyse bus išleista lėšų reklamai 2000-2002m. Reklamos kaštai auga, tačiau firmos dar nelabai plačiai naudoja reklamą internete. Greičiausiai ir ateityje reklama internete užims tik nedidelę rinkos dalį [4]. Verslininkai nelabai mėgsta reklamuotis internete, kadangi jų nuomone internetas yra pernelyg padrikas. Jie dar nežino visų interneto galimybių, nenori dėti pastangų ir investicijų naujoms technologijoms. Pastebėta, kad Interneto naudojimas gali padaryti didelę įtaką teigiamam firmos įvaizdžiui ir klientų informavimui apie firmos prekes ar teikiamas paslaugas. Didžiausios pasaulio korporacijos vienija savo jėgas, įkurdamos bendrų interesų svetaines internete, norėdamos priartėti prie vartotojo, todėl mažesnėms firmoms sunku su jomis konkuruoti.

Skaityti daugiau...
 
Puslapis 5 iš 8
Informatika
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt