www.spargalkes.lt

Informatika

Mikroprogramavimas

Nėra griežtų ribų tarp kompiuterio aparatūrinės ir programinės įrangos. Be to tos ribos visą laiką kinta. Tradicinės įsivaizduojamos komandos ankstesniuose kompiuteriuose buvo realizuojamos atskiromis schemomis. Dabartiniuose kompiuteriuose visos tradicinės komandos yra interpretuojamos mikroprogramų pagalba. Mikroprogramos savo ruožtu sudarytos iš mikrokomandų, kurios realizuojamos aparatūriškai schemų lygyje. Mūsų tikslas yra susipažinti su mikroprograminiu lygiu ir mikroprogramavimu. Mikroprograminio lygio tikslas yra užtikrinti aukštesnio lygio virtualios mašinos komandų interpretavimą.

Skaityti daugiau...
 

3 ir 4 bilietai

1. Viršutinis ir apatinis rūšiavimo uždavinio sudėtingumo įverčiai. (2 balai)
2. Kalbų ir uždavinių ryšys. (1 balas)
3. Apibrėžkite kalbą 3-KNF-SAT. (0.5 balo)
4. Trumpai suformuluokite šakų ir rėžių metodą. (0.5 balo)
5. Suformuluokite uždavinį apie minimalų grafo karkasą. (0.5 balo).

Skaityti daugiau...
 

Formulių sudarymas ir kopijavimas

Formulės struktūra

Formulė (formula) sudaroma, kai reikia atlikti tiek paprastus, tiek sudėtingus skaičiavimo veiksmus su Microsoft Excel darbo lapo duomenimis. Nurodžius celių koordinates, vardus, funkcijas bei operacijas, pagal formulę ir nurodytas reikšmes apskaičiuojama nauja reikšmė. Formulė visada pradedama lygybės ženklu (=). Reikšmėmis gali būti konstantos, įrašytos pačioje formulėje, arba reikšmės, įrašytos celėse, kurių koordinatės ir vardai nurodyti formulėje.

Skaityti daugiau...
 

CD - rom taisymas

Kiekvienas daiktas turi ydą senti. Cd - Rom'as su laiku skaito kompaktus vis prasčiau ir prasčiau, iki kai visiškai nebeskaito jų. CD-romas susidaro iš dviejų stiklinių lešių, prizmės, galvutės ir lazerio akutės. Šie daikčiukai apsineša dulkėmis ar kitomis nuosėdomis ir vis blogiau veikia arba ižvis nebeveikia :). Atsakomybės už sugadintą techniką ir jūsų kreivas rankas aš neprisiimu.

Skaityti daugiau...
 

Baigtinių elementų metodo pagrindai ir kompiuterinės technologijos

Plieninės plokštelės su skyle skaičiavimas

Darbo aprašymas. Mūsų šio darbo tikslas yra apskaičiuoti duotos plokštelės su skyle įtempimus. Visą šį darbą darysime naudodamiesi programų paketu ALGOR, kuris yra tam ir skirtas. Šis programų paketas susideda iš kelių programų iš kurių kiekvienas skirta tam tikram skaičiavimų etapui, t.y. modelį braižysime su viena programa, o įtempimus skaičiuosime su kita, atskira programa yra ir programa gautiems rezultatams peržiūrėti ir analizuoti. Taigi matome, kad teks dirbti su gana galingu ir dideliu programų paketu.

Skaityti daugiau...
 

Interneto terminų žodynas

Asynchronous - asinchroninis informacijos perdavimo būdas, kuriam nereikia siuntėjo ir gavėjo laiko sinchronizacijos. Backbone - magistralinis (bazinis) tinklas. Greitų kanalų kuriais eina informacija į lėtesnes regionines magistralines duomenų perdavimo linijas, sistema. Bandwidth - duomenų kanalo pralaidumas. Baud - bodas. Informacijos perdavimo greitis telefono linija. Skaitmeninėje linijoje lygus ą bitui per sekundę (bps).

Skaityti daugiau...
 

Asemblerinis programavimas ir valdymas

1. Skaičiavimo sistemos

Skiriamos pozicinės ir nepozicinės skaičiavimo sistemos. Mes kasdieną susiduriame su dešimtaine skaičiavimo sistema, kuri yra pozicinė skaičiavimo sistema. Pozicinėje skaičiavimo sistemoje simbolio, reiškiančio skaitmenį, prasmė priklauso nuo jo vietos skaičiuje. Nepozicinėje skaičiavimo sistemoje tokio simbolio prasmė nepriklauso nuo jo vietos skaičiuje. Plačiau apie skaičiavimo sistemas galima paskaityti.

Skaityti daugiau...
 

MS Access duomenų bazių automatizavimas

Išleidžiama bendro kompiuterinio mokomojo leidinio (KLM) „MS ACCESS duomenų bazių automatizavimas. Automatizavimo pagrindai. Makrokomandos. Programavimas VBA“ pradžia - „MS ACCESS duomenų bazių automatizavimas. Automatizavimo pagrindai“. Tekstinę sritį sudaro pirma kompiuterinė knyga (103 psl.), objektų sritį - kartu komplektuojamų duomenų bazių pavyzdžių bei su pirma knyga siejamos papildomos medžiagos rinkinys. Pradedančiųjų ir toliau pažengusiųjų kompiuterių vartotojų savimokai orientuotas kompiuterinis mokamasis leidinys sudarys sąlygas mokytis automatizuoti Ms Access duomenų bazes taikant įterptąsias programas (Wizards), makrokomandas ir programavimą VBA (Visual Basic for Applications).

Skaityti daugiau...
 

Informacijos ir informatikos samprata

Informacija - tai žinios kurias galime perduoti, priimti, įsiminti. Ją gauname iš aplinkos ir pasiekiame jutimo organais. Pvz. : Suskamba durų skambutis - žinau, jog kažkas atėjo; perskaitę laikraštį sužinom, kas naujo pasaulyje ir t.t. Informacija padeda pašalinti nemoksliškumą. Ankstesniais amžiais buvo universalūs žiniuoniai. Dabar mokslininkas negali sutalpinti į galvą visų savo srities žinių. Kaip susidoroti su tokiu informacijos srautu? Reikalingi kompiuteriai, nes žmogus jau nebepajėgus sukišti tokį didelį informacijos kiekį. Gyvenime mes nuolat susiduriam su informacija, tai yra, įvairiomis žiniomis, kurias gauname iš mus supančio pasaulio. Pvz. : Durų skambutis, laikraštis, termometras.

Skaityti daugiau...
 

Dirbtinių neuronų tinklų teorija

1. Paprasčiausių biologinių neuronų tinklų bei šiuolaikinių kompiuterių galimybės. 2. Esminiai skirtumai tarp biologinių neuronų tinklų ir šiuolaikinių kompiuterių: informacijos apdorojimo greitis; informacijos apdorojimo nuoseklumas; kompleksiškumas ir ryšiai; informacijos saugojimas; atsparumas klaidoms; informacijos apdorojimo valdymas.

Skaityti daugiau...
 

1 ir 2 bilietai

1. Grafai ir jų vaizdavimo būdai. (2 balai)
2. NP - pilnumas. Sudėtingumo klasė NPC ir ją liečiantys rezultatai su įrodymais. (1 balas)
3. Apibrėžkite kalbą CIRCUIT - SAT. (0.5 balo)

Skaityti daugiau...
 

Multimedia

Elektroninės leidybos kursai: multimedijos medžiagos perkėlimas į kompiuterį, apdorojimas, suspaudimas (glaudinimas)

Tai specializuoti intensyvūs elektroninės leidybos kursai, skirti ne informatikos specialistams, norintiems elektronine forma teikti daugiaterpę informaciją kompiuterių tinkluose (intranete) ir kompaktiniais diskais (CD-ROM) ar bent konstruktyviai kurti savo projektus, kurie realizuojami naudojant naujausias kompiuterines technologijas.

Kursų klausytojai – kultūros įstaigų darbuotojai, meno kūrėjai, leidėjai ir visi, kuriems trūksta elektroninės leidybos žinių, susipažins su multimedijos medžiagos (grafinės, garso, vaizdo, teksto) perkėlimo į kompiuterį, jos apdorojimo, konvertavimo technologijomis ir ypatumais, aparatūrine ir programine įranga. Klausytojai supažindinami su skeneriais, skaitmeninėmis fotokameromis, garso ir vaizdo įrašymo į kompiuterio atmintį plokštėmis, svarbiausiomis jų charakteristikomis. Pateikiama senų ar defektų turinčių nuotraukų atnaujinimo kompiuteriu metodika populiariomis grafinių vaizdų apdorojimo programomis Adobe Photoshop. Kursų klausytojams suteikiama žinių apie vaizdo ir garso medžiagos redagavimą ir montažą, informacijos suspaudimo (glaudinimo) formatus MPEG1, MP3 ir jiems sukurti reikalingas programines priemones.

Skaityti daugiau...
 

Kompaktiniai diskai

Kompaktiniai diskai rinkoje atsirado palyginti neseniai. Nors išrasti gana seniai, juos vystyti pradėjo SONY bei PHILIPS kompanijos 1980 m. Kompaktiniai diskai pasirodė pranašesni už garso kasetes, kadangi į juos buvo galima įrašyti skaitmeninį garsą. Ilgą laiką kompaktinius diskus naudojo tik tam tikros profesijos žmonės - radijo stočių, įrašų studijų darbuotojai. Plačiosiose visuomenės sluoksniuose kompaktiniai diskai atsirado tik 9 dešimtmetyje, pirmiausia - Didžiojoje Britanijoje. Nenuostabu, kad kompaktiniai diskai pirmiausiai paplito būtent ten, kadangi Didžioji Britanija laikoma populiariosios muzikos lopšiu (būtent ten susikūrė "The Beatles") ir poreikis turėti geresnės kokybės garso įrašų negu galima laikyti kasetėse ar kompaktiniuose diskuose buvo jaučiamas jau seniai.

Kompaktiniai diskai gana nelengvai rado savo vietą rinkoje. Daugelyje Europos šalių kompaktinių diskų gamintojai turėjo laikytis konversinio marketingo krypties - sunku buvo rasti akivaizdžiai teigiamas prekės savybes ir jas reklamuoti. Ypač tai jautėsi mažiau išsivysčiusiose šalyse, kai tuo metu labiau išsivysčiusiose šalyse poreikis buvo jaučiamas ir buvo galima taikyti plėtojantį marketingo tipą.

Skaityti daugiau...
 

Microsoft Outlook Express 5

Elektroninio pašto ir naujienų grupių žinučių tvarkymo meniu (File):
-Sukuria naują žinutę(laišką), katalogą žinutėms(laiškams) saugoti ar įrašą adresų knygoje
-Atidaro pažymėtą laišką
-Išsaugo laišką nurodytu pavadinimu bei formatu, nurodytoje vietoje
-Išsaugo failus, prisegtus prie laiško
-Išsaugo pažymėto laiško apipavidalinimo pavyzdį Stationery kataloge.

Skaityti daugiau...
 

Kompiuteriniai tinklai

Pagal naudojimo paskirtį kompiuterių tinklas gali būti:
1) uždarasis (private network), aptarnaujantis konkrečios organizacijos informacinius mainus.
2) viešasis (public network), už nustatytą mokestį teikiantis savo abonentams įvairias informacinių komunikacijų paslaugas, tarp jų ir telefoninį, kompiuterinį bei videoryšį.
3) tarptautinis (international network), palaikantis vartotojų tarpkontinentinius ryšius povandeniniais kabeliais ir palydovinio ryšio sistemomis.

Skaityti daugiau...
 

Programavimas Paskaliu G. Grigas

Ši knyga yra programavimo pradžiamokslis. Aprašomos pagrindinės Paskalio kalbos konstrukcijas bei jų panaudojimas algoritmams ir programoms užrašyti. Medžiaga pateikiama taip, kad skaitytojas galėtų ją įsisavinti spręsdamas uždavinius. Pateikiami uždaviniai ir praktikos darbai. Uždaviniai skirti savikontrolei. Knygos pabaigoje pateikiami jų sprendimai (atsakymai). Praktikos darbai – tai nedideli programavimo darbai, skirti programavimo įgūdžiams pagilinti bei darbo su kompiuteriu praktikai. Knyga turėtų būti naudinga vyresniųjų klasių moksleiviams, informatikos mokytojams ir pirmųjų kursų pedagoginės krypties studentams.

Skaityti daugiau...
 

Žurnalas "Kompiuterija" liepos mėn.

Skaityti daugiau...
 

Delphi praktikumas

Knygelėje pristatomas programavimo darbų Delphi aplinkoje rinkinys. Darbai parinkti pagal KTU Informatikos fakulteto pirmojo kurso studentų ir intensyviųjų studijų informatikos mokytojų mokymo programas. Delphi terpėje programuojama Object Pascal dialektu, artimu Turbo Pascal kalbai. Šiems darbams suprasti pakanka minimalių įgūdžių programuojant Turbo Pascal kalba. Knygelė skirta savarankiškam darbui.

Skaityti daugiau...
 

C, C++ kalbų ABC A. Kynienė

“С, C++ kalbos ABC” metodinio leidinio paskirtis – supažindinti su C kalbos programavimo pagrindais. Ji skirta visiems, kurie nori išmokti programuoti šiuolaikine programuotojų kalba. Programavime, kaip ir bet kuriame moksle, patirtis įgyjama dirbant, todėl šioje metodinėje priemonėje pateikiama daug savarankiškų užduočių. Ši metodinė priemonė šiek tiek praplėsta pradžiamoksliui: pateikiamos ir sudėtingesnės temos, kurių gali prireikti kuriant sudėtingesnes programas. Čia visiškai negalbama apie grafikos kūrimo elementus. Leidinyje gausu pateiktų programų pavyzdžių, tačiau dalis programų yra nepilnos ir norint, kad šios programos veiktų, pačiam skaitytojui reiks jas papildyti. Gale pateiktame priede sudėta C kalboje naudojamų funkcijų santrauka. Manau, šis leidinys padės studentui perprasti C kalbą ir pačiam pramokti rašyti programas šia kalba.

Skaityti daugiau...
 

Dokumentų valdymo sistemos

DVS pristatymas

Bendrinis apibrėžimas: document - anything serving as a representation of a person's thinking by means of symbolic marks (bet kas, tarnaujantis kaip asmens minčių atvaizdavimas išreiškiamas per simbolius ar kitokį atvaizdavimą). Ilgą laiką dokumentus tiesiog susiedavo 1:1 su kompiuteriniais failais. Pastaruoju metu dokumento sąvoka dokumentų valdymo sistemos įgavo platesnę sąvoką. Dokumentas – įrašyta informacija arba objektas, kuris gali būti traktuojamas kaip vienetas.

Skaityti daugiau...
 

Programavimas VBA kalba

Leidinyje pateikiamos Visual Basic programavimo kalbos varianto VBA (Visual Basic for Application) programavimo galimybės, supažindinama su redaktoriaus aplinka ir objektais, pateikiami kintamųjų ir konstantų taikymo principai, analizuojamos operatorių savybės, rašomos pirmosios procedūros, nagrinėjamos valdymo struktūros ir galimybės sudaryti vartotojo funkcijas, pateikiamos vidinės programavimo kalbos funkcijos. Mokomojoje knygoje supažindiname su klasės objektų programavimu, objektų savybių ir metodų kūrimo būdais ir pavyzdžiais, galimybėmis programiniu būdu perskaityti ir užrašyti informaciją teksto rinkmenoje. Knyga skirta Inžinerinės grafikos katedros magistrantams ir visiems, kas nori išmokti programuoti VBA kalba.

Skaityti daugiau...
 

Tinklų administravimo teorija

Skirtumai tarp linux ir kitų OS

Yra svarbu žinoti skirtumus tarp Linux ir kitų OS, tokių kaip DOS, OS/2, ir tarp LINUX versijų. Pirmiausiai, LINUX gali sugyventi su visomis kitomis OS tuoje pačiame kompiuteryje. JŪs galite paleisti MS-DOS arba OS/2 katu su LINUX be jokių problemų. Kodėl pnaudoti LINUX? Kodėl naudotis LINUX vietoj kitų gerai žinomų, išbandytų, plačiai aprašytų komercinių OS? Viena iš svarbiausių priežaščių yra ta, kad LINUX yra geriausias pasirinkimas norint naudotis UNIX OS namuose. LINUX leidžia jums naudotis, testuoti ir kurti UNIX  programinę įrangą namų sąlygomis, naudojant duomenų bazes ir X WINDOW sistemos aplikacijas. Tačiau LINUX nėra tik asmeniniam naudojimui. Ji yra pakankamai gera ir pilna, kad atliktų įvairiausias užduotis. Daugelis verslo atstovų, yač smulkaus, dabar renkasi LINUX darbo stotis. Aukštosios mokyklos pastebėjo, kad LINUX yra puiki mokomoji priemonė studentams mokyti OS pagrindų. Komercinių produktų bendrovės pradeda naudotis laisvai platinamos LINUX sistemos suteikiamomis galimybėmis.

Skaityti daugiau...
 

Veiksmai su lapais

Lapų žymėjimas

Naujai atidaryta Exel darbo knyga turi 16 lapų. Kiekviename lape gali būti saugoma įvairi informacija. Darbo eigoje reikia atlikti tam tikrus veiksmus su lapais:  įterpti, naikinti, kopijuoti ir pan. Norint pereiti nuo vieno lapo prie kito (išskirti lapą), reikia spragtelti pele ties reikiamo lapo vardu lapų sąrašo eilutėje. Norint išskirti kelis lapus, reikia, laikant nuspaust Ctrl klavišą, spragtelėti pele ties reikiamų lapų sąrašo  eilutėje.

Skaityti daugiau...
 

Paprastas duomenų kodavimo algoritmas

Užduotis: Parašyti duomenis užkoduojančią ir atkoduojančią programą. Pradinius ir galutinius duomenis saugoti failuose.

Skaityti daugiau...
 

TCP/IP kompiuteriniai tinklai

Kiekvienas amžius turi vieną ar keletą dominuojančių technologijų. Viena iš svarbiausių 20-ojo amžiaus technologijų - informacijos rinkimas, apdorojimas, platinimas - glaudžiai susijusi su ryšių bei kompiuterinės technikos neprecedentiniu vystymusi. Ryšių ir kompiuterių apjungimas iš esmės pakeitė  kompiuterinių sistemų organizavimo principus. Kompiuterinių centrų funkcijas dažnai atlieka daug atskirų, tačiau tarpusavyje sujungtų kompiuterių. Kompiuterinis tinklas - tai tarpusavyje sujungtų autonominių kompiuterių rinkinys. Du kompiuteriai yra sujungti į tinklą, jeigu jie gali keistis informacija. Griežto pavaldumo sistemos, taip pat paskirstytos kompiuterinės sistemos nėra kompiuteriniai tinklai.

Skaityti daugiau...
 

Kompiuterinės grafikos knyga

Grafinių sistemų techniniai komponentai

Grafinėse sistemose dažniausiai vartojami du arba daugiau procesorių. Jose, be centrinio procesoriaus, yra vaizduoklio procesorius. Jis sąveikauja su centriniu procesoriumi ir kontroliuoja vaizduoklio operacijas (1.1 pav.). Vaizduoklio procesorius keičia iš centrinio procesoriaus perimamus skaitmeninius duomenis į atitinkamas įtampų reikšmes, perduodamas į elektroninį vamzdį. Skaitmeninio-analoginio keitimo būdas priklauso nuo vaizduoklio tipo ir konkrečių aparatiškai realizuotų grafinių funkcijų (operacijų).

Skaityti daugiau...
 

Informacinių technologijų šperos

Svarbiausi informacinės visuomenės bruožai ir galimos problemos

Išnagrinėję įvairias informacinės visuomenės sampratas ir apibendrindami medžiagą, galime teigti, kad vystantis informacinei visuomenei, ryškėja tokios tendencijos: 1. Nepaprastai greitas informacinės visuomenės vystymasis. Dažniausiai omenyje turima visuotinė kompiuterizacija, kompiuterių įdiegimas praktiškai visose srityse, - pradedant gamyba ir baigiant laisvalaikiu. 2. Globalumas – tai tie procesai, kurie vyksta globaliu mastu, kerta nacionalines sienas, jungia bendrijas ir organizacijas į naujas laiko-erdvės kombinacijas, padarydami pasaulį vis daugiau vidiniai susijusį. 3. Neturįs precedento informacijos atvirumas, laisvas ir nekontroliuojamas priėjimas prie informacijos bei jos gausa ir nevaržoma galimybė ja keistis.

Skaityti daugiau...
 

Ciklinis sumavimas

Skaityti daugiau...
 

Objektinis programavimas C++ Adamonis 2005

Skaityti daugiau...
 

RSA algoritmo analizė

Užduotis: Sudaryti programą RSA algoritmo analizei. Joje realizuoti: pirminio, slapto raktų generavimas; slapto rakto išskaičiavimas žinant viešą (fiksuoti laikus); skaičiaus užkodavimas, bei atkodavimas tais raktais. Stengtis kiek galima daugiau optimizuoti programos skaičiavimus, ypač koduojant tekstą, kur reikalingi dideli kėlimai laipsniu. Ataskaitoje pateikti įvairias priklausomybes grafiškai.

Skaityti daugiau...
 

Informacija ir informatikos atsiradimas

Informacija - tai žinios, kurias galima perduoti, priimti,  įsiminti. Informaciją nuolat gauname iš aplinkos. Ji mus pasiekia per jutimo organus - regos, klausos, uoslės, skonio, lytėjimo ir kt. Pavyzdžiui, pažvelgę pro  langą, matome, koks lauke oras: giedra, lyja ar sninga; išėję į lauką, pajuntame, ar šilta, ar šalta; išgirdę durų skambutį, suprantame, kad pas mus kažkas atėjo, o atidarę duris, pamatome, ir kas atėjo. Šie pavyzdžiai skatina daryti išvadą, kad visas mūsų turimas žinias ir įgūdžius suformavo kada nors vienaip ar kitaip gauta informacija. Pirmąją informaciją žmogus gauna jau gimdamas. Tai iš tėvų paveldėta genetinė informacija. Visą kitą informaciją žmogus gauna iš aplinkos, daugiausia - iš kitų žmonių. Turimą informaciją žmogus ne tik perduoda kitiems, bet ir naudojasi ja. Žmogus perduoda, priima, įsimena ir netgi apdoroja informaciją - naudojasi ne tik jutimo organais, bet ir dirbtinėmis priemonėmis. Jau gilioje senovėje žmonės svarbiausias žinias iškaldavo akmenyje, užrašydavo molinėse plytelėse, kad tos žinios išliktų ir būtų perduotos ateities kartoms. Laikui bėgant, rašto reikmenys tobulėjo: atsirado papirusas, popierius, spausdintos knygos, laikraščiai, žurnalai.Tai - žmonijos atmintis. Raštas tinka ne tik informacijai saugoti, bet ir jai perduoti. Vieno žmogaus parašytą tekstą perskaito kitas. Tai jau informacijos perdavimas. Informacijos perdavimą labai pagreitino elektrinės bei elektroninės ryšio priemonės - telegrafas, telefonas, radijas, televizija.

Skaityti daugiau...
 

Kompiuterių struktūros špera

Baigtiniai automatai. Pagrindinės sąvokos ir savybės. Analizės tikslas – nustatyti sistemos (objekto) funkcionavimo dėsnius. Sintezės tikslas – suprojektuoti sistemą pagal duotus funkcionavimo dėsnius. Tiek sintezės tiek analizės požiūriu sistemą charakterizuojančius kintamuosius galima suskirstyti tokiu būdu: 1. įėjimo kintamieji – tai poveikiai generuojami kitos sistemos ir veikiantys tiriamąją sistemą. 2. išėjimo kintamieji – tai sistemos reakcija, charakterizuojanti sistemos poelgį ir kurie domina sistemos tyrėją. 3.  tarpiniai kintamieji – tai dydžiai, kurie nėra nei įėjimo nei išėjimo kintamieji. Schematiškai sistemą galima pavaizduoti kaip juodą dėžę turinčią baigtinį išvadų skaičių, prieinamų tos sistemos tyrėjui.

Skaityti daugiau...
 

Ekvivalentinis skaidymas špera

Skaidykime automato būsenas į klases pagal tokias taisykles: 1. visos būsenos, priklausančios vienai klasei, turi būti k - ekvivalentinės. 2. visos būsenos, priklausančios skirtingoms klasėms, turi būti k - atskiriamos.

Skaityti daugiau...
 

Informatikos terminai

Informacija – tai žinios, kurias galime perduoti, priimti, įsiminti. Mokslinės, visuomeninės, politinės, techninės žinios, perduodamos vienų asmenų kitiems žodžiu, raštu arba masinės komunikacijos priemonėmis. Skaičiavimas – skaitmeninės informacijos aprodorimas. Informatika – mosklo šaka, tirianti visų rūšių informacijos struktūrą, organizacijų f-jas, genezę, sąveiką su kitais materijos elementais. Mokslas apie informaciją, jos perdavimą, kaupimą, saugojimą, o svarbiausia apdorojimą. Informatikas – informatikos mokslinio tiriamojo darbo specialistas. Kai kuriose užsienio valstybėse – automatizuoto duomenų apdorojimo specialistas. Pranešimas – konkreti informacijos išraiška. Informacijos visuomenė – tada kai didžioji dalis žmonių dirba darbą susijusį su informacijos gamyba, platinimu, paieška, saugojimu. Asmuo siunčiantis pranešimą vadinamas pranešimo siuntėju, arba trumpiau siuntėju, o asmuo, priimantis pranešimą, vadinamas priėmėju arba gavėju. Pranešimo siuntėjas ir priėmėjas iš anksto turi būti susitarę kokiu signalu bus perduodamas pranešimas.

Skaityti daugiau...
 

Prielaidos kompiuterių tinklams atsirasti

1.    Sujungti kompiuterius ryšio linijomis, kuriomis, naudojant tam tikras priemones, būtų galima perduoti informaciją.
2.    Poreikis komutuoti.
3.    Skaitmeninio ryšio technologijos (sparčiai išsivysčiusios).

Skaityti daugiau...
 

Interneto teikiamų paslaugų rūšys

World Wide Web (WWW)

Šiuo metu žiniatinklis [WWW] tampa populiariausia interneto informacijos paslauga. Populiarumo priežastis paprasta: čia vadinamuosiuose tinklalapiuose (Žiniatinklio puslapiuose) pateikiami įvairialypiai elektroniniai dokumentai (tekstinė, grafinė, garsinė, vaizdo ir kt. informacija), tarpusavyje susieti nuorodomis, leidžiančiomis sparčiai ir patogiai „vartyti“ šiuos puslapius. Pati vartotojo darbo aplinka priklauso nuo naudojamo kompiuterio pajėgumo ir programos, su kuria peržiūrima informacija žiniatinklyje. Tokios peržiūros programos – naršyklės (Browsers) – yra panašios į įprastines Windows sistemos programas, tik jos dirba su vadinamaisiais hiperteksto dokumentais.

Skaityti daugiau...
 

Microsoft Windows NT 4.0 tinklo administravimas

Užduotis: Jūs esate mokyklos informatikos mokytojas. Mokykla gerai kompiuterizuota, tad kompiuterinėmis darbo vietomis yra aprūpinti visi administracijos darbuotojai, buhalterija bei sargai. Mokykloje yra keletas kompiuterių klasių, kurios naudojamos ne tik informatikai, bet ir kitoms disciplinoms (biologija, matematika ir kt.) mokyti. Iš viso mokykloje yra iki 100 kompiuterinių darbo vietų. Visi mokyklos kompiuteriai sujungti į tinklą ir naudoja įvairias Microsoft Windows OS. Jūsų, kaip informatikos mokytojo, viena iš pareigų – kompiuterinio tinklo diegimas, vartotojų kūrimas ir administravimas, tinklo servisų priežiūra.

Skaityti daugiau...
 

MS DOS operacinė sistema

DOS komandos

Fdisk. Diskiniai kaupikliai gali būti suskirstyti į kelias dalis, iš kurių gali būti įkrautos skirtingos operacinės sistemos. Kiekvienoje iš šių dalių yra vienas arba keli loginiai kaupikliai, kurie DOS terpėje žymimi raidėmis (C:; D:; ir t.t.). Diskinio kaupiklio padalinimui į dalis ir loginius kaupiklius operacinėje sistemoje DOS yra programa Fdisk. Šią programą taip pat galima naudoti informacijos apie diskinio kaupiklio padalinimą į loginius kaupiklius peržiūrai.

Skaityti daugiau...
 

Bendras didžausias daliklis

1. Programos “ BENDRAS DIDŽIAUSIAS DALIKLIS “ struktūrograma;

2. Susipažinimas su Turbo Pascalio aplinka.

Skaityti daugiau...
 

SQL duomenų bazių serveriai

Nelengva valdyti kompaniją "Interneto" eroje. Tačiau duomenų bazės suteikia galios, leidžiančios įkinkyti visus svarbiausius verslo duomenis. Mes apžvelgiame naujausius ir geriausius duomenų bazių serverius, sukurtus IBM, "Informix", "Microsoft", "Oracle" ir "Sybase". Nagi, atsakykite, kokia technologija versle yra svarbiausia? Teisingai, telefono linijos ir tinklo maršrutizatoriai yra pagrindinės jūsų verslo nervų sistemos dalys; jos perneša svarbią informaciją iš ten, kur ji saugoma, ten, kur ji reikalinga. Tačiau jūsų duomenų bazė yra jūsų verslo smegenys. Joje - visa svarbiausia informacija apie klientus ir verslo procesus, be kurios jūsų įmonė paprasčiausiai nefunkcionuotų.

Skaityti daugiau...
 

Microsoft Accsess duomenų bazių namų darbo aprašymas

Vadovų yra visokių – išmanančių verslą ir pradėjusių nuo nulio, bet tikinčių, kad pasiseks, vertinančių savo darbuotojus ir laikančių juos vos ne tarnais, mandagių bei malonių ir arogantiškų bei nesirenkančių žodžių. Tačiau visi jie moka įdarbintiems žmonėms atlyginimą, kurio dydis, beje, taip pat parodo vadovo požiūrį į žmones. Tačiau atlyginimai ir darbuotojų skatinimas įmonėje, pasirodo, yra ta tema, kuria verslininkai mažiausiai nori kalbėti. Susidaro įspūdis, kad vadovas- labiau rūpi firma nei joje dirbantys žmonės. Tai suprantama: jei firma klestės, darbuotojai turės darbo, o ir atlyginimą gaus didesnį.

Skaityti daugiau...
 
Puslapis 6 iš 8
Informatika
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt