www.spargalkes.lt

Informatika

Laboratorinis darbas

Darbo tikslas. Susipažinti su programuojamo taimerio KP580BИ53 struktūra, funkcionavimu, darbo režimais ir jų programavimu, procesoriaus pertraukimu pagal taimerio signalus.

Skaityti daugiau...
 

Kompiuterio dalys

Įvadas

Šioje mokomojoje knygoje supažindinama su kompiuterių struktūra ir funkcionavimu. Kuo aiškiau ir išsamiau išdėstyti modernių kompiuterių sistemų esmę, būdingus bruožus siekiama dėl kelių priežasčių. Pirma, pasaulyje plačiausia skaičiavimo technikos įvairovė: nuo vienalusčių dviem pirštais apčiuopiamų mikrokompiuterių iki superkompiuterių, kuriems būtinos patalpos. Visi jie vadinami kompiuteriais, nors skiriasi ne tik matmenimis, bet ir pajėgumu, skirtingos jų taikymo sritys ir kainos. Antra, nemažėja kompiuterių technologijų tobulinimo tempas. Plėtra aprėpia visus kompiuterių technologijų aspektus - nuo kompiuteriuose taikomų integrinių schemų projektavimo iki jų jungimo į sudėtingiausias struktūras.

Skaityti daugiau...
 

Pirmuju n nelyginiu skaiciu suma Pascal programa

Skaityti daugiau...
 

Skaičiavimo sistemos špera

Skaičiavimo sistemos. Skaičiavimo sistema - tai simbolių ir jų užrašymo taisyklių visuma, naudojama skaičių vaizdavimui. Nepozicinėje skaičiavimo sistemoje skaičiai išreiškiami įvairių skaitmenų kombinacija, kurioje skaitmenų reikšmė nustatoma pagal simbolių konfigūraciją. Pozicinėje skaičiavimo sistemoje kiekvieno skaitmens reikšmę apsprendžia ne tik jo simbolio konfigūracija, bet ir vieta, kurią jis užima. Skaitmenų, naudojamų skaičių užrašymui, kiekis q vadinamas skaičiavimo sistemos pagrindu.

Skaityti daugiau...
 

Diagramos

Naujos diagramos kūrimas

Informacija, ypač skaitmeninė, lengviau suvokiama ir įsisavinama, kai pateikiama vaizdingomis diagramomis. Excel diagrama (chart) – tai darbiniame lape esančių duomenų grafinis vaizdas. Excel turi patogias priemones diagramų sudarymui ir siūlo išsirinkti tirtai puikias, profesionalių dizainerių apipavidalintas penkiolikos tipų diagramas – dvimates ir trimates paruoštas pagal 102 skirtingus formatus. Diagramos gali būti braižomos:

•     tame pačiame knygos lape, kur yra duomenys;

•    atskirame knygos lape.

Skaityti daugiau...
 

Diagramos ir statistinë analizë

Iš matematikos žinome, kad funkcinės priklausomybės gali būti aprašomos trimis būdais: matematikos formulėmis, lentelėmis ir grafikais. Todėl kiekvieną lentelę, kurioje saugoma keletas vienodos struktūros duomenų eilučių, galima laikyti funkcijos aprašymu ir šį aprašymą pakeisti grafiniu vaizdu. Tokie grafiniai vaizdai skaičiuoklėse yra vadinami diagramomis ir labai gerai tinka duomenų analizės tikslams. Norint tiksliau įvertinti lentelėmis aprašomas priklausomybes, gali būti pageidaujama sudaryti šias priklausomybes aprašančias matematines formules.  Sudarant tokius aprašymus, reikia įvertinti tai, kad lentelėse registruojami stebėjimų arba matavimų rezultatai dažniausiai yra veikiami daugybės atsitiktini faktorių. Todėl jų aprašymui geriausiai tinka ne griežtos matematinės priklausomybės, o įvairūs statistiniai įverčiai. Skaičiuoklėse yra gausus statistinių įverčių skaičiavimo funkcijų rinkinys, regresinės analizės priemonės. Jeigu nereikia didelio tikslumo ir nepageidaujama naudoti sudėtingų statistikos terminų, galima apsiriboti statistinei analizei skirtomis grafikos priemonėmis - histogramomis ir procentinio pasiskirstymo diagramomis. Tokios diagramos gali papuošti ir padaryti įtaigesnes jūsų ataskaitas, reklaminius bukletus, padėti jūsų profesinei veiklai.

Skaityti daugiau...
 

Kompiuterių struktūra špera

Kilda

Algoritmai. Pagrindiniai reikalavimai. Algoritmai tai fiktyvios procedūros padedančios vienareikšmiškai gauti rezultatus. Pagrindinai algoritmai taikymi matematikoje negalimų uždavinių sprendimui. Technikoje algoritmai – tai galimybė uždavinį spręsti programiškai.

Skaityti daugiau...
 

Operacinė sistema OS/2 Warp 3.0

TURINYS:
1.    Darbo aplinka "Workplace shell"
2.    Darbas su programomis
3.    Darbas su diskais
4.    Aplankai ir failai
5.    Sistemos paruošimas darbui ir stabdymas

Skaityti daugiau...
 

Skaičių dalumo grafinis vaizdavimas Pascal programa

Skaityti daugiau...
 

Svetainės publikavimas internete

Sukūrę svetainę, turime ją publikuoti, t.y. nusiųsti į FTP ar WWW tarnybinę stotį, kad bet kuris po Internetą klaidžiojantis žmogus ją galėtų pamatyti.Pirmiausia turite gauti vietos FTP arba WWW serveryje svetainei publikuoti. Taigi prieš publikuodami svetainę turite žinoti:

•    koks bus jos adresas internete (pvz., http://ftp.osf.lt/~muziejus);

•    FTP serverio pavadinimą (pvz., ftp://ftp.osf.lt);

•    vartotojo vardą bei slaptažodį.

Skaityti daugiau...
 

Deikstros algoritmas

Užduotis : realizuoti “Deikstros” algoritmą ir sudaryti programą trumpiausio kelio nuo “P” (pradžia) iki “G” (galas) radimui.

Skaityti daugiau...
 

Informacijos ir informatikos samprata

Informatika - tai žinios, kurias galima perduoti, priimti, įsiminti.Informaciją nuolat gauname iš aplinkos. Ji mus pasiekia per jutimo organus. Pav., pažvelgę pro langą, matome, koks lauke oras. Pirmąją informaciją žmogus gauna jau gimdamas. Tai tėvų paveldėta genetinė informacija. Visą kitą informaciją žmogus gauna iš aplinkos, daugiausia iš kitų žmonių. Vaikai mokosi iš tėvų, vyresniųjų ir daugiau žinančių draugų. Turimą informaciją žmogus perduoda kitiems, bet ir naudoja ją.

Informacijos apykaita vyksta ne tik tarp žmonių, bet ir visoje gyvoje gamtoje. Net paprasčiausi vienalasčiai organizmai geba justi aplinkos veiksnius - šviesą - ir į juos reaguoti. Tačiau kitaip negu kitos gyvos būtybės, žmogus perduoda, priima, įsimena ir netgi apdoroja informaciją - naudojasi ne tik jutimo organais, bet ir dirbtinėmis priemonėmis. Jau gilioje senovėje žmonės svarbiausiais žinias iškaldavo akmenyje, užrašydavo molinėse plytelėse, kad tos žinios išliktų ir būtų perduotos ateities kartoms. Laikui bėgant rašto reikmenys tobulėjo: atsirado papirusas, popierius.

Didžiulį perversmą saugant informaciją padarė spausdintas žodis. Spausdintose knygose kaupėsi labai daug informacijos. Tai - žmonijos atmintis. Informacijos perdavimą labai pagreitino elektrinės ryšio priemonės - telefonas, radijas, televizija. Tačiau elektinis ryšys turi savo trūkumų - brangiai kainuoja, neišvengiamas informacijos iškraipymas, klaidos.Todėl šio šimtmečio viduryje atsirado naujas mokslas, vadinamas informacijos teorija. Žmogus stengiasi automatizuoti ne tik fizinį darbą, bet ir protinį darbą - informacijos apdorojimą. Šiam tikslui ir buvo sukurtos elektorinės skaičiavimo mašinos. Pastaruoju metu jos vadinamos kompiuteriais. Mokslas apie informaciją, jos perdavimą, kaupimą, saugojimą ir, svarbiausia apdorojimą - vadinamas informatika.

Skaityti daugiau...
 

NetWare 4.01 administravimas

Darbo tikslas: suprasti  tinklo administratoriaus funkcijas, išsiaiškinti ir palyginti administratoriaus  teises su eilinio vartotojo teisėmis. Situacija. Aš esu  “BENAMIND” firmos lokalinio tinklo administratorius (organizational unit manager) ir man suteiktos supervizoriaus teisės NDS šakoje KT.

Skaityti daugiau...
 

Informacinė rinka ir informacijos menedžmentas

INFORMACIJOS PASISKIRSTYMO REIKŠMĖ

Šiuolaikiniame pasaulyje organizacijos sėkmės faktorių lemia jos sugebėjimas kaupti, apdoroti ir skleisti informaciją bei kurti savo žinių bazę. Šie procesai įtakoja sėkmingą organizacijos darbą. Efektyvus informacijos apdorojimas įtakoja tokius faktorius kaip naujų produktų ir paslaugų kūrimas, naujų rinkų, potencialių partnerių paieška bei efektyvus finansinis veiklos organizavimas. Preciziškas informacijos panaudojimas gali atverti naujas organizacijos veiklos perspektyvas bei nurodyti jos vystymosi kelius.

Biblioteka ar informacijos departamentas, nesugebantis efektyviai skleisti informaciją, yra praktiškai nerentabilus. Akivaizdu, kad informacinio darbo profesionalai privalo ne tik apdoroti sukauptą informaciją, bet ir savalaikiškai ją skleisti, tuo užtikrindami sėkmingos organizacijos veiklos raidą. Šis darbas nagrinėja bendruosius informacijos sklidimo aspektus, pabrėždamas naujo pobūdžio informacinių paslaugų, atliekamų modernių ryšio priemonių pagalba, svarbą.

Skaityti daugiau...
 

Kompiuterija

Kompiuterį sudaro: sisteminis blokas – pagrindinė kompiuterio dalis, atliekanti aritmetinius ir loginius veiksmus, valdanti kitų kompiuterio įrenginių darbą. Tai elektroninė plokštė, kurioje įmontuota procesoriaus mikroschema. Displėjus – tai įrenginys, kurio pagalba kartu su klaviatūra ir pelyte vartotojas gali bendrauti su kompiuteriu. Displėjaus ekrane yra atvaizduojamos įvedamos komandos ir duomenys, operacinės sistemos ar taikomosios programos pranešimai, išvedami darbo rezultatai.
Klaviatūra . Kompiuteriuose dažniausiai būna 101 klavišo klaviatūra. Ji panaši į rašomosios mašinėlės klaviatūrą, tik joje be raidžių dar yra ir specialūs valdymo klavišai.  Pelytė – tai nedidelė dėžutė su dviem arba trim klavišais, laidu prijungta prie kompiuterio. Jos dugne yra rutuliukas, kuris stumdant pelytę šiurkščiu paviršiumi sukasi savo lizde. Šis rutuliuko judėjimas ekrane matomas kaip žymeklio judėjimas. Komandos kompiuteriui duodamos klavišų paspaudimais. Dažniausiai pelytė yra valdoma dešiniąja ranka.

Skaityti daugiau...
 

Mokomės dirbti su C++

Pirmas žvilgsnis į C++

Šioje pamokoje išnagrinėsime operatorius, iš kurių susideda C++ programa. Pamatysite, kad C++ programose laikomasi to paties formato: pradedama nuo vieno ar keleto operatorių #include, yra eilutė void main(void), po to seka operatorių rinkiniai, sugrupuoti tarp kairiojo ir dešiniojo figūrinių skliaustų. Iš šios pamokos suprasite, kad šiuos operatorius suprasti labai paprasta.

Skaityti daugiau...
 

Pagrindinis WinWord langas

Pradėjus darbą su WinWord sistema, ekrane sukuriamas naujas tuščias dokumentas, kurio langas atveriamas programos lange. Programos lango valdymo elementai yra tokie patys kaip bet kurios Windows programos. Paveiksle nurodytos pagrindinės WinWord lango dalys.

Skaityti daugiau...
 

3 paskaita

Išnagrinėję šią temą Jūs turite žinoti:

1. Kas yra simbolis ir kokias savybes jis turi. 2. Kas yra simbolių formatavimas ir kaip jis atliekamas. 3. Kas yra pastraipa ir kokias ji turi savybes.  4. Kaip atliekamas pastraipo formatavimas.

Teorija. Kaip jau buvo rašyta pirmoje paskaitoje, be teksto įvedimo ir redagavimo, kai kurios programos (tekstiniai procesoriai) suteikia galimybę ir formatuoti tekstą. Teksto formatavimas – lapo, pastraipos, eilutės, simbolio apiforminimo procesas. Tekstiniame procesoriuje MS Word galimi du teksto formatavimo metodai: tiesioginis formatavimas, pažymint tekstą bei formatavimas stilių pagalba.  Kol kas mes nagrinėsime pirmąjį metodą.

Skaityti daugiau...
 

Kompiuterių virusai

Terminą “kompiuterio virusas” pirmą kartą pavartojo amerikiečių mokslininkas Fredas Koenas (1984 m.) 7-oje informacijos saugumo konferencijoje (JAV). Šis terminas įsigalėjo dėl to, kad kompiuterio virusai labai panašūs į jų biologinį prototipą. Kompiuterio virusas pažeidžia informaciją, esančią programos kode. Jis ima valdyti kompiuterinę sistemą. Kompiuterio virusai rūpi tiek pat, kiek AIDS. Kompiuterio virusu vadinama programa, gebanti kurti savo kopijas ir įterpti jas į failus, sistemines kompiuterio sritis, kompiuterių tinklus ir t.t. Šios kopijos turi savybę plisti. Jei kompiuteriai sujungti į tinklą, tai virusai juo plinta be galo dideliu greičiu, todėl ir jų daroma žala padidėja daug kartų.

Skaityti daugiau...
 

Loginė daugyba ir jos savybės

Kelis teiginius galima sujungti į vieną naują teiginį. Gyvoj kalboj tam dažnai panaudojamas jungtukas "ir" Pvz. : "Ryte buvau mokykloje" , "šiandien perskaičiau knygą". Sujungę į vieną gausim:" Ryte buvau mokykloje ir šiandien perskaičiau knygą". Naujas sudėtinis teiginys bus teisingas tik tada, kai teisingi abu jį sudarantys teiginiai. Visais kitais atvejais jis klaidingas.

Skaityti daugiau...
 

Dokumento spausdinimas

Dokumento peržiūrėjimas prieš spausdinant

Spausdinimu, dažniausiai, baigiamas kiekvieno dokumento ruošimas kompiuteriu. Jei prie kompiuterio prijungtas spausdintuvas yra įjungtas, į jį įdėtas popierius, o Jūs ruošiatės spausdinti tik aktyvų darbo knygos lapą, ir Jūsų reikalavimai spausdinimui nėra ypatingi, spausdinama, nuspaudus Print mygtuką, esantį bendrosios paskirties įrankių juostoje. Popieriaus ir laiko taupymo sumetimais reikėtų spausdinti tik patį paskutinį Excel dokumento variantą. Naudinga prieš spausdinimą pasižiūrėti, kaip dokumentas atrodys atspausdinus.

Skaityti daugiau...
 

Agentai kurie priima logiškus sprendimus

Žiniomis grįstas požiūris yra galingas būdas agento programos konstravimui. Pagrindinis tikslas yra sukonstruoti agento modelį, kuris galėtų žinodamas apie pasaulį daryti logiškas išvadas. Žiniomis grįstas agentas pajėgus priimti naujas užduotis naujų tikslų forma. Agentas gali greitai įgyti patirties jam perdavus žinias, arba jis jas gali išmokti iš aplinkos. Jis gali prisitaikyti prie aplinkos pokyčių atnaujindamas atitinkamas žinias. Žiniomis grįstas agentas turi žinoti įvairius faktus. Dabartinę pasaulio būseną, kaip numanyti apie nematomus dalykus iš pasaulio suvokimo, kaip pasaulis keičiasi bėgant laikui, ką jis nori pasiekti, ir kokius veiksmus jam reikia atlikti įvairiose situacijose.

Tam kad būtų paprasčiau suvokti agentą ir jo veikimo principą, remsimės paprastu nauju wumpus pasauliu, kuris bus apibrėžtas vėliau. Šiame pasaulyje žiniomis grįstas agentas gali lengvai įgyti patirtį. Agento veikimo principus yra lengviau pavaizduoti remiantis logika. Šiame pavyzdyje bus naudojama teiginių logika, su kuria supažindinama tolimesniuose paragrafuose.

Skaityti daugiau...
 

Skaičiaus skaitmenų suma Pascal programa

Skaityti daugiau...
 

Kompiuteriniai virusai

Kompiuterinis virusas - tai speciali nedidelės apimties programa, turinti automatinį dauginimosi - maskavimosi mechanizmą ir galinti kompiuteryje atlikti nepageidaujamus veiksmus. Dažniausiai virusais užsikrečiama per elektroninio pašto žinutes, iš interneto parsisiunčiant infekuotus failus arba naudojant infekuotus diskelius ar kompaktinius diskus. Terminą “kompiuterio virusas” pirmą kartą pavartojo amerikiečių mokslininkas Fred Cohen 1984 metais. Praėjo nemažai laiko, bet virusų problema nė kiek nesumažėjo.

Skaityti daugiau...
 

Praktinis darbas individualūs pirkimai pardavimai

Užduotis

Perkam, atisikaitom su tiekėjais, skaičiuojam atsargas. Atsarg valdymas. Nuolat atskaitomas atsargų metodas. PVM įvertinimas. Pardavimai įkainuojant konkrečių kainų metodu.

Skaityti daugiau...
 

Operacinė sistema MS - DOS

TRUPUTĖLIS APIE PROGRAMINĘ ĮRANGĄ

Sisteminėje programinėje įrangoje galima išskirti kelias klases: operacinės sistemos (operating systems), aptarnaujančios programos (utilities), aplinkos arba terpės (shell), tinklų programinė įranga, programavimo sistemos. Pagrindinė operacinių sistemų paskirtis - koordinuoti ir valdyti kompiuterio resursus. Operacinė sistema užtikrina visų kitų programų darbą. Tai labai sudėtingi uždaviniai, nes pavyzdžiui vienam klavišo paspaudimui apdoroti reikia įvykdyti daugiau kaip 1000 mašininių komandų. Pagrindinė operacinė sistema dirbant su IBM PC genties kompiuteriais yra MS - DOS (sukurta firmos Microsoft). Su šiais kompiuteriais taip pat naudojamos DR - DOS (sukurta firmos Digital Research), OS/2, UNIX.

Skaityti daugiau...
 

Daugiaprogramių struktūrų kūrimas ir vystymas šiais laikais

Mūsų žiniomis, pasaulyje yra per 6 000 000 000 įvairių programinių struktūrų. Kiekviena jų – vienintelė, ir tik sąlyginai jas galima skirstyti pagal tam tikrus kriterijus. Stebina didelė jų įvairovė. Juk kiekviena struktūra prasideda nuo elementaraus dvejetainio kodo, sudaryto iš 0 ir 1. Kiekviena nauja struktūra yra kuriama iš dviejų jau susiformavusių daugiaprogramių struktūrų. Būtinai viena struktūra turi būti motininė, o kita – tėviškoji.  Tėviškoji struktūra sukuria dvejetainį kodą motininėje struktūroje, kurį motininė papildo ir vysto. Po devinių mėnesių tokio papildymo pirmykštį dvejetainį kodą jau galima vadinti programine struktūra. Kol kas ši struktūra negali nei transliuoti, nei kurti programinį kodą, be to, ji yra vienprogramė ir beveik visą laiką praleidžia miego režimu. Šiuo metu ją galima lyginti su MS-DOS pirmosiomis versijomis. Dvejetainiam kodui tapus struktūra, ją pradeda aptarnauti abi ją kūrusios tėvinės struktūros, papildydamos savo kūrinį naujomis funkcijomis, procedūromis, prijungdamos naujus modulius bei įterpdamos vis sudėtingesnius objektų aprašymus.

Skaityti daugiau...
 

Kompiuterių komunikavimo laboratoriniai darbai

Įvadas į OSI modelį

Panagrinėkime tokį pavyzdį. Tarkime vienas žmogus, kitam žmogui siunčia elektroniniu paštu žinutę. Informacija esanti žinutėje paprastai būna tekstas, kurį supranta žmonės. Tuo tarpu tinklu perduodama informacija yra vienetų - nulių sekos. Taigi žinutė siunčiama elektroniniu paštu turi virsti iš teksto į vienetų - nulių sekas. Kompiuteris priėmęs žinutę iš vienetų - nulių sekos turi atstatyti pradinį tekstą. Taip žinutė turėjo pereiti du apdorojimo etapus - iš teksto į dvejetainę seką ir iš dvejetainės sekos į tekstą. Kadangi paprastai kompiuterių tinklai apima daugelį tarpinių mazgų, tai žinutė turėjo kažkokiu būdu surasti adresatą. Taip pat galima daryti prielaidą, kad kompiuteriai tarp kurių buvo persiųstas elektroninis paštas naudoja skirtingą programinę įrangą. Be abejo kompiuteriai taip pat gali būti ir skirtingų gamintojų. Todėl gamintojai tiekiantis tinklinius produktus - aparatinę ir programinę įrangą privalo laikytis tam tikrų taisyklių aprašančių informacijos perdavimo procesą, bei standartų aprašančių tikslias tinklinių produktų specifikacijas.

Skaityti daugiau...
 

Mikroprocesorius špera

Mikroprocesorius – tai programa valdomas duomenų apdorojimo įtaisas, pagamintas vienoje mikroschemoje. Mikroprocesorinė sistema – tai funkcionaliai išbaigta sistema, turinti savyje mikroprocesorių, atmintį, įtaisus ryšiui su išoriniu pasauliu (tai įvairios interfeiso priemonės). Mikroprocesorinė sistema pagaminta vienoje ar keliose spausdinto montažo plokštėse. MS - oje mikroprocesorius yra pagrindinis el-tas, tačiau jo kaina sudaro apie 10 proc. Visos kainos. Kitą dalį sudaro atminties, I/O schemų kainos, o savo ruožtu nesudaro nė pusės kainos, įskaitant PĮ. PĮ yra labai brangi.

Skaityti daugiau...
 

Organizacijos AB "Mažeikių nafta" valdymo modeliavimas

Šiame darbe analizuojama AB “Mažeikių nafta ”, kuri perdirba naftos produktus. Tai organizacinio pobūdžio sistema. AB “Mažeikių nafta ” yra viena iš stambiausių įmonių Europos mastu, todėl jos kompiuterizavimas yra būtinas ir neišvengiamas procesas. Norint tai padaryti, reikia atlikti nuodugnią įmonės analizę. Ko ir siekiama šiuo darbu. Atliekant AB “Mažeikių nafta ” teko daug bendrauti su įmonės kolektyvu. Dėkoju jiems už suteiktą pagalbą ir pasitikėjimą.

Skaityti daugiau...
 

Duomenų tipai ir operacijos su tø tipø duomenimis

Duomenis galima suskirstyti į rūšis pagal jų įgyjamas reikšmes, sveikuosius ir realiuosius skaičius, simbolius, tekstus, logines reikšmes ir pan. Šios duomenų rūšys programavime vadinamos duomenų tipais. Dažniausiai vartojami šie standartiniai duomenų tipai: integer, real, char, string, boolean. Integer. Žodžiu integer žymimas sveikųjų skaičių (teigiamų ir neigiamų) tipas. Skaičiai rašomi be dešimtainio taško. Jei prieš skaičių nėra nurodytas ženklas, skaičius yra teigiamas.

Skaityti daugiau...
 

Asmeninio kompiuterio vaizdo sistema

Kompiuterio vaizdo sistema susideda iš monitoriaus, kuriame atvaizduojama informacija ir vaizdo plokštės, kuri formuoja vaizdą. Monitoriaus ekrane teksto ženklai ir vaizdai yra formuojami iš taškų matricos. Taškų matricos yra vadinamos vaizdo elementais (pikseliais). Vaizdo elementų skaičius ekrane vadinamas skiriamąja geba – tai ekrano taškų, telpančių vertikalia ir horizontalia kryptimi, skaičiaus sandauga. Ją nusako formuojamo ekrano taško dydis. Kuo didesnė skiriamoji geba, tuo aiškesnis kontūras, geresnis vaizdo matomumas ekrane.

Skaityti daugiau...
 

C++ praktikumas

Įvadas

C kalba ir jos modifikacija C++ pasižymi labai dideliu lakoniškumu, sintaksinių struktūrų lankstumu ir universalumu, todėl šią kalbą dažniausiai pradedama mokytis jau turint programavimo kitomis kalbomis patyrimą. Ši knyga skirta skaitytojui, kuriam žinomos pagrindinės programavimo kalbose vartojamos sąvokos, programų struktūrizavimo priemonės, kuris sugeba naudoti standartines duomenų struktūras, valdančias struktūras, programavimo aplinkas. Knygelėje glaustai pateikiamos C++ pagrindinės priemonės (sakinių konstrukcijos, duomenų tipai, funkcijos). Gausiai pavyzdžiais iliustruojamos pagrindinės C++ priemonės, kurios, autorių nuomone, būtinos pradinei pažinčiai su šia kalba. Pagrindinis dėmesys skirtas klasėms ir jų savybėms.

Skaityti daugiau...
 

Priskyrimo skinys

Bendroji forma : rezultatas:=reiškinys. Pvz.: n:=3, vardas:='Dalia'; n1:=n2 ir t.t. Šio sakinio paskirtis - suteikti reikšmę priskyrimo ženklo (:=) kairėje pusėje esančiam kintamajam. Ši reikšmė - tai dešinėje priskyrimo ženklo pusėje esančio reiškinio įvertinimo rezultatas. Reiškinys gali būti kintamasis, konstanta, taip pat kintamųjų, konstantų, funkcijų, operacijų bei skliaustų junginys. Kompiuteris vykdydamas priskyrimo sakinį, pirmiausia apskaičiuoja reiškinio reikšmę ir ją suteikia kintamajam, užrašytame kairėje pusėje. Buvusi kintamojo reikšmė dingsta: n1:=n2. Po priskyrimo kintamojo n1 reikšmė pasikeis, o n2 - ne. Taigi, sukeitus juos vietomis, priskyrimo rezultatas jau būna visai kitoks. Prieš priskyrimą : n1»18; n2»9; n1:=n2; Po priskyrimo n1»9; n2»9. Kompiuteris tik tada gali teisingai apskaičiuoti reiškinio reikšmę, kai jam žinomos visų kintamųjų, esančių dešinėj sakinio pusėje, reikšmės. Priešingu atveju, kai kurio nors kintamojo reikšmė nebuvo apibrėžta, įvairiais kompiuteriais atlikto priskyrimo veiksmo rezultatas būna skirtingas. Priskyrimo sakinys dešiniosios ir kairiosios pusių kintamųjų tipai turi būti suderinami, tai reiškia, kad tiek rezultatas, tiek reiškinys turi būti tokio pat tipo (pvz.: abu integer arba char).

Skaityti daugiau...
 

Kaip išmokti dirbti kompiuteriu

Kompiuteris, kompiuteris, kompiuteris … Kas jis toks? Ką su juo galima daryti? Ar tai mechaninė ir labai kvaila mašina, o gal tai protaujanti ir labai gudri mašina? Daugelis žmonių šiais laikais sieja savo darbą, verslą ir kitus ryšius su kompiuteriais. Tačiau ar jie tikrai moka gerai dirbti juo, esa susipažinę su visomis kompiuterio galimybėmis ir savybėmis? Deja, anaiptol taip nėra, netgi pagalvojus, kad tuoj tuoj mes peržengsim į XXI amžių, kuris siejamas vien tik su naujovėmis, kurios bus paremtos kompiuteriais ir kitomis “protingomis” mašinomis, daugelis žmonių vis dar nemoka, o gal net ir nenori mokėti bei susipažinti su kompiuteriais. Nemažai daliai žmonių ši “protinga” mašina atrodo baisiai ir jie paprasčiausiai nenori sau prisidaryti papildomų problemų, kurios jų manymu, “atsirastų” jiems pradėjus dirbti ja.

Skaityti daugiau...
 

J. Blonskis C++

Įžanga

C kalba ir jos modifikacija C++ pasižymi labai dideliu lakoniškumu, sintaksinių struktūrų lankstumu ir universalumu, todėl šią kalbą dažniausiai pradedama mokytis jau turint programavimo kitomis kalbomis patyrimą. Ši knyga skirta skaitytojui, kuriam žinomos pagrindinės programavimo kalbose vartojamos sąvokos, programų struktūrizavimo
priemonės, sugeba naudoti standartines duomenų struktūras, valdančias struktūras, programavimo aplinkas.

Skaityti daugiau...
 

Perlintro

Kas yra Perl?

Perl yra bendros paskirties programavimo kalba, kuri pradžioje buvo skirta manipuliavimui tekstu, o dabar yra naudojama daugeliui užduočių: sistemų administravimui, interneto svetainių, tinklo, grafinių sąsajų programavimui ir kitoms užduotims. Ši kalba yra labiau praktiška (lengva naudoti, efektyvi, pilna) negu graži (maža, elegantiška, minimalistinė). Pagrindinės Perlo ypatybės yra naudojimo paprastumas, tiek procedūrinio, tiek objektinio programavimo palaikymas, patogus teksto apdorojimas ir vienas didžiausių nemokamų modulių pasirinkimas.

Skaityti daugiau...
 

Pirminių skaičių nustatymas Pascalio programa

Skaityti daugiau...
 

Algoritmai Dičiūnas

ĮVADAS
Algoritmų analizės objektas yra algoritmai. Nors algoritmo sąvoka yra laikoma pirmine matematikos sąvoka, nereikalaujančia apibrėžimo, dažnai algoritmą apibūdina kaip baigtinę seką tikslių komandų (instrukcijų), nurodančių kaip rasti nagrinėjamo uždavinio sprendinį. Beveik visus algoritmus galima suskirstyti į dvi dideles klases: kombinatorinius algoritmus ir skaitinius algoritmus. Kombinatoriniai algoritmai operuoja su diskrečiiais (= kombinatoriniais) objektais: sveikaisiais skaičiais, baigtinėmis aibėmis, grafais, matricomis ir pan.

Skaityti daugiau...
 

Mikroprocesorinė pramoninio manipuliatoriaus valdymo sistema

Darbo tikslas. Susipažinti su realaus objekto mikroprocesorinio valdymo principais, sudaryti realaus laiko objekto valdymo programą.

Skaityti daugiau...
 

Pascalio užduotys

Skaityti daugiau...
 
Puslapis 7 iš 8
Informatika
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt