www.spargalkes.lt

Informacijos sistemos špera

Informacijos sistemos samprata, paskirtis, pavyzdžiai, tipai.

IS tikslas - užtikrinti efektyvų inf-jos panaudojimą organizacijoje, aprūpinti ją tikslia ir pilna informacija, užtikrinančia įmonės reikmes priimant valdymo sprendimus. Galima išskirti kelis IS tipus, priklausomai nuo jų įtakos (teikiamos pagalbos), įmonės funkcionavimo: 1. Duomenų apdorojimo sistema (DAS). DAS-tai informacijos sistema, apdorojanti didelius informacijos kiekius, atspindinčius elementarius organizacijoje vykstančius procesus. 2. Informacinė valdymo sistema (IVS). IVS - išplėsta DAS. Jos tikslas ne tik registruoti ir kaupti informaciją, bet ir aprūpinti reikiama informacija vadybininkus bei kitus tam tikrų procesų valdymą užtikrinančius asmenis. Ši informacija dažniausiai būna labiau struktūrizuota, apibendrinta, pateikiama abstraktesnėje formoje.

Informacijos sistema, kaip tam tikros organizacijos (darbinės sistemos) dalis: 1. Žmonės registruojantys, apdorojantys ir naudojantys informaciją. 2. Informacija apie darbą, kurį vykdo žmonės ir tam tikra technologija. 3. Formatuoti duomenys, tekstai, vaizdai, garsai. 4. Informacinė įranga, algoritminė įranga. Tikslai, veiksmai ir objektai: trys probleminės srities tyrimo aspektai. Reikalavimai veiksmų, tikslų ir objektų modeliavimo priemonės. Tiriant probleminę sritį tikslų aspektu tenka atsakyti į klausimus: kokie organizacijos egzistavimo tikslai? Ko siekia organizacijos žmonės? Kokios organizacijos veiksmų vykdymo garantijos (perspektyvos)? Analizuodami organizaciją tikslų aspektu, nustatome probleminės srities gyvavimo tikslus, atskleidžiame konfliktus tarp jų bei aplinkybes, galinčias sutrukdyti pasiekti tikslus.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (bd433a6f5320cda75d5500d604509772.zip)Informacijos sistemos špera33 Kb0
Neteisinga

 
Informologija Informacijos sistemos špera
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt