www.spargalkes.lt

JTO statutas

Mes, Jungtinių Tautų tautos, esame kupinos ryžto išvaduoti ateities kartas nuo karo nelaimių, du kartus mūsų gyvenime atnešusio žmonijai neišpasakytą vargą, ir vėl sutvirtinti tikėjimą pagrindinėmis žmogaus teisėmis, žmogaus asmenybės orumu ir vertingumu, vyrų ir moterų teisių lygybe ir didžiųjų bei mažųjų nacijų teisių lygybe, ir sudaryti sąlygas, kuriomis gali būti išsaugotas teisingumas, ir iš sutarčių ir kitų tarptautinės teisės šaltinių išplaukiančių įsipareigojimų gerbimas, ir remti socialinę pažangą ir pagerinti gyvenimo sąlygas, esant didesnei laisvei, ir šiuo tikslu rodyti toleranciją ir gyventi drauge, taikiai vienas su kitu, kaip geri kaimynai, ir suvienyti mūsų jėgas tarptautinei taikai ir saugumui palaikyti, ir užtikrinti, priimant principus ir nustatant metodus, kad ginkluotosios pajėgos nebus panaudotos kitaip, kaip bendrais interesais, ir panaudoti tarptautinį aparatą visų tautų ekonominei ir socialinei pažangai remti, nutarėme suvienyti mūsų pastangas šiems tikslams pasiekti.

Sutinkamai su šiuo, mūsų atitinkamos vyriausybės per savo atstovus, susirinkusius San Fancisko mieste, pateikusius savo įgaliojimus, tinkama forma sudarytus, susitarė priimti šį Jungtinių Tautų Organizacijos Statutą ir šiuo steigia tarptautinę organizaciją, pavadintą „Jungtinėmis Tautomis".

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (d80a95c69ed6ef04907502f7823a2afa.zip)JTO statutas8 Kb1
Neteisinga

 
Istorija JTO statutas
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt