www.spargalkes.lt

Lietuvos lygių teisių įstatymas 1922 m.

Visų valstybių Lietuvos gyventojai turi lygias teises (1922 m.).

Visiems Lietuvos gyventojams be gimimo tautybės, rasės ar tikybos skirtumo bus suteiktas pilnas ir visiškas jų gyvybės ir laisvės apsaugojimas.

Visi Lietuvos piliečiai bus lygūs prieš įstatymus ir naudosis lygiomis teisėmis be rasės, kalbos ar religijos skirtumo.

Lietuvos piliečiai, kurie priklauso etninėms, religijos, kalbos mažumoms, naudosis tomis pačiomis faktinomis teisėmis arba garantijomis ir su jais bus elgtasi taip pat, kaip ir su kitais Lietuvos piliečiais.

Būtent: jie turės lygių teisių savo lėšomis steigti, vesti ir kontroliuoti labdarybės, religines ir visuomenines įstaigas, mokyklas ir kitas auklėjimo įstaigas su teise laisvai ten vartoti savo gimtąją kalbą ir laisvai praktikuoti savo religiją.

Žydai nebus verčiami atlikti bet kokius aktus, kurie laužo jų sabatą (šeštadienį), o jų teisės nebus siaurinamos, jei jie atsisakys šeštadienį stoti į teismą arba atlikti kitus įstatymų reikalaujamus aktus.

Šie įstatymai sudaro tarptautinio pobūdžio pasižadėjimus ir bus pavesti Tautų Sąjungos garantijai.

“Lietuva savo valia turi noro duoti tikrą laisvės ir teisingumo garantijų visiems savo teritorijos gyventojams be rasės, kalbos ir tikybos skirtumo”.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (db4ea547d6178f0a6344f281f5a7ebd4.zip)Lietuvos lygių teisių įstatymas 1922 m.3 Kb3
Neteisinga

 
Istorija Lietuvos lygių teisių įstatymas 1922 m.
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt