www.spargalkes.lt

Liberalizmas

Liberalizmas - politinė ideologija, besiremianti individualizmu, teigianti asmens laisvės ir individualios atsakomybės primatą. Liberalizmo pagrindas, pagal kurį vertinama tikrovė - laisvė ir privatinės nuosavybės neliečiamumas. Individo laisvė ir privatinė nuosavybė negali egzistuoti viena be kitos, nes privatinės teisės nuosavybė suprantama kaip natūrali žmogaus laisvės išraiška, kaip pagrindinė visuomeninės gerovės sąlyga.

Pirmasis šį ryšį išvedė LOKAS, jis teigė, kad įstatymas turi apsaugoti ir ginti šiuos dalykus.

Šių dviejų idėjų sintezė išsiplėtojo į politnį ir ekonominį liberalizmą. Ekonominio liberalizmo plotmėje keliamas ekonomikos ir valstybės klausimas, t.y. ar valstybė gali kontroliuoti ekonominį gyvenimą, ar ekonomika yra tik privačių subjektų reikalas, kokios valsybės kontrolės ribos, laipsnis. Tai diskutuojama jau 200 metų. Politinis liberalizmas sprendžia valstybinius valdžios realizavimo būdus. Jei valstybė turi ginti žmogaus prigimtines teises, tai kaip galima šita kuo geriau padaryti. Kaip veikti,kad individo teisės nebūtų pažeistos. Politinio liberalizmo nuostatas geriausiai atspindi Prancūzijos revoliucija ir Amerikos pilietinis karas.

Liberalizmas operuoja šiomis sąvokomis: laisvė, lygybė, individualizmas, racionalizmas, tolerancija, teisingumas. Lygybė reiškia tai, kad joks žmogus negali būti pavaldus ar priklausomas nuo kito žmogaus.

Tai moralinė, etinė, o ne socialinė lygybė. Kiekvienas turi turėti lygias galimybes. Laisvė - visų individų tas pats laisvės laipsnis. Individualizmas - individo primatas prieš kolektyvą. Racionalizmas - požiūriai, įsitikinimai turi būti atviri visuomenės kritiniam svarstymui, jų vertė turi būti patvirtinta atviroje diskusijoje.

Šios sąvokos susiejamos viena sąvoka - teisingumas, t.y. teisinga tai, kad individai turi lygias galimybes, yra laisvi vystyti ir plėtoti savo nevienodus įgūdžius. Socialinė, turtinė nelygybė pagal liberalizmą  nėra visuomeninė problema. Tokia visuomenė yra teisinga, nes kiekvienas turi tą, ką gali pasiekti, padaryti išnaudojant savo charakterį, protą, įgūdžius. Tolerancija - socialinė liberalizmo etika, kurios esmė: priimti socialinę ir politinę įvairovę.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (e240b56374f6019cb7e5c7b0341925bc.zip)Liberalizmas4 Kb1
Neteisinga

 
Istorija Liberalizmas
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt