www.spargalkes.lt

Liaudies seimo deklaracija dėl tarybinės santvarkos įvedimo

Smetoninis režimas, abejingas tikriesiems liaudies interesams, įstūmė Lietuvą vidaus ir užsienio politikos srityse į neišbrendamą beviltišką padėtį. Lietuvos darbo liaudies gyvybiniai interesai buvo aukojami turtingųjų žmonių ir eksploatatorių saujos savanaudiškiems reikalams. Miesto ir kaimo darbo žmonių likimu buvo: nedarbas, netikrumas dėl rytdienos; badas, medžiaginiai trūkumai ir nacionalinė nelygybė. Daugelį metų Lietuvos liaudis šio reakcinio režimo buvo slopinama.

Smetonininkų gauja laikė mūsų darbo liaudį sauvalės varžtuose. Iš darbo masių buvo atimta elementarinė laisvė. Liaudis negalėjo turėti savo politinių, profesinių ir kultūrinių organizacijų. Kiekvienas drąsesnis žodis, laisvoji mintis buvo negailestingai slopinami.

Smetoninė nacionalinė politika turėjo tikslą provokuoti nuolatinius susidūrimus tarp įvairių tautybių žmonių, turėjo tikslą kurstyti vieną tautybę prieš kitą. Tokia nacionalinė politika  buvo Smetonos ir kompanijos uzurpatoriškos valdžios pagrindu. Štai kodėl per ištisus 8 mėnesius, praėjusius nuo to laiko, kai Socialistinių sovietinių Respublikų Sąjunga pripažino Lietuvai Vilniaus miestą ir jo sritį, nacionalinė netaika Vilniaus krašte ne tik kad nesusilpnėjo, bet dar labiau paaštrėjo.

Lietuvos liaudies interesai reikalavo nuolatinio ir tampriausio ryšio bei draugystės su SSRS. Tačiau Smetona ir jo bendrininkai vedė priešingą SSRS atžvilgiu politiką. Jie stūmė mūsų kraštą į pusiau kolonialinę priklausomybę nuo atskirų kapitalistinių grobuonių, tuo didžiai kenkdami Lietuvos liaudžiai ir paruošdami Lietuvoj placdarmą būsimiems  SSRS užpuolimams.

Lietuvos liaudis negalėjo toliau pakęsti krašto viduje tokios sauvalės ir politinės išdavystės santykiuose su užsieniais. Liaudis likvidavo nepakenčiamą vyriausybę su visa valdančia viršūne ir tuo praskynė kelią laisviems rinkimams į Liaudies Seimą, kuris tikrai galėjo atvaizduoti darbo liaudies interesus  ir buvo sukurtas jos rankomis.

1940 metų liepos 14 - 15 dienos Lietuvos darbo žmonių gyvenime bus didžios istorinės dienos. Jos davė darbininkų, valstiečių ir darbo inteligentų sąjungos užuomazgą. Jos buvo atžymėtos Lietuvos Darbo Sąjungos platformos laimėjimu. Ši platforma subūrė visus dorus krašto patriotus, visu, kuriems nuoširdžiai  brangūs Lietuvos liaudies interesai.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (e757bfd5621c6a8beb1bc37da1898df0.zip)Liaudies seimo deklaracija dėl tarybinės santvarkos įvedimo5 Kb2
Neteisinga

 
Istorija Liaudies seimo deklaracija dėl tarybinės santvarkos įvedimo
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt