www.spargalkes.lt

Barosos planas

Vokietijos ginkluotosios pajėgos turi būti pasirengusios dar iki karo su Anglija pabaigos, staigia karine operacija, nugalėti Sovietų Rusiją ( “Barbarosos variantas”).

Tuo tikslu sausumos pajėgos turės panaudoti visus jos dispozicijoje esančius junginius, apsiribodama tik tuo, kad okupuotos sritys turi būti apsaugotos nuo bet kokių netikėtumų.

Karinių oro pajėgų užduotis – skirti pajėgas sausumos kariuomenės palaikymui Rytų kampanijos metu., kad būtų galima tikėtis kuo greitesnių sausumos operacijų užbaigimo, ir  tuo pačiu iki minimumo apriboti galimybes priešo aviacijai griauti rytines Vokietijos provincijas. Ši karinių oro pajėgų koncentracija Rytuose turi būti apribota, kad būtų galima pridengti visus karinių veiksmų bei karinės pramonės rajonus nuo priešo aviacijos antskrydžių ir , kad dėl to nesusilpnėtų mūsų puolamieji veiksmai prieš Angliją, ypač prieš jos jūros komunikacijas.

Pagrindinės karinio jūrų laivyno pastangos Rytų kampanijos metu turi būti nukreiptos prieš Angliją.

Įsakymą apie strateginį karinių pajėgų išdėstymą prieš Sovietų Sąjungą aš  duosiu, jei reikės, aštuonios savaitės prieš numatytą operacijos pradžią.

Tie pasiruošimai, kurie reikalauja daugiau laiko ir dar nepradėti, turi būti kuo skubiau pradėti ir užbaigti iki 1941 m. gegužės 15 d.

Ypatingą dėmesį reikia skirti tam, kad ketinimas užpulti nebūtų išaiškintas.

Paruošiamieji aukščiausios karinės vadovybės pasirengimai turi būti vykdomi, remiantis šiais pagrindiniais teiginiais:

Pagrindinės Rusijos sausumos kariuomenės pajėgos, esančios vakarinėje Rusijos dalyje, turi būti sunaikintos drąsiomis operacijomis, tankų daliniams įsiveržiant toli į gilumą. Reikia sutrukdyti kovingų dalinių atsitraukimui į rusų teritorijos platybes.

Sparčiai persekiojant, turi būti pasiekta linija, nuo kurios rusų karinės oro pajėgos bus nepajėgios  vykdyti skrydžius į Vokietijos imperijos teritoriją.

Galutinis operacijos tikslas yra sukurti užtveriamąjį barjerą nuo Azijinės Rusijos dalies bendra linija Archangelskas – Volga. Tokiu būdu, rusams likusį paskutinį pramoninį Uralo regioną, bus galima paralyžiuoti aviacijos pagalba.

Šių operacijų metu rusų Baltijos jūros laivynas greitai praras savo bazes ir tokiu būdu negalės toliau kovoti.

Efektingi rusų karinių oro pajėgų veiksmai turi būti nutraukti mūsų galingais smūgiais jau pačioje operacijos pradžioje.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (f8d9a9e447513f701f8e1601bd89565b.zip)Barosos planas8 Kb0
Neteisinga

 
Istorija Barosos planas
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt