www.spargalkes.lt

1941 m. slaptasis protokolas

Vokietijos Reicho vyriausybės įgaliotas Vokietijos ambasadorius grafas fon Šulenburgas iš vienos pusės ir SSRS vyriausybės įgaliotas SSRS liaudies komisarų tarybos pirmininkas V. M. Molotovas iš antros pusės susitarė:

Vokietijos Reicho vyriausybė atsisako savo pretenzijos į Lietuvos teritorijos dalį, kuri yra paminėta 1939 m. rugsėjo 28 d. slaptajame protokole ir nurodyta prie jo pridedame žemėlapyje.

Socialistinių Sovietų Respublikų Sąjungos vyriausybė už šio protokolo pirmame punkte nurodytą teritoriją yra pasiruošusi kompensuoti, sumokėdama Vokietijai 7 500 000 aukso dolerių – 31 milijoną 500 tūkstančių reichsmarkių.

SSRS vyriausybė atsiskaitys už 31,5 milijono reichsmarkių sumą tokiu būdu: vieną aštuntadalį, būtent 3 937 500 reichsmarkių spalvotųjų metalų tiekiniais per tris mėnesius po šio protokolo pasirašymo, kitus septynius aštuntadalius, būtent, 27 562 500 reichsmarkių auksu, sumažindama vokiečių aukso mokėjimus, kuriuos ligi 1941 m. vasario 11 d. turi sumokėti pagal vokiečių ūkio delegacijos pirmininko pono dr. Schnurres ir SSRS užsienio prekybos liaudies komisaro A. J. Mikojano raštų apsikeitimą ryšium su “1941 m. sausio susitarimu apie Vokietijos Reicho ir Socialistinių Sovietų Respublikų sąjungos 1940 m. vasario 11 d. ūkio susitarimo antrojo periodo abišalius tiekinius.

Pasirašoma šio protokolo po du egzempliorius vokiečių ir rusų kalbomis, ir jis galioja tuojau po pasirašymo.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (ff6ae0f692eec81de177f0b260401ed8.zip)1941 m. slaptasis protokolas3 Kb1
Neteisinga

 
Istorija 1941 m. slaptasis protokolas
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt