www.spargalkes.lt

Kalbos kultūros rašinėlis

Nelaimingi atsitikimai

Nesilaikant gamyboje nustatyto darbo režimo, pažeidus saugumo technikos ar vidaus tvarkos taisykles, sutrikus technologiniams procesams, mechanizmams gali įvykti įvairių nelaimingų atsitikimų: dirbantieji gali būti sužalojami arba patys susižaloti, susirgti profesinėmis ligomis, o materialinės vertybės gali būti sugadintos arba sunaikintos. Nelaimingi atsitikimai gamyboje tiriami trimis pagrindiniais metodais: statistiniu, monografiniu ir topografiniu. Šalyje įstatymų nustatyta vieninga nelaimingų atsitikimų tyrimo ir registravimo tvarka bei aktų surašymo forma. Tiriant statistiniu metodu, nelaimingus atsitikimus galima grupuoti pagal gamybos šakas, profesijas, darbo pobūdį, sužeidimų aplinkybes ir priežastis, dirbančiųjų amžių, lytį, stažą, nedarbingumo trukmę ir kt. Taikant šį metodą, galima apskaičiuoti traumatizmo dažnio, sunkumo ir gamybos pavojingumo rodiklius.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (18435f46f88065493ba5a7f65eb66b0a.zip)Kalbos kultūros rašinėlis18 Kb2
Neteisinga

 
Kalbos kultūra Kalbos kultūros rašinėlis
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt