www.spargalkes.lt

Valstybinė kultūros politika Lietuvos Respublikoje 1920-1940 m.

Jau pats terminas "kultūra" byloja apie tai, kas sukurta žmogaus.  Plačiąja prasme, jis reiškia visuomeninės sukurtą tikrovę, turint omenyje būtent žmogų, o ne gamtą.  Vienok, ši sąvoka pernelyg plati ir paini, todėl būtina ją patikslinti.  Ganėtinai sunku yra tai padaryti, kadangi mokslinėje literatūroje šiuo metu aptinkama virš 250 kultūros apibūdinimų.  Kai kur tvirtinama, jog kultūra - tai visų rūšių veiklos, tikėjimo ir papročių suma; ji tarytum visko, kas sukurta žmogaus rankomis, lobynas, t.y. knygos ir paveikslai, žinios apie prisitaikymą prie socialinės ir gamtinės aplinkos, kalbos, papročiai, etiketo sistemos, etika, religijos, - visa, kas klostėsi per amžius.  Anot kitų šaltinių, kultūra yra istorinio vystymosi rezultatas, apimantis visa, kas sukuriama ir perduodama iš kartos į kartą: įrankiai, simboliai, organizacijos, visuomeninė veikla, požiūriai, tikėjimai.  Dar laikoma, kad kultūra yra individo gyvenimo būdas, kurį apsprendžia socialinė aplinka, arba tai yra veikla, kurios žmogus išmoko, o ne biologiškai paveldėjo iš tėvų.  Apibendrinant šiuos apibrėžimus, galima pasakyti, kad kultūra traktuotina, kaip visų rūšių žmogaus ir visuomenės kūrybinės veiklos tarpusavio derinys, taip pat šios veiklos rezultatai, virtę materialinėmis ir dvasinėmis vertybėmis.

Prieš pradėdami nagrinėti valstybinę Lietuvos Respublikos kultūros politiką 1920 - 1940 metais, pabandykime išsiaiškinti sąryšį tarp valstybės ir kultūros.  Kaip žinia, kultūros kūrėjas yra asmuo.  Bet kiekvienas asmuo yra konkretus žmogus, gimęs tam tikroje šalyje, gyvenąs tam tikrame amžiuje ir kalbąs tam tikra kalba.  Kultūra yra padaras konkretaus žmogaus, kurį apsprendė tauta ir toji visuomenė, kurioje jis gyvena.  Tautiniai kultūros bruožai iš esmės yra suaugę su kultūrine kūryba.  Kiekviena konkreti kultūra yra tautinė.  Bet kadangi valstybė yra ne kas kita, kaip tautos susiorganizavimas, todėl savaime kultūra turi išvidinių santykių ir su valstybe.  Kultūra nėra kuriama šalia valstybės, bet valstybėje.  Vis dėlto valstybė kutūrinei kūrybai turi mažiau reikšmės, negu tauta.  Tauta duoda kultūrai konkretini lyčių.  Valstybė šitas lytis saugo ir globoja.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (1ad6aa3b2e38bebceabf18320b8eb893.zip)Valstybinė kultūros politika Lietuvos Respublikoje 1920-1940 m.13 Kb1
Neteisinga

 
Kultūra Valstybinė kultūros politika Lietuvos Respublikoje 1920-1940 m.
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt