www.spargalkes.lt

O. De Balzakas "Tėvas Gorijo"

Tėvas Gorijo, bemaž 69 metų senis, įsikūrė pas ponią Voke 1814 m., metęs savo verslą. Iš pradžių jis gyveno tame bute, kuriame dabar gyvena ponia Kutiur. Anuo laiku tėvas Gorijo buvo vadinamas ponu Gorijo, bet dėl jo nerūpestingumo, žmonės jį pradėjo laikyti kvailiu, kuris nemoka tvarkyti savo reikalų. Gorijo atvykdamas atsigabendavo drabužių. Paprastai jis vilkėdavo mėlyną ir baltą liemene, po kuria buvo kriaušės formos pilvas. Jo tabokinėje buvo medalionas, pilnas garbaeikių, kurios tartum liūdijo apie jo meilės nuotykius. Jo spintoje pridėliota daugybė sidabrinių indų, likusių iš jo apyvokos.

“Šitie, - tarė jis poniai Voke, čiupinėdamas vieną padėklą ir mažutį indelį, ant kurio dangtelio atvaizduoti du besibučiuojantys balandėliai, - yra pirmoji mano žmonos dovana per sutuoktuvių metines. Geroji mano vargšelė. Jiems nupirkti ji paaukojo visas savo mergautines santaupas. Aš geriau sutikčiau draskyti žemę nagais, negu su jais skirtis”. Gorijo turėjo aštuonių – dešimties tūkstančių frankų metinių pajamų. Jo išvaizda buvo maloni solidi, šukuosena penkiais kuokštais raitėsi aplink jo kaklą ie labai tiko prie jo veido. Jis buvo truputį netašytas, bet visada puošniai apsivilkęs ir dažnai uostė tabaką taip netaupiai, kaip uosto žmogus, kuris įsitikinęs, kad jo tabokinė visada bus pilna. Visi gerbė tėvą Gorijo, kol jis neatstūmė ponios de lAm-bermeuil. Nuo to momento ponia Voke pradėjo Gorijo laijyti savo nesėkmių kaltininku. “Jos neapykanta kilo ne dėl apviltos meolės, bet dėl sugriuvusių svajonių” Gorijo nebuvo didelių reikalavimų žmogus, užgyventi turtą savo triūsu, jam tapo įpro-čiu. Jis nepasidavė Voke prastam maistui, todėl Voke pradėjo šmeižti ir niekinti Go-rijo, prie jos prisidėjo ir kiti pensiono gyventojai. Visi pensiono gyventojai jį šmeižė: jiems Gorijo tapo makleriu, lošėju, šnipu, šykštuoliu.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (8a93a5d7ba37f14a895f589dfa0554d4.zip)O. De Balzakas "Tėvas Gorijo"5 Kb38
Neteisinga

 
Literatūra O. De Balzakas "Tėvas Gorijo"
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt