www.spargalkes.lt

I. Simonaitytės romano "Vilius Karalius" problematika ir veikėjų charakteriai

Romano laikas – 2 pirmieji 20 a. dešimtmečiai. Biografinis (vienos šeimos) laikas slenka kartu su istoriniu. Laikui paklūsta ir Vilius Karalius ir kiti romano veikėjai. Kokios problemos išryškėja romane? Ir nacionalinės, ir socialinės, ir moralinės (kalba, turtas, dorumas). Jas autorė sprendžia per veikėjų charakterius. Veiksmo vieta – Mažoji Lietuva (Šalteikių kaimas). Germanizacija skaudžiausia problema. Jaunieji daug sunkiau išbandomi. Jaunosios kartos požiūris į germanizaciją kitoks: kas vokiška, tas madinga. Jaunasis Vilius Karalius nebenori būti motinos apkerpamas, jis nori būti madingas, turėti miestietiškų drabužių, šokti modernius šokius, o tai neišvengiamai konfliktuojama su senaisiais, tačiau Vilius nori būti geru lietuvininku kai giminaitis Tautrimas iš Berlyno užgauna paauglio ambiciją, o Vilius labai ambicingas vertinantis save.

Antroje romano dalyje daug ryškesnė socialinė problema, glaudesni veikėjų ryšiai su socialine to meto tikrove. Vilius Karalius nebeniekina vokiečių, netgi žavisi jais. Auga jo pasipūtimas. Prasideda karas. Vilius, kaip ir broliai Anskis, Martynas išeina į karą, tačiau neilgam. Blaivus šeimininko protas išmokė Vilių prisitaikyti prie aplinkybių jis neturi sentimentų kaizeriui ir Vokietijai ir todėl tariamai sužeistas grįžta į Šalteikius. Visiškai nepasikeitusios jo tautinės pažiūros, jis sparčiai degraduoja, tampa spekuliantu. Viliaus Karaliaus charakteris labiausiai išplėtotas ir išbaigtas. Jis turėjo daug gerų bruožų (darbštus, aktyvus, protingas), bet troško tik pirmavimo garbės ir turto. Laisvai, be atsakomybės, elgėsi su jį mylinčiom moterim Šmito Anė, Barbė, Ilžė Karalikė, Grėtė. Priešingas Viliui yra jaunesniojo brolio charakteris, jam jautriam, vaikiškam, labiausiai motinos mylimam, rašytoja leidžia praeiti baisiausią karo pragarą – Verdeną ir sugrįžti namo. Martynas iš pažiūros trapus, švelnus, nepraranda žmogiškumo. Grįžta iš karo sukrėstas, tačiau įveikia tai, ko neįveikia kiti broliai. Moterų charakteriai: Senoji Karalienė – stipri savo atlikta pareiga: neapleido namų, pamilo nemielą, ne pačios išrinktą vyrą. Jai tenka patirti daug nelaimių, tačiau Senoji lieka išdidi ir ori, ištikima savo namams, mylinti vaikus. Grėtė išdidi, ambicinga, bet svajinga. Mergaitė iš žvejų kaimelio iš paskutiniųjų stengiasi įsitvirtinti Karalių šeimoje. Grėtės charakteris psichologiškai motyvuotas. Ji naudojasi paskutinėmis saviginos galimybėmis iškeldama jas iki besaikio išdidumo. Barbė – Grėtės vaikystės ir jaunystės draugė. Ji žmogus be orumo ir savigarbos, dėl to ji tampa suvedžiota Viliaus. Ilžė moka kovoti už save ir už sūnų, jai svarbiausia žmogaus garbė.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (9f3f64ebb66e3d88b08e025c18b488b9.zip)I. Simonaitytės romano "Vilius Karalius" problematika ir veikėjų charakteriai5 Kb2
Neteisinga

 
Literatūra I. Simonaitytės romano "Vilius Karalius" problematika ir veikėjų charakteriai
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt