www.spargalkes.lt

Santrauka apie stilistiką

Stilistika - kalbotyros šaka. Ji tiria kalbos vartojimo savitumą įvairiose žmonių bendravimo ir veiklos srityse:kasdieninėje, buitinėje situacijoje, mokslinėje literatūroje ir t.t. Viena iš svarbiausių stilistikos mokslo sąvokų yra stilius. Šiuo terminu nusakomas kalbos vartojimo būdas. Yra geras stilius ir prastas stilius. Prastas stilius gero stiliaus priešybė. Funkcinis stilius-bendrinės kalbos atmaina, kurios savitumą lemia vartojimo sritis, funkcijos ir turinys.

Stiliai. Šnekamasis stilius. Seniausias iš visų stilių. Vartijimo sritis. Vartojamas kasdieniniu bendravimo situacijose-namu, gatvės ir pan. Turinys. Kalbama apie nesudėtingus dalykus, aplinkos daiktus. Funkcija. Paprasto bendravimo funkcija. Kasdieninis kalbėjimas ir ne todėl, kad reikia pateikti kažkokią dalykinę informaciją. Ypatybės. Reiškimosi forma - sakytinė. Rašytinė forma - privatūs laiškai, dialogai. Sakytinei formai labai svarbu intonacija. Kitas požymis - glaudus ryšys su dialogu. Kitos ypatybės: neoficialumas, trumpinimas, išraiškingumas. Trūkumai. Parazitinių žodžių vartojimas (ta prasme, atseit, vadinasi). Barbarizmų, žargonizmo vartojimas, kitų stilių išraiškos priemonių vartojimas. Dalykiniai stiliai  skirti dalykinei informacijai. Administracinė veikla, mokslas, publicistika. Mokslinis stilius. Parašyti mokykliniai vadovėliai. Ypatybės. Kalba sausoka, be emocijų vaizdų. Žanrai.  Monografija - mokslo veikalas, nagrinėjama tema, problema. Straipsnis - nedidelis mokslinis rašinys, skelbiamas žurnale. Studija - nemažas mokslinis darbas, išleistas atskira knyga. Tezės - trumpai suformuluoti pagrindiniai pranešimo, paskaitos teiginiai. Vadovėlis - mokslo srities mokomoji knyga.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (9f424f6f9124443ea7ecc3168d7ec5de.zip)Santrauka apie stilistiką4 Kb1
Neteisinga

 
Literatūra Santrauka apie stilistiką
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt