www.spargalkes.lt

Referatas "Simonas Daukantas"

Įžanga

Simonas Daukantas gyveno audringu lietuvių nacionalinei istorijai laikotarpiu. Lenkijos - Lietuvos valstybės padalijimas 1795 m., Napoleono žygis į Rusiją 1812 m., Vilniaus Universiteto suklestėjimas XIX a pr. ir filomatų byla 1823 m., 1831 m. sukilimas ir Vilniaus Universiteto uždarymas, 1863 metų sukilimas it t. t. Šie įvykiai reikalauja nepaliaujamo dėmesio, išsamesnių žinių apie to meto kultūrą, literatūrą. Daukanto gyvenime bei kūryboje taip pat yra likę nemaža neaiškumų. Taip pat daug klausimų istorikams kelia ir besikeičiantis šiandieninis mūsų gyvenimas. Tačiau kaip ten bebūtų į istorijos puslapius Simonas Daukantas įėjo kaip garsus lingvistas, tautosakos rinkėjas ir publikuotojas, istorikas, elementoriaus autorius ir kitų populiarių knygelių vertėjas, tautinio atgimimo skatintojas ir įkvėpėjas.

Gimtinė.  Vaikystės aplinka

Gimė S. Daukantas 1793 m. spalio 29 d. Kalviuose, už keturių kilometrų nuo mažo Lenkimų miestelio (dab. Skuodo raj.) valstiečių šeimoje. Jo krikšto metrikai skelbia: “1793 m. spalio mėn. 29 d. aš, Simonas Lopacinskis, Lenkimų altaristas, apkrikštijau sūnų, vakar gimusį, vardu Simonas Daukantas, iš teisėtos moterystės tėvo bajoro Jurgio Daukanto ir motinos bajorės Kotrynos Odinaitės. Krikšto tėvai buvo: Antanas Neugavičius su Rozalija Norvydiene iš Kalvių”. Simono Daukanto seneliai buvo vietiniai žemaičiai. Tėvas Jurgis gimė 1759 m balandžio 22 d., o motina Kotryna Odinaitė - 1757-1762 m. Jurgis Daukantas jai buvo antras vyras. Simonas buvo vyriausias sūnus, po jo ėjo duktė Anastazija, gimusi apie 1795 m., gal trejetą metų už Simoną jaunesnė sesuo Ona ir sesuo Konstancija. Jauniausias vaikas - buvo sūnus Aleksandras. Dėl Daukantų šeimos šviesumo, sūnų išmokslinimo ir padėties visuomenėje ilgą laiką manyta, kad jie priklausė kilmingųjų luomui. Motiejus Valančius Daukantą irgi vadino bajoru, bet vėlesni biografijos tyrinėtojai suabejoja šiais tvirtinimais ir metrikais. A. Janulaitis rašė: “Klebonas atliko gerą darbą užrašęs jį bajoru, ne mužiku: neužkirto jam kelio kilti aukštyn prie esančių tuomet visuomenės pažiūrų ir santykių. Bene bus labiau pamatuotas tvirtinimas, užsilikęs tarp Daukanto giminių, jog Daukantas bus buvęs mužikų kilimo, jog jo tėvai - buvę karališki žmonės”. V. Merkys rašė: “Daukantų šeima rasta Skuodo dvaro nekilmingųjų sąrašuose; taigi galima tvirtinti, kad Daukantai buvo baudžiauninkai nėję savaitinio lažo, o mokėję dvarui piniginę duoklę - činšą”. Simono tėvai nebuvo turtingi, bet iš kaimynų buvo vieni šviesiausių ir šiek tiek turtingesni už kitus. S. Daukanto mama buvusi beraštė, o tėvas, kadangi buvo neeilinis valstietis, o dvaro eigulys, galima numanyti mokėjo ne tik skaityti, bet ir šiokius tokius raštus parašyti.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (e1260c717e5e2f148506d45eccc6beb4.zip)Referatas "Simonas Daukantas"81 Kb2
Neteisinga

 
Literatūra Referatas "Simonas Daukantas"
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt