www.spargalkes.lt

Vytauto Mačernio pasaulis

Vytautas Mačernis - vienas iš tų jaunų, talentingų, skaudaus likimo menininkų, kurie tik trumpam sužibėjo lietuviškos literatūros padangėje. Dabar sunku nujausti ar įsivaizduoti; kokias kūrybines aukštumas būtų pasiekęs šis poetas, tačiau net tas nedidelis palikimas yra labai vertingas ir įvairiaspalvis. Ypač ryškiai savo vidinį pasaulį, sielos virpesius atskleidžia eilėraščių cikle “Vizijos”. Nors tuo metu, kai buvo kuriamos šios eilės, pasaulyje vyksta sudėtingos istorinės permainos, V.Mačernis sugeba bent dvasios regėjimuose pamatyti gėrį, grožį, tiesą.

Pirmosios vizijos lyrinis veikėjas, nubudęs “vidurnakty klaikiam”, savo vaizduotęs akimis pamato namus, gimtosios žemės gamtą. Jis, pamiršęs, jog širdyje - tamsa ir nerimas, nejučiomis ima grožėtis iškylančiais vaizdais. Ant klevo lapų lašantys spinduliai, perkūno oželiai, ištiesę giedančius sparnus, žaibai, rasotos pievos - visą tai taip be galo gražu, darnu, taip ramina sielą. Rodos, tikrai pradedi girdėti, kaip lyg mergaitės plepa lietaus čiurkšlėse. Gamta atrodo tyra, harmoninga, nepaliesta žmogaus, bet kartu tokia artima, suprantama ir neatsiejama nuo mūsų. Kaimo, o tuo pačiu ir gamtos tema, tęsiama ir antroje vizijoje. Čia poetas prieš save išvysta lietuvišką kaimą, jo tylų, prasmingą gyvenimą. Lyrinis subjektas tiki, kad namai - tai vieta,”kur išeina kažin kur nakties tamsa<...>/ Vėl slepiasi po stogais šikšnosparniai juodi,/ Pabūgų rytmečio šviesos”. V.Mačerniui namai - lyg jauki ramybės salelė visuotinėje sumaištyje, kur žmogus, jausdamas žemės kvapą, dar gali pasijusti ramus, laimingas, apsaugotas nuo triukšmo, purvinų miesto gatvių.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (f0eb62d8cb8bbf906e10a571df5aa264.zip)Vytauto Mačernio pasaulis8 Kb13
Neteisinga

 
Literatūra Vytauto Mačernio pasaulis
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt