www.spargalkes.lt

"Baltaragio malūno" ištrauka

“Bet kai įsisiaučia audra, užgroja pušynų vargonai, nušvinta Baltaragio akmuo ir vėl sustingsta. Iš ežero gelmių pakyla baltakarčiai obuolmušiai žirgai, ir lekia su jais kaip su vėjo sparnais jaunikis su nuotaka.” Tai - Girdvainis su Jurga. Pagaliau kartu jie skrenda į savo laimę. Kad būtų laimingi, jie turėjo atsisakyti gyvenimo žemėje, kai Jurga buvo “viso Paudruvės kaimo pati smagiausia mergina, kuri savo skambiu juoku, linksmų akių gundančiais žvilgsniais ne vieną jaunikį buvo išvedusi iš proto ir ketino dar ne vieną išvesti”. Gyveno ji tada kartu su tėvu, buvo laiminga, ir dar nežinojo, kad tėvelis ją pažadėjęs Pinčukui, Paudruvės pelkių velniui, ir kad dėl to jai teks daug skausmo patirti.

“O tuo metu už septynių mylių nuo Paudruvės krašto, Daugnorų kaime, gyveno Jurgis Girdvainis, šaunus ir išdidus jaunikis, kuris niekaip negalėjo sau mergos susirasti”. Kaltas čia buvo pats Girdvainis. Važinėjo jis pas visas mergas, bet ilgai savo išrinktosios nesurado. Turėjo jis du obuolmušius, kuriuos buvo jam tėvas palikęs, ir rūpinosi tik jais. Dėl žirgų Girdvainis buvo visą ūkį apleidęs. Važiuodamas pirštis, pakinkydavo jis savo obuolmušius į mėšlavežį ir apsirengdavo išverstus kailinius. Jis ieškojo tos savosios, kuri žiūrėtų ne į jo turtus ar išvaizdą, o į sielą. Dėl to ėmė visos merginos juoktis ir viena kitą tokiu jaunikiu gąsdinti. Bet kartą Girdvainis išgirdo apie Baltaragio Jurgą - gražiausią Paudruvės krašto merginą. Pirmą sekmadienį susiruošė jis su ja susitikti. Vos tik ją pamatęs suprato, kad Jurga jam skirta, ir pažadėjo pirmą šeštadienį atvažiuoti su piršliais. ”Girdvainis, nieko daugiau nelaukdamas, apsuko savo obuolmušius ir išvažiavo su tokiu džiaugsmu širdyje, kurio, rodos, net jo obuolmušiai nepavežtų, nors ir lėkė šuoliais”.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (f34a572070b13fffe3dd1b510d4f824b.zip)"Baltaragio malūno" ištrauka4 Kb4
Neteisinga

 
Literatūra "Baltaragio malūno" ištrauka
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt