www.spargalkes.lt

"Altorių šešėly" trumpas konspektas

„ Altorių šešėly“ - trumpas konspektukas 2-3 dalies.

1. Liudas atvyksta į Kalnynu parapiją. Atremontuojamas jam vikariatas. Klebonas Platūnas ir vikaras Stripaitis nebuvo patenkinti jo, kaip antro vikaro atvykimu.  Platūnas - klebonas, užsiėmęs ūkiu. Stripaitis - vikaras, užsiėmęs dviem kooperatyvinėm parduotuvėm „ Žagre“ ir „ Laime“. Julė - klebonijos šeimininkė davatka. 2. Atvyksta Vasaris su tėvu ir iškart pajunta, kad jis nelaukiamas. Sekančią dieną jis sužino, kad laikys laidotuves su pamokslu (aišku jis to nemoka) ir nutaria nesikišti į„ Žagrės“ reikalus. Žiodelis - Kunigo Stripaičio priešas vis prašantis, kad tas sušauktų kooperatyvo susirinkimą ir išmokėtų jiems pinigus. 3. Sunkiai atlaikę mišias, nes vis klydo. Nepatiko jam nešvari bažnyčia. Klausėsi išpažinčių (davatkos net iš kito kaimo pas jį atvažiuodavo). Kažkoks Piktupių Andrius iš tų, kurie ėjo išpažinčių neprileido prie Komunijos, bet jis nuėjo. Aišku ir vėl jis apie tai galvoja.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (fe674a7c16da82dc66a4a0c6af8acef0.zip)"Altorių šešėly" trumpas konspektas11 Kb152
Neteisinga

 
Literatūra "Altorių šešėly" trumpas konspektas
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt