www.spargalkes.lt

Elementarių logikos užduočių pratybos

Įvadiniai paaiškinimai

Praeitų metų darbo su VDU neakivaizdinių studijų studentais patirtis parodė, jog studentams, atliekantiems namų darbų ar žinių patikrinimo užduotis, neretai trūksta paprasčiausių, tų užduočių atlikimui reikalingų, techninių įgūdžių. Todėl ši metodinė medžiaga ir yra skirta padėti studentams suprasti, kaip turi būti pateikiamas uždavinio sprendimas, kad dėstytojas galėtų objektyviai įvertinti studento žinias. Visa pateikiama medžiaga suskirstyta į 4 skyrius, pagal logikos užduočių temas – teiginių, savybių, santykių ir klasių logika. Kiekviename skyriuje yra po pora pavyzdžių, kaip reikia pateikti elementariausių tipinių užduočių sprendimus. Sprendimai palydimi minimaliais komentarais, kiekvieno užduoties tipo pradžioje trumpas jos pristatymas.

TEIGINIŲ LOGIKA

1. Sudėtingų loginių išraiškų teisingumo reikšmių nustatymas ir lentelių sudarymas. Tam kad būtų galima spręsti šio tipo uždavinius, reikia mintinai mokėti pagrindines teiginių logikos jungtis – konjunkciją, silpnąją ir griežtąją disjunkcijas, implikaciją ir ekvivalentiškumą apibrėžiančias teisingumo lenteles.

1. Pavyzdys: Užduotis: Sudarykite teisingumo lentelę išraiškai: ~[(p Λ q) V (~p Λ ~q)].

Sprendimas: Sudaryti sudėtingos loginės išraiškos teisingumo lentelę tai reiškia nustatyti, kokios yra tos išraiškos teisingumo reikšmės visoms galimoms kintamųjų reikšmių kombinacijoms. Užduoties sprendimo eigą pavaizduosime smulkiais žingsneliais. 1. Lentelės parengimas. Nusibraižome lentelę, kurios viršutinė eilutė skirta antraštei, o likusios skirtos galimoms kintamųjų kombinacijoms. Mūsų atveju, esant dviems kintamiesiems – p ir q turėsime 22 = 4 kombinacijas. Jeigu būtų 3 kintamieji, tai reikėtų skirti 23 = 8 eilutes. Antraštėje surašome kintamųjų pavadinimus ir pačią loginę išraišką, ir pridedame dar vieną eilutę, kurioje pasižymėsime žingsnio numerį. Kiekvienoje eilutėje įrašome jos kintamųjų teisingumo reikšmių kombinaciją.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (64a7a31f50e601c70c12605f07defd90.zip)Elementarių logikos užduočių pratybos37 Kb23
Neteisinga

 
Logika Elementarių logikos užduočių pratybos
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt