www.spargalkes.lt

VGTU dėst. Biržys "Logika"

Logika – termino kilmė graikiška (logikė), nuo žodžio l o g o s – žodis, sąvoka, tvarka, persmelkianti ir būtį ir žmogaus sąmonę. Šia prasme terminą Logika pradėjo vartoti dar Herakleitas (apie 544 – 483 m. pr. Kr). Taigi etimologiškai – logiškas, vadinasi sąmoningas, atsakingas prieš Būtį, žmogaus mąstymas. Mąstymas tik tuomet logiškas, kai savimi išreiškia didžiąją Kosminę pasaulio tvarką, Būties tvarką. Taigi Herakleitas logikos kaip filosofinio termino autorius suteikia šiai sąvokai ontologinį turinį. Vėliau pas naturfilosofus, sofistus, Platoną, Aristotelį terminas logika praranda fundamentalų ontologinį turinį ir virsta formaliąja logika – mokslu, nagrinėjančiu žmogaus mąstymą. Mąstymas visuomet turi turinį ir formą.

Turinys – tai objektų, apie kuriuos mąstome, vaizdai, suvoktis, sąvokos. Mąstymo objektai nebūtinai tik natūralūs pasaulio daiktai (medžiai, debesys, kalnai, gyvūnai ir pan.), bet ir kultūros, sąmonės dalykai: grožis, tiesa, Don Kichotas, sapnas, laimė, valia, gėris, informacija, kaina, vertė, Tėvynė ir pan. – t. y. metafiziniai objektai. Kai sakome “Dabar šioje auditorijoje vyksta logikos paskaita”, tai mąstymo turinį sudaro sąmonėje operuojami objektai “dabar”, “paskaita”, “vyksta”, “logika”.  Logika atsižvelgia į mąstymo turinį (į tai, ką operuojamos sąvokos išreiškia), tačiau tai nėra jos tikslas. Logika tiria mąstymo proceso formą. Formalioji logika, tai mokslas apie visuotinai reikšmingas logines minties formas ir priemones, būtinas racionaliam pažinimui bet kokioje pažinimo srityje ir veiklos produktyvumui. Norėdami suprasti, kas yra loginė mąstymo forma, panagrinėkime šiuos samprotavimus: Jei dabar diena, tai ateis naktis. Dabar diena. Vadinasi, ateis naktis. Teiginį “Dabar diena” pažymėkime raide p, teiginį “Ateis naktis” – raide q. G

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (a0b955308b549d089192886a98f7f650.zip)VGTU dėst. Biržys "Logika"274 Kb11
Neteisinga

 
Logika VGTU dėst. Biržys "Logika"
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt