www.spargalkes.lt

R. Bubelis, V. Jakimenko "Logika"

PRATARMĖ

Sugebėjimas samprotauti toks įprastas, kad spręsdami buities ir darbo problemas, mėgindami susivokti, ko norėtume pasiekti gyvenime, ginčydamiesi su kitais žmonėmis ir grįsdami savo požiūrį nedvejodami juo pasinaudojame. Lyg ir savaime žinome, kad samprotavimas mums padės. Tačiau ne visi žino, kad samprotavimas padeda tik tuomet, kai nepažeidžiamos jo taisyklės, o taisykles pažeidžiantis samprotavimas klaidina. Samprotavimo taisykles ir taisyklingumo nustatymo būdus grindžia logikos mokslas, kuris jau daugiau kaip du tūkstančius tris šimtus metų yra neatsiejama žmonijos kultūros dalis. Logikos mokslo pradžia laikoma antikinės Graikijos filosofo Aristotelio kategorinio silogizmo teorija. Ši teorija pagindžia samprotavimo taisykles ir vieną iš samprotavimo taisyklingumo nustatymo metodų. Aristotelio teorija leidžia patikrinti tik tam tikros rūšies samprotavimo taisyklingumą. Šiuo metu logikos mokslas apima keletą teorijų, pagrindžiančių samprotavimo taisykles ir jo taisyklingumo nustatymo būdus. Jais galima patikrinti daug įvairesnių, negu Aristotelio aprašytieji, samprotavimų taisyklingumą.

Naujaisiais laikais logikos mokslas iš matematikos perėmė dirbtinės kalbos ir teorijų aksiomatizavimo metodus. Logikos mokslo pakraipa, šiuos metodus taikanti logikos teorijoms formuluoti, vadinama simboline logika. Simbolinė logika nenusileidžia matematikai savo pagrindinių teorijų bei jomis pagrįstų loginės analizės metodų griežtumu. Mūsų informaciniame amžiuje simbolinė logika tapo neatsiejama logikos mokslo dalimi: jos teorijos taikomos kuriant programavimo kalbas, o metodai - tiek matematiniams, tiek humanitariniams įrodinėjimams analizuoti. Knyga, kurios pratarmę skaitote, yra pirmoji leidinio, skirto logikos studijoms, dalis. Šioje knygoje yra du skyriai. Pirmą skyrių parengė Lietuvos teisės universiteto Valstybinio valdymo fakulteto Filosofijos katedros asistentas Rimgaudas Bubelis, o antrą- šios katedros docentė Virginija Jakimenko. Pirmasis skyrius supažindina su viena svarbiausių simbolinės logikos teorijų - dvireikšme teiginių logika bei dvireikšmės teiginių logikos metodų taikymu analizuojant samprotavimą, taip pat su dirbtine kalba, logikos formulių validumo įrodymu, samprotavimo taisyklingumo įrodymu tiesos matricų bei natūraliosios dedukcijos metodais, natūraliosios kalbos tekstų formalizavimu. Antras skyrius supažindina su praktine logika: argumentacija, argumentavimo specifika konkrečiose protinio darbo srityse bei taisyklėmis, lemiančiomis argumentacijos tikslumą bei įtikinamumą. Daugiausia dėmesio knygos skyriuose kreipiama į galimybę taikyti teiginių logikos metodus ir žinias gyvenime bei socialini ir humanitarinių mokslų specialisto darbe.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (ae1fb61219dec71cfffd47027e9f2898.zip)R. Bubelis, V. Jakimenko "Logika"1338 Kb18
Neteisinga

 
Logika R. Bubelis, V. Jakimenko "Logika"
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt