www.spargalkes.lt

Logikos konspektai

1. LOGIKOS SAMPRATA.

1.1. Logikos apibrėžimas. Logos (graikų k.) –  mintis, kalba, protas. Yra labai daug logikos apibrėžimų: 1. logika – mokslas apie samprotavimo būdą; 2. logika – mokslas, kuris nukreipia mūsų proto veiksmus taip, kad jis gali siekti tiesos tvarkingai, lengvai ir nuosekliai (proto veiksmai: sąvokos, sprendimai ir samprotavimai); 3. logika – mokslas, tiriantis mūsų mintis jų struktūros požiūriu. Apibrėžimas – Logika yra mokslas apie mąstymo dėsnius ir formas.

1.2. Logikos mokslas. Žinojimo sritis yra mokslas, jeigu ji turi savo tyrimų objektą, tyrimų metodą ir savus dėsningumus. Logikos tyrimo objektas yra žmogaus mąstymas. Žmogus mąsto mintimis. Mintis, tai mąstymo turinį sąmonei pristatantis mąstymo elementas. Apie mintis kalbame: • man į galvą šovė mintis; • niekaip negaliu surasti minčių, išreikšti tam, ką jaučiu; • mane stebina jos minčių gilumas, …

Logika tyrinėja ne viską apie žmogaus mąstymą ir jo mintis, o tik mąstymą tuo aspektu, kuris susijęs su mąstymo ir minčių prasmingumu ir teisingumu. Logikoje, kaip ir kiekviename moksle, bendriausia ir svarbiausia tyrimų priemonė yra žmogaus mąstymas. Todėl logika yra ypatinga tuo, kad čia tyrimų objektas sutampa su tyrimų priemone, o svarbiausias logikoje naudojamas tyrimų metodas yra formalizacija. Bet kurio mokslo dėsningumai visados nustato tam tikras priklausomybes ar ryšius tarp to mokslo objekto struktūrinių elementų. Todėl pirmas žingsnis, prieš pradedant ieškoti dėsningumų, teisingai išskirti tos žinojimo srities elementarius objektus, nustatyti iš tų elementų sudarytus paprasčiausius struktūrinius darinius. [Pvz., alchemija virto chemijos mokslu tik tada, kai buvo nustatyta cheminių elementų visuma, o jos vidinė tvarka išreikšta Mendelejevo lentelės pavidalu. Panašiai ir biologija ar fizika gali kalbėti apie savo mokslo dėsningumus tik nustačius tų mokslų objektų elementarias sudedamąsias dalis]. Mąstymui ir tiesos pažinimui taip pat yra būdingos tam tikros elementarios formos, iš kurių yra konstruojamos tam tikrų tipų sudėtingesnės struktūros, ir tai vyksta pagal savus, mąstymo procesui būdingus dėsningumus. Tokių įvairių mąstymo formų, struktūrų, procesų ir dėsningumų nagrinėjimui ir skirtas visas šis būsimas logikos kursas.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (c812f363f5be4e32732fa64b3a4a9f7a.zip)Logikos konspektai132 Kb21
Neteisinga

 
Logika Logikos konspektai
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt