www.spargalkes.lt

Pieninkystės ir pieno produktų rinkos terminų aiškinamasis žodynas

PRATARMĖ

Pastaruoju metu daugėja naujų teisės aktų (privalomieji reikalavimai, techniniai reglamentai, tvarkos, taisyklės), kuriuose naujai apibūdinami pienininkystėje vartojami terminai, sąvokos. Maisto produktai klasifikuojami pagal KPN, terminų standartai galioja atskiriems produktams bei produktų grupėms. Šiuose dokumentuose neretai terminų, sąvokų interpretacija skirtinga, o kai kuriais atvejais - prieštaraujanti. Todėl šio leidinio tikslas yra padėti susiorientuoti pienininkystės bei pieno produktų rinkos terminologijoje, sumažinti netikslumus vartojant ir interpretuojant terminus, išvengti prieštaravimų galiojančiuose bei rengiamuose teisės aktuose.

Pažymėtina, jog ES teisės aktuose nurodomi tik pagrindiniai pienininkystės ir pieno produktų rinkos terminai. Juose nėra daugumos terminų, vartojamų nacionalinėje pienininkystėje. Todėl šiame terminų žodyne pateikiami atnaujinti terminai, atitinkantys šiuo metu galiojančių Lietuvos Respublikos, ES bei Pasaulinės prekybos organizacijos teisiniuose aktuose vartojamus pienininkystės ir pieno produktų rinkos terminus, apibrėžimus, sąvokas, bei terminai, atspindintys pienininkystės kaip pramonės šakos savitumą, atskirų produktų gamybos techninius ir technologinius ypatumus bei nacionalinį pieno produktų asortimentą. 2001 m. Lietuva priimta į Pasaulinę prekybos organizaciją. Padidės prekybos lietuviškais pieno produktais apimtys pasaulio rinkose. Todėl vieninga šiuolaikinė ir atnaujinta pienininkystės bei pieno produktų rinkos terminologija šiandien ypač reikalinga.

Terminų žodynas susideda iš dviejų atskirų dalių: pienininkystės (parengė Lietuvos maisto institutas) ir pieno produktų rinkos (parengė Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas ir Lietuvos maisto institutas). Prie kiekvieno termino, sąvokos pateikti paaiškinimai lietuvių kalba su nuoroda į literatūros šaltinį bei atitikmenys anglų (en) ir prancūzų (fr) kalbomis, paimti iš teisės aktų, standartų, tarptautinio pienininkystės terminologijos žodyno, kitų žodynų. Žodyno gale įdėtos abėcėlinės lietuviškų, angliškų ir prancūziškų terminų ir sąvokų rodyklės. Pienininkystės ir pieno produktų rinkos terminų žodynas skiriamas pieno pramonės, pieno ūkio, maisto ir veterinarijos tarnybų darbuotojams bei specialistams, muitinių bei prekybos tinklo darbuotojams, maisto pramonės ir pieno pramonės aukštųjų bei aukštesniųjų mokyklų dėstytojams, studentams ir moksleiviams.

Pastabas, pasiūlymus ir pageidavimus dėl žodyno prašome siųsti į Lietuvos maisto institutą (Taikos pr. 92, LT-3031 Kaunas). Už atsiliepimus iš anksto dėkojame ir tikimės juos panaudoti ruošdami kitą žodyno leidimą.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (63d194dec3954b4e2af999a7df7ab106.zip)Pieninkystės ir pieno produktų rinkos terminų aiškinamasis žodynas487 Kb0
Neteisinga

 
Maistas Pieninkystės ir pieno produktų rinkos terminų aiškinamasis žodynas
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt