www.spargalkes.lt

Mechanika

Ilgaamžiškumas koncentracijos zonose

SUMMARY

Pirmajame skyriuje aprašyta ciklinių įtempimų ir deformacijų nustatymo metodika, esant mažacikliam apkrovimui, naudojant apibendrintąją ciklinio deformavimo diagramą, aproksimuotą tiesine arba laipsnine funkcija. Antrajame skyriuje aprašyta mažaciklio nuovargio kreivių skaičiavimo metodika, naudojant medžiagos charakteristikas. Trečiajame skyriuje aptariamas įtempimų koncentracijos efektas, pateikiama įtempimų ir deformacijų koncentracijos zonoje nustatymo metodika naudojant plastinės zonos įtempimų ir deformacijų koncentracijos koeficientus ir tiesinio įtempimų būvio statinio, ciklinio deformavimo ir nuovargio kreivių parametrus. Ketvirtajame skyriuje yra analizuojamas deformacijų bei įtempimų koncentracijos zonoje kitimas priklausomai nuo pradinės deformacijos ir teorinio koncentracijos koeficiento, esant mažacikliam paprastam simetriniam apkrovimui, naudojant plastinės zonos įtempimų ir deformacijų koncentracijos koeficientus ir tiesinio įtempimų būvio statinio, ciklinio deformavimo ir nuovargio kreivių parametrus; sudarytos ilgaamžiškumo koncentracijos zonoje kreivės. Čia nagrinėjama cikliškai stabili medžiaga, esant cikliniam standžiam simetriniam apkrovimui. Esant standžiam apkrovimui, ciklinės sukauptos plastinės deformacijos yra nežymios, todėl jos neįvertinamos. Taip pat yra priimta, kad pažeidimų kaupimasis koncentracijos zonoje yra nuovarginis. Šiame skyriuje yra sudarytos įtempimų ir deformacijų bei ilgaamžiškumo  koncentracijos zonoje kitimo kreivės.

Skaityti daugiau...
 

Kakliuko ir varžto atsparumo tyrimas

Kakliuko statinis atsparumo tyrimas.

1.2 Pradiniai duomenys

Kakliuko geometrija, ir apkrovos pridėjimo vieta yra pateikti brėžinyje. Konteineris keliamas už dviejų kakliukų užkabinus kėlimo įrenginį. Įrenginio pakabos pritvirtinimo vieta parodyta brėžinyje. Sprendžiant kakliuko atsparumo uždavinį supaprastinama konstrukcijos elementus veikiančių išorinių jėgų sistema. Keliant konteinerį, kakliuką veikia konteinerio ir įkrauto jame atominio kuro atliekų bendra svorio jėga F.

Skaityti daugiau...
 

Pjovimo režimo elementų nustatymas tekinimui

Užduotis : nustatyti pjovimo režimo elementus ir pasirinkti pjovimo įrankius , aptekinant lygų cilindrinį ruošinį. Apdirbama medžiaga – valcuotas strypas Pl 20.Įrankinė medžiaga greitapjovis plienas. Apdirbamo ruošinio skersmuo  ; apdirbamo paviršiaus ilgis  ; apdirbamo paviršiaus švarumas  ; tikslumo kvalitetas 8. Užlaida

Skaityti daugiau...
 

Pjovimo režimo elementų nustatymas frezavimui

Užduotis : rupiai nufrezuoti plokštumą, parinkti frezą ir stakles. Apdirbama medžiaga Pl 3. Varianto Nr. 1

Skaityti daugiau...
 

Aušinimo sistema

Aušinimo sistemų paskirtis, klasifikacija ir veikimas

Aušinimo sistema reikalinga šilumai nuvesti nuo labiausiai įkaitusių variklio detalių ir optimaliai temperatūrai palaikyti. Jei variklis nebūtų aušinamas, labai įkaistų alkūninio ir skirstymo mechanizmų detalės, jos būtų blogiau tepamos. Be to, varikliui perkaitus, cilindrai blogiau prisipildytų oro ar mišinio, o karbiuratoriniuose varikliuose darbinis mišinys ne laiku savaime užsidegtų. Toks degimas dažnai vyksta labai greit ir yra lydimas didelių smūginių slėgių (sakoma: variklis detonuoja). Taip pat nepageidautina variklį peraušinti, nes ant cilindrų sienelių imtų kondensuotis degalai, darbinis mišinys būtų blogiau paruošiamas, užtruktų degimas. Dėl to sumažėtų variklio galia ir padidėtų degalų sąnaudos. Peraušintame variklyje padidėja tarpeliai mazgų sujungimuose, ir detalės sparčiai dyla.

Skaityti daugiau...
 

Medžiagų sandėlio projektavimas

Užduotis. Suprojektuoti metalų sandėlį kuriame sandėliuojama:

1. 20 tonų vienetinių ruošinių kurių matmenys 100x120x150, k=0.65.

2. 18 tonų plonasienio lakšto (1000x2000), kurio storis 1 ir 1.5 mm.

3. 12 tonų 6 m ilgio strypų, kurių diametras Ø12 mm ir Ø 18 mm.

Skaityti daugiau...
 

Liejimo praktikos darbo aprašymas

1. Praktikos Užduotis. Pagal pateiktą detalės brėžinį sudaryti šios detalės liejinio gamybos technologiją. Liejama smėlio – molio formose. Praktikos aprašas bus sudarytas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis – tai aiškinamoji – aprašomoji, antroji – grafinė.

Skaityti daugiau...
 

Hidraulinių ir pneumatinių pavarų sistemų kursinis darbas

BENDROJI DALIS

Hidraulinių aparatų komplektas, kurį sudaro viena arba kelios tūrinės hidraulinės mašinos, skirtos mechaninei energijai perduoti ir mechanizmų darbo įrenginiams priversti judėti suslėgtu darbo skysčiu, -vadinamas tūrine hidrauline pavara. Tūrinės hidraulinės pavaros- naudojamos statybos ir kelių mašinose, trasportavimo ir žemės ūkio mašinose, staklių pramonėje, presavimo ir liejimo įrenginiuose.

Skaityti daugiau...
 

Mechanikos špera

1. Mechanika. Teorinė mechanika (TM). Mokslas, nagrinėjantis bendrus materialiųjų kūnų judėjimo ir pusiausvyros dėsnius. TM yra mechanikos mokslo dalis kurioje suformuluoti bendrieji mechanikos dėsniai. Remiantis tai dėsniais, tiriamas materialaus taško, materialių taškų sistemos ir standaus kūno judėjimas. TM yra gamtos mokslas, kuris remiasi bandymų, stebėjimų rezultatais ir panaudoja matematiką tiems rezultatams analizuoti. TM skirstoma į tris dalis: statiką, kinematiką ir dinamiką. 2. Statika Kinematika. Dinamika. Statika tai TM dalis, kurioje nagrinėjama jėgų bei kūnų pusiausvyra. Statika sprendžiama kaip vieną sudėtingą jėgų sistemą pakeisti kita, paprastesne jėgų sistema. Statika - mokslas apie mechaninę sistemą veikiančių jėgų pusiausvyrą. Kinematika nagrinėjamas taškų ir kūnų judėjimas, neatsižvelgiant į tuos taškus ar kūnus veikiančias jėgas. Čia tiriama, kokie parametrai nusako judančio kūno padėtį erdvėje ir kaip galima apskaičiuoti to kūno bet kurio taško greitį bei pagreitį. Kinematika tiria mechaninių sistemų judėjimą, nagrinėdama jį tik geometriniu požiūriu nepriklausomai nuo jėgų, veikiančių tas sistemas. Dinamika - TM dalis kurioje nagrinėjamas taškų ir kūnų judėjimas priklausomai nuo jį veikiančių jėgų. Dinamika nagrinėja mechaninių sistemų judėjimą, priklausomai nuo jėgų, veikiančių tas sistemas.

Skaityti daugiau...
 
Mechanika
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt