www.spargalkes.lt

Ilgaamžiškumas koncentracijos zonose

SUMMARY

Pirmajame skyriuje aprašyta ciklinių įtempimų ir deformacijų nustatymo metodika, esant mažacikliam apkrovimui, naudojant apibendrintąją ciklinio deformavimo diagramą, aproksimuotą tiesine arba laipsnine funkcija. Antrajame skyriuje aprašyta mažaciklio nuovargio kreivių skaičiavimo metodika, naudojant medžiagos charakteristikas. Trečiajame skyriuje aptariamas įtempimų koncentracijos efektas, pateikiama įtempimų ir deformacijų koncentracijos zonoje nustatymo metodika naudojant plastinės zonos įtempimų ir deformacijų koncentracijos koeficientus ir tiesinio įtempimų būvio statinio, ciklinio deformavimo ir nuovargio kreivių parametrus. Ketvirtajame skyriuje yra analizuojamas deformacijų bei įtempimų koncentracijos zonoje kitimas priklausomai nuo pradinės deformacijos ir teorinio koncentracijos koeficiento, esant mažacikliam paprastam simetriniam apkrovimui, naudojant plastinės zonos įtempimų ir deformacijų koncentracijos koeficientus ir tiesinio įtempimų būvio statinio, ciklinio deformavimo ir nuovargio kreivių parametrus; sudarytos ilgaamžiškumo koncentracijos zonoje kreivės. Čia nagrinėjama cikliškai stabili medžiaga, esant cikliniam standžiam simetriniam apkrovimui. Esant standžiam apkrovimui, ciklinės sukauptos plastinės deformacijos yra nežymios, todėl jos neįvertinamos. Taip pat yra priimta, kad pažeidimų kaupimasis koncentracijos zonoje yra nuovarginis. Šiame skyriuje yra sudarytos įtempimų ir deformacijų bei ilgaamžiškumo  koncentracijos zonoje kitimo kreivės.

Į V A D A S

Mašinų detalėse ir konstrukciniuose elementuose, veikiant apkrovai, įtempimų ir deformacijų laukai dažnai pasiskirsto netolygiai; susidaro įtempimų (deformacijų) koncentracijų zonos. Įtempimų koncentraciją sukelia:

• konstrukciniai ypatumai (staigus geometrinės formos pasikeitimas, kiaurymės, įpjovos, grioveliai, suvirinimo siūlės ir pan.);

• išoriniai poveikiai (kontaktinės jėgos, staigūs temperatūros pokyčiai);

•    technologiniai defektai (tuštumos, plyšiai ir intarpai, atsiradę gaminant detalę po liejimo, suvirinimo, terminio apdirbimo ir pan.).

Įtempimų koncentracijos stengiamasi išvengti parenkant aptakesnes detalių formas, laikantis nustatytų gamybos ir terminio apdirbimo režimų. Tačiau įtempimų koncentracijos visiškai išvengti neįmanoma, ypač kai ji atsiranda dėl detalių ir konstrukcinių elementų geometrinės formos, nes geometrinę formą lemia detalių ir konstrukcinių elementų funkcinė paskirtis ir gamybos technologija.

Detalių su įtempimų koncentratoriais stiprumas ir ilgaamžiškumas priklauso nuo medžiagos mechaninių savybių ir eksploatacinës apkrovos pobūdžio. Esant statinei apkrovai, vietinis įtempimų ir deformacijų padidėjimas nedidelėse zonose dažniausiai neturi įtakos bendram detalės, pagamintos iš plastiškos medžiagos (pvz., konstrukcinio plieno), stiprumui, net jei įtempimai šiose zonose viršija proporcingumo ribą. Tačiau, esant kintanèčai (ciklinei) apkrovai ir  koncentracijos zonose įtempimams viršijus proporcingumo ribą, susidaro mažaciklio apkrovimo sąlygos. Šiuo atveju detalės ilgaamžiškumą nulemia įtempimų koncentracija.

Įtempimų ir deformacijų koncentracijos zonose nustatymo bei jų įtakos mašinų detalių ir konstrukcinių elementų stiprumui ir ilgaamžiškumui įvertinimo, esant mažacikliam apkrovimui, problema egzistuoja jau seniai. Vystantis energetikos, transporto, statybos ir kitoms pramonės šakoms, padaugėjo detalių ir konstrukcinių elementų, turinčių įtempimų koncentracijos zonas. Taupant medžiagas ir mažinant konstrukcijų svorį, didinamos projektinės kintančios apkrovos. Tačiau kartu didėja tikimybė, kad koncentracijos zonose įtempimai viršys medžiagos proporcingumo ribą. Todėl vis aktualesnė darosi įtempimų ir deformacijų koncentracijos zonose nustatymo problema.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (ed1e860b6b27a91722a7e36707bb0e1a.zip)Ilgaamžiškumas koncentracijos zonose511 Kb0
Neteisinga

 
Mechanika Ilgaamžiškumas koncentracijos zonose
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt