www.spargalkes.lt

Alkoholio ir kitų narkotikų vartojimo prevencija mokykloje

Metodinė medžiaga

Statistiniai duomenys liudija, kad per pastaruosius 5 metus narkomanų skaičius Lietuvoje išaugo beveik 10 kartų. Deja, panaši tendencija stebima ir mokyklose. Pedagogikos institutas dalyvauja Europos mokyklų projekte tiriant rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo paplitimą tarp moksleivių. 1995 m. tyrimų duomenimis, 3,2% 15-16 metų moksleivių šalyje jau bandė nelegalių narkotikų. 1999m. šis skaičius išaugo iki 15,5% (21% berniukų ir 9,6% mergaičių). Tyrimai parodė, kad net 96,5% šio amžiaus moksleivių jau yra vartoję alkoholį, o 73,6% bent kartą buvo girti (A.G. Davidavičienė, 1999). Taigi vargu ar rasime nors vieną moksleivį, kuris nebūtų girdėjęs apie narkotikus.* Beveik kiekvienas jau turi ir savo nuomonę šiuo klausimu, paremtą draugų pasakojimais, matytais filmais, skaitytomis knygomis ar pan. O kai kurie, kaip liudija jau minėtų tyrimų duomenys jau turi ir asmeninę patirtį - yra gėrę alkoholį, rūkę "žolės", bandę ecstasy ar kitų narkotikų.

Tyrimai rodo, kad moksleiviai apie narkotikus žino daugiau, nei suaugusieji - mokytojai ir tėvai (B. Burba, E. Čiapaitė,1997). Moksleiviai domisi šiuo klausimu, žino daug narkotinių medžiagų pavadinimų, turi pažįstamų, vartojančių narkotikus, būna kompanijose, kuriose jie vartojami. Pastaruoju metu narkotikai tapo viena populiariausių moksleivių pokalbių ir diskusijų temų. Deja, jaunimui trūksta tikslios, tikros informacijos. Žinodami apie kai kurias žalingas narkotikų vartojimo pasekmes, jie nesupranta, kas yra fizinė ar psichologinė priklausomybė, abstinencija. Dauguma moksleivių nemano alkoholį ar nikotiną esant narkotikais. Yra paplitę daug mitų, pvz.; "jei vartosi ne kasdien, narkomanu netapsi", "keli kartai tikrai nepakenks", "žolė visai nekenkia" ir pan.

Jei mes norime, kad jaunimas suprastų narkotikų vartojimo žalą, pasakytų narkotikams tvirtą "NE", turime organizuoti prevencinį darbą mokyklose. Lietuvoje yra nemažai įstaigų, organizacijų, kurios dirba alkoholio ir kitų narkotikų prevencijos srityje, yra sukaupę nemažai patirties, išleidę metodinės, mokomosios literatūros, organizuoja įvairius kursus, seminarus šia tema. Narkotikų vartojimo prevencijos klausimai dažniausiai įtraukiami į sveikatos ugdymo programas. Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloms yra parengta sveikatos ugdymo programa. Jos tikslas - iškelti sveikatos prioritetą vertybių sistemoje, diegti visuminį sveikatos supratimą, suteikti žinių ir įgūdžių, padedančių ugdyti, stiprinti bei gerinti savo ir kitų žmonių sveikatą. Vienas iš 10 sveikatos programoje pasiūlytų skyrių - "Blogi įpročiai". Tačiau kol kas sveikatos ugdymo programa vykdoma tik nedaugelyje respublikos mokyklų. Ji ne visur planuojama, vykdoma epizodiškai. Tuo tarpu jos socialinis poreikis didėja (A.G. Davidavidenė, 1999). Nuo 1993m. Lietuva įsitraukė į Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Šių mokyklų tikslas - stiprinti moksleivių sveikatą, gilinti sveikatos žinias ir įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos ir visuomenės pastangomis kurti integruotą, visaapimančią sveikatos stiprinimo ir ugdymo sistemą per vaikų ugdymo institucijas. O kaip įgytas žinias mokytojai pritaiko praktikoje, ar jiems pakanka informacijos apie narkotikus, prevencinį darbą? 1998 m. apklausus 2 388 šalies mokymo įstaigų pedagogus, dirbančius 211 mokyklų, paaiškėjo, kad narkotinių medžiagų prevencija ugdymo įstaigose yra ribota. Plačiai propaguojamą nerūkymo dieną organizuoja tik 25% mokyklų. 38,6% apklaustų mokytojų buvo dalyvavę tobulinimosi kursuose, kuriuose nagrinėtos sveikatos ugdymo temos. Tik 29,6% iš jų teigė, kad šiuose kursuose buvo nagrinėtos narkotikų prevencijos temos. Alkoholio, tabako ir kitų narkotinių medžiagų vartojimo prevencijos programas vykdo tik 16,4% mokyklų. Mokytojams trūksta informacijos, kada ir kaip kalbėtis su moksleiviais šia tema, kokią informaciją pateikti (A.G. Davidavičienė, 1999).

Šioje knygelėje mes ir norime aptarti narkotinių medžiagų vartojimo prevencijos mokykloje problemas. Čia jūs rasite pagrindinius reikalavimus kaip sudaryti prevencines programas mokykloje, praktinių patarimų kada ir kaip kalbėtis su moksleiviais šia tema. Pateikiamas rekomenduojamos literatūros sąrašas. Kaip iliustracija pridedami ir keletas mokomųjų pavyzdžių iš įvairių programų. Tikimės, kad mūsų patarimai bei pasiūlymai padės mokytojams organizuoti prevencinį darbą mokykloje.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (e53d746d268f854a302a55ff4f7d3967.zip)Alkoholio ir kitų narkotikų vartojimo prevencija mokykloje23 Kb0
Neteisinga

 
Medicina Alkoholio ir kitų narkotikų vartojimo prevencija mokykloje
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt