www.spargalkes.lt

Tauta ir valstybė

Šiuolaikinė valstybė pagrįsta glaudžių piliečių ryšiu su valstybe, kaip su savo valstybe. Tauta – tai tokia žmonių bendrija, kurios narius jungia bent keletas iš šių požymių: bendra kalba, bendra religija, bendra istorinė praeitis, daugiau ar mažiau aiškus teritorinis apsigyvenimo centras. Tačiau svarbiausias tautiškumo kriterijus yra pačių žmonių savimonė, t.y. tai kuo jie patys save laiko.

Senųjų valstybių netautiškumo priežastys : a) tada žmonės gyveno izoliuotai kaimuose nuo išorinio pasaulio ir nedaug ką žinojo apie tolimesnius kraštus; b) inteligentijoje vyravo viena (lotynų) kalba; c) valstybių valdovai, kurdami valstybes neatsižvelgdavo į žmonių tautiškumą (giminystės ryšiai, samdomos kariuomenės).

Pirmasis impulsas pažadinęs žmonių tautinius jausmus, buvo Didžioji prancūzų revoliucija. Būtent tada pirmą kartą  žmonės stojo į kovą už valstybę, kaip už savo valstybę.

Šiuolaikinių tautinių valstybių formavimosi pradžia yra laikoma 19 a. pradž., Napoleono karų laikai  Separatizmas – tautų siekis atsiskirti su savo gyvenamu plotu ir įsteigti jame atskirą valstybę.

Tautinės mažumos t. y. didesnės ar mažesnės tautinės bendrijos, dėl vienokių ar kitokių priežasčių atsidūrusios kitos tautos dominuojamoje valstybėje.

Tautinių mažumų atsiradimo priežastys : 1) ne visos tautos yra pakankamai gausios, kad galėtų įsteigti ir išlaikyti savo valstybes. 2) tautos negyvena tiksliai nustatytose ribose, t. y., kelios tautos pasieniuose yra susiliejusios. 3) emigracija ir kolonializmas.

Tautinių mažumų problemos sprendimo būdai : 1) fiziškai jas sunaikinti arba priverstinai nutautinti; 2) įkurti tautinėms mažumos teritorinę savivaldą (autonomiją); 3) kultūrinė arba personalinė autonomija.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (aa0d82dc31ca6846366a93f8e69898dd.zip)Tauta ir valstybė4 Kb2
Neteisinga

 
Politologija Tauta ir valstybė
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt