www.spargalkes.lt

Prancūzijos užsienio santykių centriniai organai

Prancūzijoje galioja 1958 metų konstitucija su vėlesnėm pataisom. Ji apibrėžia pagrindinius organus, vykdančius užsienio politiką.

Prancūzijos respublikos parlamentas susideda iš dviejų rūmų: Nacionalinio susirinkimo, renkamo tiesioginiu balsavimu, ir Senato, renkamo netiesiogiai. Senate yra atstovaujami ir prancūzai, gyvenantys užsienyje. Užsienio politikos srityje parlamentas turi teisę spręsti karo ir taikos klausimus. Apibrėžtos parlamento funkcijos nagrinėjant ir tvirtinant tarptautinius susitarimus.

Yra išvardintas išsamus tarptautinių susitarimų sąrašas, kurie gali būti patvirtinti tik įstatymo, išleidžiamo parlamento, būdu. Tai taikos ir prekybinės sutartys, sutartys uždedančios įsipareigojimus valstybiniams finansams, susitarimai, keičiantys vidaus įstatymus, sutartys apie asmenų padėtį, liečiančios teritorijos atidavimą, keitimą ar prijungimą. Tokios sutartys įsigalioja po ratifikacijos.

Beveik visas svarbiausias funkcijas užsienio politikoje Prancūzijos konstitucija  koncentruoja Prezidento rankose.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (c154220a09fe32ac5c4dbac5108eb3a5.zip)Prancūzijos užsienio santykių centriniai organai9 Kb0
Neteisinga

 
Politologija Prancūzijos užsienio santykių centriniai organai
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt