www.spargalkes.lt

Lyginamoji demoktatijos tipų analizė (mokslo darbas)

Jau daugiau nei trys tūkstančiai metų praėjo nuo tada, kai graikai padovanojo žmonijai demokratiją. Palaimingoji antika, “atradusi” žmogų, suteikusi jam teisę ir laisvę globaliau ir įvairiau mąstyti, sukūrė labiausiai prie idealo priartintą bendruomenės valdymo modelį.

“Liaudies valdžios” sąvoka amžiams bėgant griovė tam tikrų individų neva prigimtinio išskirtinumo, sakrališkumo ir nepakeičiamumo mitą. Riba tarp teisės valdyti ir būti valdomam buvo sutrypta migruojančiųjų iš vienos sąvokos į kitą . Aišku, tai kas yra dabar, maža dalimi primena tai kas buvo. Demokratija tūkstantmečių bėgyje kito ir, priklausomai nuo laikmečio, įgaudavo vis kitokį veidą. Tokio proceso vyksme atsirado skirtingi demokratijos tipai, kurių kiekvienas atstovauja vis kitą, tačiau už “liaudies valdžios” sąvokos ribų neišeinantį demokratijos modelį. Šio darbo tikslas ir yra išskirti demokratijos tipus, juos charakterizuoti, lyginti vienus su kitais, išanalizuoti skirtumus bei atrasti panašumus.

Pirmoje darbo dalyje lakoniškai apžvelgsiu demokratijos istorinę perspektyvą, kaip ją apibūdino Robert’as Dahl’is, savo knygoje “Demokratija ir jos kritikai”. Šioje studijoje autorius pateikia trijų demokratijos transformacijų teoriją. Mano manymu, būtent šių transformacijų dėka ir susiformavo skirtingi demokratijos tipai, pradedant pirmąja transformacija, ir kaip jos pasekmę atsiradusią klasikinę demokratiją (classic democracy) ir baigiant trečiąja, šiuo metu vykstančia kaita.

Antroji darbo dalis savo apimtimi bus didžiausia, tačiau ne svarbiausia. Joje aš, remdamasis David’o Held’o knyga “Models Of Democracy”, aprašysiu autoriaus pateiktus demokratijos modelius, kurie ir sudaro du pagrindinius demokratijos tipus. Trečioje, esminėje darbo dalyje, aprašytus tipus (konkrečiai – jų modelius) lyginsiu tarpusavyje ir ieškosiu skirtingų teorijų sąlyčio taškų. Viską trumpai apibendrinsiu išvadose.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (f9ee4596775076151f0fbe7c64885d04.zip)Lyginamoji demoktatijos tipų analizė (mokslo darbas)20 Kb1
Neteisinga

 
Politologija Lyginamoji demoktatijos tipų analizė (mokslo darbas)
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt