www.spargalkes.lt

Politologija

Tačis programa

Be PHARE programos Europos Sąjunga vykdo paralelinę TACIS programą, kurios tikslas yra teikti techninę pagalbą Naujoms Nepriklausomoms Valstybėms (NNV), kurios susikūrė iširus buvusiai Sovietų Sąjungai. TACIS arba techninės pagalbos Nepriklausomų Valstybių sandraugai programa (Technical Assitance to the Coomonwealth of Indepedent States) buvo įkuta 1991 m. gruodžio mėn. Visos 12 Naujų Nepriklausomų Valstybių gali gauti pagalbą pagal šią programą. Parama Tadžikistanui 1992 m. pradžioje buvo suspenduota dėl ten prasidėjusio pilietinio karo.

Skaityti daugiau...
 

Valstybės politika: ko siekiame? kur einame?

Skaityti daugiau...
 

Civilizacijų analizė

Abi mano temos sąvokos gali būti nepakankamai aiškios. Todėl pradėsiu išvardydamas tuos kelis mokslininkus, kurie, manau, savo pagrindiniais akcentais yra šių dviejų perspektyvų atstovai.

Civilizacijų analizei atstovauja Maxas V. Veberis, Norbertas Eliasas, Louis Dumont'as, Benjaminas Nelsonas, S. N. Eisenstadtas. 1 Sąmoningumo istoriją reprezentuoja Michelis Foucault, Philippe'as Ariesas, Haydenas White'as, Fredricas Jamesonas, H. D. Harootunianas. 2 Antrąjį sąrašą būtų galima gerokai praplėsti: jis liudija, jog tai šiuo metu madingas požiūris.

Skaityti daugiau...
 

1918 m. Vasario 16 – oji bei jos reikšmė Lietuvos istorijoje

Vasario 16 – oji – itin reikšminga diena Lietuvos istorijoje. Tą dieną, lygiai prieš aštuoniasdešimt vienerius metus, buvo pasirašytas Lietuvos nepriklausomybės aktas, o tai turėjo didžiulę reikšmę.

Be abejo, nebuvo lengva išsikovoti Lietuvos nepriklausomybę, tačiau vis tik pavyko. Šis aktas nebuvo staiga sugalvotas ir pasirašytas, bet jam buvo ruoštasi ir visi 1917 – 1918 m. įvykiai vedė prie jo.

Skaityti daugiau...
 

Lyginamoji politika

Mokslininkų bendruomenė neskiria savo darbo nuo gyvenimo. Tuo norima pasakyti, kad reikia išmokti savo gyvenimo patirtį panaudoti intelektualiniame darbe: mokėti ją tirti ir interpretuoti. Be to, reikia mokėti rūšiuoti informaciją, panašiai kaip tai daro geri rašytojai rinkdami straipsnius įvairiuose žurnaluose, o sociologai  “kolekcionuodami” savo bylas - to reikalauja sisteminis mąstymas. Bylose turi būti stengiamasi sujungti tai, kas daroma intelektualiniame pasaulyje su tuo, kas yra patiriama realiame. Toks požiūris įgalina “pagauti” atskalūniškas mintis (fringe - thoughts), kurios kitu atveju būtų atmestos ir, greičiausiai, pamirštos kaip pašaliniai intelektualinio proceso produktai, tačiau kartą pastebėtos gali prisidėti prie sistematinio mąstymo. Kokiu būdu? - Būtent vystant saviraiškos įgūdžius. Kilus sumanymams ar idėjoms jas reikia ne ignoruoti, o suformuluoti savo byloms ir, taip darant, numatyti jų reikšmę - arba atmesti, arba artikuliuoti į produktyvią formą. (Bylos padeda vystyti Jūsų rašymo įgūdžius).

Skaityti daugiau...
 

Partijų kilmės samprata

Partijos atsirado kartu su demokratija, po Prancūzijos Didžiosios revoliucijos.

1 partija įsikūrė JAV. 1828 m. - demokratų partija, 1854 - respublikonų. Politinė partija - tai formali organizacija, kuri siekia įtakos valstybėje, dažnai bando užimti postus valdžioje, atstovauja interesus, bet juos išreiškia savo veikloje.Partijos narystės požiūriu yra uždaros. Org. partijos modeliai - partija nesuvokiama be rinkėjų, narių ir aktyvistų.

Skaityti daugiau...
 

Demokratijos ištakos pasaulyje (referatas)

Demokratija nėra sunkiai suvokiamas dalykas. Demokratijos - tai politinės sistemos, kuriose balsų dauguma nustato vyriausybių sudėtį. Reguliari galimybė pakeisti daugumą turi skatinti laisvą konkurenciją tarp pretendentų. Bet kuri partija gali pasiūlyti bet kokią alternatyvinę programą tam, kad įtikintų balsuotojus atsisakyti esančios koalicijos ir suformuoti kitą.

Skaityti daugiau...
 

NATO

NATO įkurta atsižvelgiant į Jungtinių Tautų chartijos 51 - ą straipsnį, yra gynybinė sąjunga, pagrįsta nepriklausomų valstybių politiniu ir kariniu bendradarbiavimu. Kaip pasakyta NATO priambulėje, Aljanco nariai yra įsipareigoję ginti laisvę, saugoti bendrą palikimą ir civilizaciją, vadovaujantis demokratijos, individo laisvės ir įstatymo viršenybės principais.

Skaityti daugiau...
 

Nedemokratinis valdymas

Autoritarizmas. Autoritarizmas tai toks valdymas, kai valstybė nėra atsakinga savo piliečiams (nevyksta reguliarūs ir laisvi rinkimai, varžomos politinės piliečių teisės, ribojama arba iš vis draudžiama politinių organizacijų ir politinių partijų veikla, cencūruojama žiniasklaida). Šis valdymas remiasi armija ir susiformuoja pokarinių perversmu, politinių demokratinių krizių. (Pvz., 1926 m. perversmas Lietuvoje, kurio rezultatas buvo autoritarinio režimo įsitvirtinimas. Vyriausybė paleido seimą,atsisakė rengti naujus rinkimus, įvedė karo padėtį ir griežtą cenzūrą sustabdė griežtą politinių partijų veiklą). Autoritarizmo sąlygomis išlieka kai kurie demokratijos elementai, leidžiama ribota opozicijos veikla, vyriausybė nevaržo ir nekontroliuoja ūkinės ir kultūrinės piliečių veiklos, leidžia veikti nepolitinėms bendrijoms ir organizacijoms.

Skaityti daugiau...
 

Baltijos šalys saugumas ir gynyba

Tai mokomoji knyga apie Baltijos šalių saugumą.

Skaityti daugiau...
 

Komunizmas

Po komunistinių rėžimų žlugimo Rytų Europoje ir Rusijoje, dėmesys komunizmui kaip politinei ideologijai, smarkiai susilpnėjo. Didelė dalis akademinio sluoksnio žmonių ir šiaip plačioji visuomenė mano, kad lavono tyrimai nereikalingi. Tačiau jau dabar atsiranda žmonių, manančių, jog komunizmo idėja nėra blogas dalykas. Pati savaime tai teisinga ir graži idėja, o visos negerovės kilo dėl "stalininių nukrypimų". O jeigu pavyktų grįžti prie pačių ištakų, tai visos žmonijos lauktų graži ateitis. Su šiomis nuomonėmis aš nesutinku. Todėl nepaprastai svarbu toliau tyrinėti šio reiškinio kilimo priežastis, jo silpnąsias vietas. Taip pat tenka konstatuoti, jog ikimarksistinio laikotarpio komunistinės idėjos iki šiol nesilepino dideliu tyrėjų dėmesiu. Todėl daugelyje atvejų man teko remtis autentiškų darbų analize ir interpretacija, kas padidino nerimą, kad būsiu pernelyg subjektyvus ir šališkas.

Skaityti daugiau...
 

Lietuvos politinės sistemos įtvirtinimas 1922 m. ir 1928 m. konstitucijose

Konstitucija - pagrindinis valstybės įstatymas, nustatantis šalies politinės, teisinės ir ekonominės sistemos pagrindus. Tik priėmus konstituciją, įmanomas teisinis valstybės funkcionavimas, juridinė aukščiausiųjų politinės valdžios organų veikla, betarpiška įstatymų leidyba. Konstitucija nustato valstybės santvarkos pobūdį, padrindines institucijas, jų kompetencijas, apibrėžia piliečių teises.

Skaityti daugiau...
 

Phare programa

PHARE yra Europos Sąjungos ekonominės pagalbos programa, kuri finansuoja ekonomines ir socialines reformas Centrinėje ir Rytų Europoje, padėdama šio regiono šalims sukurti rinkos ekonomikas, paremtas laisva privataus sektoriaus iniciatyva.

Skaityti daugiau...
 

Skaidrės apie ES

Tai skaidrės apie ES.

Skaityti daugiau...
 
Puslapis 3 iš 3
Politologija
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt