www.spargalkes.lt

Psichologija

Zigmundas Froidas

Psichoanalitinė Z. Froido teorija vadovaujasi pozityvizmui artima mokslinio pažinimo samprata ir žmogaus dvasinį pasaulį aiškino ieškodamas natūralių biologinių jo mechanizmų. Kartu jis priartėjo prie iracionalizmo, nes subjektyvųjį pasaulį suprato kaip instinktyvių, iracionalių, nesąmoningų reiškinių visumą, slypinčią už sąmoningų žmogaus minčių, žodžių ir veiksmų.

Skaityti daugiau...
 

Mokinių pasiskirstymas pagal statusą

Klasė yra pirminis formalus kolektyvas,  kuriame mokinys praleidžia daug laiko tarp savo bendraamžių.Tarp mokinio ir klasės mokinių, mokytojų atsiranda abipusiai ryšiai, kurie padeda vieniems apie kitus kaupti žinias ,,Dalykiniai santykiai yra  bet kokios bendruomenės kūrimosi pradinis taškas. Pirmieji santykiai naujoje bendruomenėje visada būna susiję su pagrindine veikla tam tikrame jos vystymosi etape.

Skaityti daugiau...
 

Vadovavimo psichologija

Vadovavimas remiasi formalios jėgos pozicija, turinčia įtakos žmonėms, o lyderiavimas kyla iš socialinės įtakos proceso.

Skaityti daugiau...
 

Bumerangas

Vienos rusų TV laidos herojė viešai prisipažino, kad nekenčia savo vaiko. Vyras ją paliko, o sūnus – grynas tėvo atvaizdas – kiekvieną dieną, kiekvieną sekundę primena dabar jau nekenčiamą žmogų. Ji net pasakė, kartais norinti, jog tas vaikas kaip nors išnyktų iš jos gyvenimo, ir tai nuskambėjo taip, tarsi ji jam linkėtų mirties.

Skaityti daugiau...
 

Psichologijos terminų žodynas

Skaityti daugiau...
 

Sapnų svarba

Žmogus sakytais ir rašytais žodžiais išreiškia prasmę to, ką jis nori pasakyti. Jo kalboje yra gausu simbolių, bet jis dažnai vartoja ženklus ir vaizdinius, kurie nėra tiksliai aprašomi. Kai kurie tėra santrumpos arba pirmųjų žodžio raidžių virtinė, kaip antai UN, UNICEF, UNESCO; kiti yra pažįstami verslo ženklai, patentuotų vaistų pavadinimai, ženkleliai ar emblemos. Nors jie patys yra bereikšmiai, jie įgyja atpažįstamą reikšmę įprastiniame vartojime ar sąmoningos intencijos dėka. Tai nėra simboliai. Tai yra ženklai, ir jie vien tik žymi objektus, kuriems yra priskiriami.

Skaityti daugiau...
 

Savianalizė

Kiekvienas žmogus turi savo individualių savybių, charakterio bruožų, kurių net pats kartais nežino. Visa tai jis gali labai lengvai išsiaiškinti psichologinių testų pagalba. Dauguma testų yra sudaryti naudojantis ilgamete praktika, ir jų teisingumas apytiksliai yra 85% ir daugiau.

Skaityti daugiau...
 

Tėvų ir vaikų tarpusavio santykiai

Įžengę į XXI amžių dažnai skundžiamės laiko stoka, vis dažniau kyla bendravimo problema. Net su namiškiais vis mažiau bendraujame. Tėvai nesupranta vaikų, šie kaltina tėvus. Mūsų pilkame kasdieniame gyvenime bent jau šeima turėtų tapti gėrio ir džiaugsmo oaze. O ką reiškė šeima mūsų proseneliams? Kaip kalbama apie auklėjimą, tėvų ir vaikų santykius lietuvių liaudies patarlėse ir priežodžiuose?

Skaityti daugiau...
 

Savižudybė

Savižudybė - reikšminga mirties priežastis daugelyje vakarų šalių, kai kuriais atvejais jų būna daugiau nei mirčių auto avarijose per metus. Dauguma šalių išleidžia didžiulius kiekius lėšų kelių saugumui užtikrinti, bet mažai skiria savižudybių ir būdų joms išvengti tyrimams, o taip pat žmonių mokymui kaip išspręsti savo problemas.

Skaityti daugiau...
 

Prievarta kaip egzistencijos problema

Marksizmui prievarta yra engiamųjų visuomenės klasių įrankis nuversti jas eksploatuojančius išnaudotojus, todėl ji pateisinama kaip ir bet kuris įrankis, galintis duoti pageidaujamą (teigiamą)rezultatą. Tačiau tokio požiūrio moralinis poveikis visuomenei ir individui yra neabejotinai destruktyvus ir tos filosofijos diegimas Lietuvos kasdienybėn, trukęs penkiasdešimt metų, negalėjo nepalikti pėdsakų. Šį poveikį rodo žmogaus kaip individo nuvertėjimas, kasdieninės moralės normų devalvavimasis, trumpalaikio efekto pervertinimas iš esmės krizinės situacijos ženklai.

Skaityti daugiau...
 

Laimės raktas paprastas - pažink save!

Jei atvirai ir įdėmiai pažiūrėtume į savo dienotvarkę, poelgius ir mintis, tai pamatytume, kad mūsų asmenims gyvenimas “plaukia pro šalį”. Šis posakis puikiai atspindi mūsų gyvenimą darbui, vaikams, vyrui ir šeimai. Tik ne mums pačioms. Tik todėl, kad nerandam laiko sau, kad nepažįstam savęs, dažnai jaučiamės pavargusios ir ne tokios laimingos kaip norėtume. Psichologai pasakytų, kad savęs pažinimas ir pripažinimas, susitaikymas su savo silpnybėmis ir stipriųjų pusių iškėlimas palengvintų mums ir šeimyninės laimės siekimą ir palaikymą, ir padėtų įgyvendinti profesinius siekius.

Skaityti daugiau...
 

Vaikų ir tėvų tarpusavio konfliktai

Teisingai sudėti akcentus, pabrėžiant ne žodį “aš”, o “mudu” arba “mes”. Pavyzdys: a) Žmona vyrui:  “Kai tik aš bandau tau ką nors pasakyt, tu taip reaguoji, tarsi tau niekas nerūpėtų, tik tu pats…”(neteisingas akcentas). b) Norėtųsi daug ką išsiaiškinti su tavimi, bet, matyt, nemoku pasakyti aiškiai, ką aš galvoju”(tinkamas akcentas). Neteisingai akcentuojant kreipimąsi, juntama kaltinimo ir smerkimo elementų. Žmona neprisiima sau jokios atsakomybės už tai, kad nebesusišneka su savo vyru. Vyras, aišku, tuoj pat užima gynimosi poziciją. Antruoju atveju vyras supažindinamas su tuo, ką jaučia žmona, ir kviečiamas padėti išnarplioti rūpimus klausimus.

Skaityti daugiau...
 

Pažinimo psichologija

Atsižvelgiant į dirgiklio ir receptoriaus kontaktyvumą yra a)kontaktiniai – skonio, lietimo, skausmo ir kt. pojūčiai, b)distanciniai – regėjimo, girdėjimo, vibracijos ir kt. pojūčiai. Pagal receptorių išdėstymą: 1)išoriniai, kurių receptoriai yra organizmo paviršiuje ar netoli jo (eksteroreceptoriai) – regėjimo, girdėjimo irk kt. 2)vidiniais laikomi tie, kurių receptoriai yra organizmo viduje (interoreceptoriai) – alkio, troškulio.

Skaityti daugiau...
 

Vaikų prievarta šeimoje

Prievarta kaip fenomenas lydi visą žmonijos istoriją, ją aprašo įvairūs autoriai nuo pačių ankstyviausių rašytinių šaltinių - Biblijos, Egipto ar Babilono raštijos paminklų, Homero poemų - ligi šių dienų. Prievarta vaizduojama labai įvairiais pavidalais - nuo didvyriškumo iki nusikaltimo. Šį požiūrių nuoseklumą atspindi posakis: “Kai žūsta vienas žmogus - tai tragedija, kai žūva tūkstančiai - tai politika.” Tačiau toks universalus visai žmogaus būčiai fenomenas paradoksaliai praslydo pro filosofų akis, ir tik XIX - XX a. atsirado dvi filosofijos sistemos, aprašančios ir įprasminančios jį - tai marksizmas ir egzistencializmas.

Skaityti daugiau...
 

Pasaulis yra tavo veidrodis

Pasaulis, kuriame gyvename yra ne kas kita, kaip vidinio tavo pasaulio atspindys. Todėl kai tau blogai, pasaulis atrodo blogas. Kai gerai, jis yra geras.

Pasaulį pažįstame tik per savo jausmus ir protą. Koks jis yra pats savaime, mums nelemta sužinoti. Vienaip pasaulis atrodo ereliui, visai kitaip – kurmiui. Viskas priklauso nuo to, kas yra žiūrovas.

Skaityti daugiau...
 

Žmogaus psichika

Psichika – tai sielos gyvenimo visuma, visi sielos gyvenimo reiškiniai, individo įgimtų ir įgytų psichinių reiškinių (proto, jausmų, valios) visuma.

Žmogaus nervų sistemą sudaro periferinė ir centrinė nervų sistemos. Periferinė sistema sudaryta iš nervinių skaidulų, perduodančių informaciją iš jutimo (pojūčių) receptorių į centrinę nervų sistemą. Centrinė nervų sistema skirstoma į nugaros ir galvos smegenis.

Skaityti daugiau...
 

Medicinos personalo konfliktai

Ginčai, nesutarimai, apkalbos, kaltinimai, - kokie dažni kiekvieno mūsų kasdienybėje, kokie svarbūs kolektyvui – mikroorganizacijai. Konfliktai suvokiami kaip dėsningas, neišvengiamas visuomenės vystymosi proceso reiškinys. Šį reiškinį įtakoja tai, kad kolektyvas yra priklausomas nuo joje dirbančių žmonių savybių, tarpusavio sąveikos, kiekvienas kolektyve gina, skatina savo mintis, savo poziciją. Šiuolaikinio konflikto pagrindus padėjo vokiečių, austrų, amerikiečių sociologai: L. Coser, R. Dahrendorf. Konfliktai kolektyve taip pat dažna tema periodiniuose leidiniuose.

Skaityti daugiau...
 

Pokalbiai su savimi (A. Augustinas)

Rašyti apie Augustiną ir jo kūrinius visuomet labai sunku, nes apie tai jis pats yra daug ir iškalbingai pasakojęs savo veikaluose, ypač "Išpažinimuose" ir "Pataisymuose". Sunku ir dėl to, kad veik neįmanoma prilygti Augustino raštų įtaigai, dėstomos minties aiškumui bei kalbos grožiui.

Tačiau sunkiausia tai, kad, pradėjus kalbėti apie Augustiną, neišvengiamai tenka paliesti labai daug dalykų.

Skaityti daugiau...
 

Ėrichas Fromas "Meilė"

Žmonės anaiptol negalvoja, kad meilė nėra svarbi. Jie ištroškę jos; žiūri be galo daug filmų apie laimingą ir nelaimingą meilę, girdi šimtus banalių dainų apie laimę, bet vargu ar kas galvoja, jog mylėti galima mokytis.

Skaityti daugiau...
 

Psichologinis straipsnis

Jei žmona nuolat priekaištauja, zirzia, natūralu, kad vyrui norisi su kuo nors pabūti laimingam”, — teigia Asta Naumenko - Meschino, restoranų tinklo “Da Antonio” bendrasavininkė.

Skaityti daugiau...
 

Psichologiniai procesai grupėse ir jų valdymas

Žmogus iš prigimties yra sociali būtybė. Ką tik gimusiam kūdikiui reikia ne tik maisto, šilumos, bet ir aplinkinių dėmesio bei meilės. Sėkmingas bendravimas yra svarbi visaverčio gyvenimo dalis, teigiamų emocijų šaltinis. Gebėjimas bendrauti,didele dalimi lemia sėkmę daugelyje profesinės veiklos sričių. Dažnai jis vertinamas ne mažiau nei dalykinės žinios ir profesiniai įgūdžiai. Pedagogams, prekybininkams, gydytojams bendravimas yra tarsi „darbo įrankis“, kurį naudodami jie daro poveikį auklėtiniams, įgyja klientų pasitikėjimą ir kt. Komandos darbo sėkmė taip pat priklauso nuo jos narių tarpusavio bendravimo. Visa tai skatina psichologus tirti bendravimo dėsningumus, ir vis daugiau žmonių - jais domėtis.

Skaityti daugiau...
 
Puslapis 1 iš 4
Psichologija
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt