www.spargalkes.lt

Lietuvių kultūros įsijungimas į krikščioniškos europos kultūros veikla

Lietuvos kontaktai su Vakarų Europa prasidėjo jau nuo Romos imperijos laikų. Tačiau kalbėti apie suartėjimą su krikščioniška Europa galime tik nuo vokiečių ordinų atsikraustymo į Pabaltyjį. Pirmoji pagoniškos Lietuvos patirtis nulėmė tolesnius istorinius įvykius. Patirtis tikrai nežadėjo greito krikščionybės įsigalėjimo Lietuvoje, nes jos skleidėjai kryžiuočiai ir kalavijuočiai nešė naująjį tikėjimą kardu ir ugnimi. Lietuviams esant konservatyvia ir karinga tauta, tokia krikščionybės skleidimo forma galėjo susilaukti tik priešiškumo. Tokios istorinės aplinkybės neleido Lietuvai greitai apsikrikštyti ir pilnateisiai įsijungti į Europos kultūrą. Be to nuolatiniai karai su vokiečių ordinu alino Lietuvos ekonomiką, kas savo ruožtu stabdė vidinės kultūros vystymąsi. Kita vertus kultūriniai santykiai suaktyvėjo, nes buvo pastovūs kontaktai su krikščioniais vokiečiais. Nuo to meto į Lietuvą pradėjo skverbtis ir krikščionybė, atsirado misionieriai vienuoliai. Gedimino laikais Vilniuje ir Naugarduke, o gal ir kitur buvo katalikų bažnyčių. Prasidėję prekybos santykiai (ypač su Ryga) lietuvius jungė su Vakarais. Dalis Vakarų Europos pirklių net apsigyveno Lietuvoje.

Gediminas pirmasis ketino sukultūrinti Lietuvą ir kvietėsi amatininkų, pirklių ir riterių iš Vakarų.

Deja rašto lietuviai neturėjo, todėl kylant valstybei šis būtinumas buvo patenkintas pradėjus naudoti svetimas kalbas. Tuomet buvo laikomasi taisyklės, kad kreipiantis į kurios nors valstybės institucijas ar gyventojus, naudojama tos valstybės raštų kalba. Taigi nuo tų laikų korespondencijai su Vakarų valdovais buvo pradėta naudotis Lietuvoje gyvenančių vienuolių patarnavimais, nes tik jie geriausiai galėjo rašyti lotyniškai. Lotyniškai buvo parašyti tokie dokumentai kaip Gedimino laiškai Hanzos miestams, popiežiui, vienuolių ordinams. Tiesa bendriems su krikščioniais dokumentams vartota buvo ne vien  lotynų kalba, bet ir vokiečių, kuria sudarytos 1329 ir 1338 m. sutartys su Livonijos ordinu.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (166f38cd814a27b5456b132015dcea99.zip)Lietuvių kultūros įsijungimas į krikščioniškos europos kultūros veikla10 Kb0
Neteisinga

 
Religija Lietuvių kultūros įsijungimas į krikščioniškos europos kultūros veikla
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt