www.spargalkes.lt

Šventas Antanas iš Padvos

Šventas Antanas gimė Lisabonoje, Portugalijos sostinėje, 1195 metais, pakrikštytas vardu Perdinandas. Tėvas Martinas Bulunas, o motina Marijona, buvo labai dievobaimingi. Turėdamas penkiolika metų, įstojo į Augustionų zokoną (religinė organizacija) gimtajame mieste Lisabonoje .Bet ten gyvenančios jo giminės jį dažnai lankė, todėl pagal jo tėvų prašymą buvo pervestas į kitą, Kaimbrų vienuolyną, kuriame, didžiame nuolankume kas kartą kėlėsi prie aukštesnios šventenybės.

Taip atsitiko, kad tame laike Portugalijos karalaitis parvežė iš Morokų į Kaimbrą Šv. Kankinių zokono, taip pat Šv. Pranciškaus Serapičino, kurie apsakinėdami Evangeliją gavo kankinių mirtį, kūnus. Tas pažadino Šv. Antano širdyje didį troškimą išlieti kraują už Kristų. Šv. Antanas pasižadėjo pereiti į Šv. Pranciškaus zokoną, nes anie tuomet daugiausia atlikdavo misijas tarp pagonių...

Ne toli Koimbros buvo jų vienuolynas, garsus didžiu zokonininkų (zokono narių) šventumu.

Gavęs tėvų leidimą, 1221 metais Šv. Antanas perėjo pas pranciškonus, gaudamas Antano vardą. Šv. Antanas smarkiai skyrėsi nuo kitų savo draugų zakonininkų, kurie jį lydėjo su gailesčiu. Vartininkas atidarydamas jam vartus, tarė puspiktume: “Eik, eik, ten tikrai pasiliksi šventu”. “Juk pagarbintum Dievą, jei taip atsitiktų,” atsakė Šv. Antanas.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (dd15c1d6e1ed214223cca3554697d858.zip)Šventas Antanas iš Padvos4 Kb0
Neteisinga

 
Religija Šventas Antanas iš Padvos
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt