www.spargalkes.lt

Katalikybės atėjimas

Vėliausiai Europoije priėmusios krikštą Lietuvos,kur XV a. – XVI a. pradžioje nebuvo bent kiek stipresnių eretinių judėjimų, visuomenė į Reformacijos sąjūdį įsitaukė beveik tuo pat metu, kaip jį subrandinę kraštai (1517 m. Vitenberge buvo paskelbtos Martyno Liuterio tezės, XVI a. trečiajame dešimtmetyje protestantizmas įsiviešpatavo kaiminystėje Prūsijoje ir pradėjo plisti tarp ten gyvenusių lietuvių, to amžiaus trečiajame - ketvirtajame dešimtmetyje liuteronai pradėjo savo veiklą Lietuvoje, o 1542 – 1547 m. žymiausieji iš jų aktyviai patraukė į kultūrinį Prūsijos kunigaikštystės gyvenimą, prisidėjo prie protestantiško Karaliaučiaus universiteto sukūrimo). Tai rodo, kad Lietuvos valstybėje jau egzistavo pakankamai pajėgus intelektualinio elito sluoksnis, galėjęs ne tik akumuliuoti, bet ir skleisti protestantizmo idėjas visuomenėje, o ji buvo subrendusi jas priimti ir pritaikyti savo poreikiams.

Feodalinio gamybos būdo gelmėse bręstantys nauji kapitalistiniai ekonominiai santykiai buvo beveik visose Europos valstybėse. Visuose sluoksniuose – kunigaikščių rūmuose, mokslingų šviesuolių kambarėliuose, vienuolių celėse, pirklių mūruose, amatininkų gatvelėse ir net valstiečių trobose bei lūšnelėse – mintis, kad gyvenime būtinos permainos. Gyvenusieji XVI amžiuje nesuvokė tų materialinių istorinių galių, kurios įsuko juos į milžinišką visuomeninio judėjimo sūkurį, apėmusį visą Europą. Tikėta, kad reikia surasti “teisingą” tikėjimą, moralės principus, kurie kaip galingi svertai pakeistų santykius tarp žmonių ir valstybių. Nyktų karai ir skurdas. Atrodė, kad tatai galima esą pasiekti reformuojant įsigalėjusią katalikų bažnyčią, nustačius naują tikėjimui palaikyti ir skleisti organizaciją.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (fb288c2c2fd061a236ec4a72cd9bcb68.zip)Katalikybės atėjimas11 Kb0
Neteisinga

 
Religija Katalikybės atėjimas
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt