www.spargalkes.lt

Lietuva šių dienų pasaulyje. Politika,ūkis visuomenė

Šis straipsnių rinkinys skirtas studijuojantiems sociologiją, strateginį valdymą, vidaus ir užsienio politiką. Jame rasite žinomų politologų, sociologų ir kitų mokslų atstovų, rašytojų bei politikų pasisakymus aktualiausiais visuomenės gyvenimo klausimais, paskelbtus įvairiuose šaltiniuose per vienerius metus - 2005 m. sausio – 2006 m. sausio mėnesiais. Kiekvienas autorius atskleidžia savitą požiūrį į tai, kas vyksta pasaulyje, Europos Sąjungoje ir mūsų valstybėje. Gana daug dėmesio rinkinyje skirta pilietinės visuomenės formavimosi Lietuvoje tematikai ir dabartinės piliečių elgsenos priežasčių nagrinėjimui. Gal būt kai kuriuos skaitytojus nustebins šio rinkinio pabaigoje pateikti Bernardo Brazdžionio eilėraščiai. Norime tik priminti, kad vienas iš žymiausių mūsų laikmečio poetų, daugiau kaip tris ketvirčius amžiaus paskyręs poezijai, turėjo milžinišką įtaką tautos Atgimimui. Poetas keliomis eilutėmis neretai pasako daugiau, negu kiti autoriai ilguose straipsniuose.

Ryžausi sudaryti šį rinkinį pastebėjęs, kad nemaža visuomenės dalis klaidžioja gausios informacijos brūzgynuose, labai sunkiai atsirenka svarbiausius faktus ir itin paviršutiniškai, neargumentuotai vertina viską, kas vyksta tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. Tokį blaškymąsi ir vienpusiškumą sąlygoja ir daugybė sąmoningai klaidinančių arba nepakankamai pagrįstų teiginių, skelbiamų mūsų žiniasklaidoje arba perduodamų kitais būdais. Kažkas gal tyčia, o gal netyčia lepterėjo nesąmonę, tačiau netrukus ji ima plisti tarsi tikrovės faktas. Nesąmonė aptarinėjama, ja remiantis kažkas pasmerkiamas arba išteisinamas, kai tuo tarpu esminiai procesai lieka nepastebėti. Taip atsiranda galimybė manipuliuoti visuomenės nuomone.

Atskirų autorių požiūris nebūtinai sutampa su šio rinkinio sudarytojo nuomone. Tai – medžiaga savarankiškam studentų darbui, kuri gali paskatinti diskusijas aktualiausiais Lietuvos valstybės gyvenimo klausimais. Savo nuomonę studentai gali išdėstyti referatuose arba seminarų ir kitų praktinių užsiėmimų metu, išsakyti aptardami paskaitų turinį, perskaitytas knygas ar naują žiniasklaidos informaciją.

Kadangi tokį rinkinį man teko ruošti pirmą kartą, gal būt jame pastebėsite kokių nors netikslumų ar klaidų. Už visas pastabas, pasiūlymus ir patarimus iš anksto dėkoju.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (9ea1b03bfc5b5482c5b95d65857297ca.zip)Lietuva šių dienų pasaulyje. Politika,ūkis visuomenė774 Kb0
Neteisinga

 
Sociologija Lietuva šių dienų pasaulyje. Politika,ūkis visuomenė
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt