www.spargalkes.lt

Žmogus ir aplinka (mokomoji knyga)

Ši knyga skirta Kauno technologijos universiteto studentams, klausantiems kursą „Žmogus ir aplinka" (S263B096). Kai kurios knygos dalys gali būti rekomenduojamos kitų aukštųjų mokyklų studentams.

Teksto paskirtis - padėti studentams įgyti esminių žinių apie sistemą „Žmogus ir aplinka", apie žmogų ir jo aplinką.

Pateikiama medžiaga nepretenduoja į išbaigtą santykių tarp atskirų sistemos elementų apibūdinimą tačiau pateikia integratyvų, sisteminį požiūrįįžmogųir jo aplinką.

Sąvoka „aplinka" yra plati, įvairialypė. Tai ir darbo, ir socialinė, ir gamtinė aplinka. Žmogaus sąveiką su atitinkama jo aplinka nagrinėja įvairūs mokslai; techniškieji mokslai  - žmogaus sauga, ergonomika ir kt. - nagrinėja sistemą  „Žmogus - Mašina - Aplinka", kreipdami didžiausią dėmes įį techniškuosius sistemos funkcionavimo ypatumus: įvairių supančios aplinkos veiksnių (triukšmo, apšvietos, užterštumo, vibracijų ir kt.) poveikį žmogui, taip pat įvairių techninių priemonių įtaką žmonių saugumui darbe užtikrinti. Be to, jie tiria (pvz.: ergonomika) žmogaus fiziologines galimybes, ribas ir ypatumus darbo procese.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (20ca71c0532e738dd56ca8481d2d81e2.zip)Žmogus ir aplinka (mokomoji knyga)1759 Kb3
Neteisinga

 
Sociologija Žmogus ir aplinka (mokomoji knyga)
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt