www.spargalkes.lt

Marksizmas: atsiradimo priežastys ir pagrindinės idėjos

XIX a. pirmoje pusėje buvo sukurta daug socializmo teorijų, tačiau jas visas savo reikšme ir poveikiu žmonijos istorijai toli pralenkė marksizmas.

Marksizmo atsiradimas yra dėsningas istorinio vystymosi rezultatas. Jam atsirasti reikėjo tam tikrų socialinių - ekonominių sąlygų ir tam tikrų gamtamokslinių bei filosofinių prielaidų.

Iki XIX amžiaus vidurio kapitalizmas visoje eilėje šalių jau buvo pakeitęs feodalizmą.

Kapitalizmo ir kultūros formavimasis sužadino didelį gamybos pakilimą, spartų technikos vystymąsi.

Kapitalizmas ir pagimdė klasę, kuri turėjo sunaikinti kapitalistinę santvarką ir įgyvendinti socialistinius pertvarkymus. Tokia klasė yra proletariatas. Buržuazijos išnaudojamas, neturėdamas elementarių žmogaus teisių, proletariatas stoja įnirtingon kovon su savo pavergėjais. Klasiniai prieštaravimai kapitalizmo sąlygomis nepaprastai paaštrėja, o tai reiškiasi visa eile atvirų proletariato išstojimų prieš buržuaziją.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (f289d4640cc68c2ed1d256aab61bef52.zip)Marksizmas: atsiradimo priežastys ir pagrindinės idėjos5 Kb1
Neteisinga

 
Sociologija Marksizmas: atsiradimo priežastys ir pagrindinės idėjos
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt